Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Peliriippuvuus
Hoivapaikan työntekijä anasti potilaiden rahoja ja haki lainoja toisten nimissä – Oulun käräjäoikeus tuomitsi peliriippuvaisen naisen kolmeksi vuodeksi vankilaan

Hoi­va­pai­kan työn­te­ki­jä anasti po­ti­lai­den rahoja ja haki lainoja toisten nimissä – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si pe­li­riip­pu­vai­sen naisen kol­mek­si vuo­dek­si van­ki­laan

10.10.2023 06:00
Tilaajille
Rahapelaaminen ulkomaille kasvaa ja aiheuttaa ongelmia – Asiaan on yllättävä ratkaisu: Veikkauksen monopolin avaaminen ulkomaisille yhtiöille

Ra­ha­pe­laa­mi­nen ul­ko­mail­le kasvaa ja ai­heut­taa on­gel­mia – Asiaan on yl­lät­tä­vä rat­kai­su: Veik­kauk­sen mo­no­po­lin avaa­mi­nen ul­ko­mai­sil­le yh­tiöil­le

30.04.2023 08:00 1
Tilaajille
Oletko kohdannut peliriippuvuutta? Vastaa Lapin Kansan kyselyyn

Oletko koh­dan­nut pe­li­riip­pu­vuut­ta? Vastaa Lapin Kansan ky­se­lyyn

17.06.2022 17:03
"Saattaisin olla jo mullan alla" – 22-vuotias rovaniemeläinen pääsi kuntoutuksen avulla irti peliriippuvuudesta

"Saat­tai­sin olla jo mullan alla" – 22-vuo­tias ro­va­nie­me­läi­nen pääsi kun­tou­tuk­sen avulla irti pe­li­riip­pu­vuu­des­ta

02.03.2021 15:02 2
THL:n tutkimus: Rahapeleihin käytetyistä rahoista puolet tulee parilta prosentilta pelaajista

THL:n tut­ki­mus: Ra­ha­pe­lei­hin käy­te­tyis­tä ra­hois­ta puolet tulee parilta pro­sen­til­ta pe­laa­jis­ta

15.12.2020 08:36
Moni peliongelmainen huokaisi syvään, kun rahapeliautomaatit suljettiin neljä kuukautta sitten – Nyt Veikkaus avaa osan automaateistaan, joita ei kohta pääse pelaamaan ilman tunnistautumista

Moni pe­li­on­gel­mai­nen huo­kai­si syvään, kun ra­ha­pe­li­au­to­maa­tit sul­jet­tiin neljä kuu­kaut­ta sitten – Nyt Veik­kaus avaa osan au­to­maa­teis­taan, joita ei kohta pääse pe­laa­maan ilman tun­nis­tau­tu­mis­ta

15.07.2020 09:53
Tilaajille
Päiväkirja: Vakioriippuvainen
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Va­kio­riip­pu­vai­nen

30.04.2020 06:30
Tilaajille
Suihkaus nenään saattaisi pelastaa rahojen tuhlaamiselta – "Kun peliriippuvainen kävelee kauppaan ja näkee pelikoneet, jotain pimahtaa hänen päässään"

Suih­kaus nenään saat­tai­si pe­las­taa rahojen tuh­laa­mi­sel­ta – "Kun pe­li­riip­pu­vai­nen kävelee kaup­paan ja näkee pe­li­ko­neet, jotain pi­mah­taa hänen pääs­sään"

27.12.2019 07:30
Tilaajille
"Tajusin pelaavani viimeisiä rahoja muutama tunti sitten tulleesta palkasta" – Vähenisikö riippuvuus, jos pelikoneita poistettaisiin kioskeista?

"Ta­ju­sin pe­laa­va­ni vii­mei­siä rahoja muutama tunti sitten tul­lees­ta pal­kas­ta" – Vä­he­ni­si­kö riip­pu­vuus, jos pe­li­ko­nei­ta pois­tet­tai­siin kios­keis­ta?

12.10.2019 07:00
Unelmien hinta – mitä tekisit, jos voittaisit miljoonan?
Kolumni

Unel­mien hinta – mitä te­ki­sit, jos voit­tai­sit mil­joo­nan?

27.09.2019 21:17
Tilaajille
Selviävätkö maakuntien pienet huoltoasemat? – Polttoaineen myynti hiipuu ja peliautomaattien poisto voi olla joillekin viimeinen isku

Sel­viä­vät­kö maa­kun­tien pienet huol­toa­se­mat? – Polt­to­ai­neen myynti hiipuu ja pe­li­au­to­maat­tien poisto voi olla joil­le­kin vii­mei­nen isku

23.09.2019 07:00