Lakot: Ju­na­lak­ko on li­sän­nyt lin­ja-au­to­jen li­pun­myyn­tiä mer­kit­tä­väs­ti – suo­si­tuim­mil­le rei­teil­le myydään jo ei-oota

Tapahtumat: Ro­va­nie­mi sel­vit­tää kymp­pi­ton­nil­la, miten Arctic Design Week jat­kos­sa jär­jes­te­tään – ta­pah­tu­man tu­le­vai­suus on epä­var­ma

Kuvagalleria: Kont­ti­sen ki­sois­sa nähtiin rä­väk­kää lasten pu­ku­lois­toa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

PAM
Siivoojien ja kiinteistönhoitajien lakko alkoi torstaina – ensimmäinen lakko näkyy Lapissakin junasiivouksissa

Sii­voo­jien ja kiin­teis­tön­hoi­ta­jien lakko alkoi tors­tai­na – en­sim­mäi­nen lakko näkyy La­pis­sa­kin ju­na­sii­vouk­sis­sa

16.03.2023 10:14 1
Seuraavaksi lakkoon voivat mennä siivoojat – neuvotteluissa hiertävät palkankorotukset

Seu­raa­vak­si lakkoon voivat mennä sii­voo­jat – neu­vot­te­luis­sa hier­tä­vät pal­kan­ko­ro­tuk­set

01.03.2023 20:08 1
Kaupan alan työriidassa saavutettiin sopu – tälle viikolle suunnitellut lakot peruttiin

Kaupan alan työ­rii­das­sa saa­vu­tet­tiin sopu – tälle vii­kol­le suun­ni­tel­lut lakot pe­rut­tiin

13.02.2023 00:04 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työn­an­ta­ja­puo­len linja ko­ven­tu­nut

11.02.2023 06:00
Tilaajille
Kaupan alan lakon ensimmäinen päivä sujui rauhallisesti – mukana olevista 160 marketista oli suljettuna 17

Kaupan alan lakon en­sim­mäi­nen päivä sujui rau­hal­li­ses­ti – mukana ole­vis­ta 160 mar­ke­tis­ta oli sul­jet­tu­na 17

09.02.2023 21:40 1
PAM:laiset aloittivat lakkonsa Lapin isojen kauppojen ovilla tuulisessa säässä

PAM:lai­set aloit­ti­vat lak­kon­sa Lapin isojen kaup­po­jen ovilla tuu­li­ses­sa säässä

09.02.2023 09:51 2
Tilaajille
Lakko sulkee Kemin ja Tornion Prismat kahdeksi päiväksi, Lapin Citymarketit pysyvät auki

Lakko sulkee Kemin ja Tornion Prismat kah­dek­si päi­väk­si, Lapin Ci­ty­mar­ke­tit pysyvät auki

08.02.2023 19:20 5
Tilaajille
Katso lista: Nämä isot marketit ovat torstaina alkavan lakon piirissä Lapissa

Katso lista: Nämä isot mar­ke­tit ovat tors­tai­na alkavan lakon pii­ris­sä Lapissa

07.02.2023 20:39 3
Tilaajille
PAM antoi uuden lakkovaroituksen kaupan alalle, joka koskee satoja kauppoja – mukana kaikki Suomen K-Citymarketit, Prismat ja Lidlit

PAM antoi uuden lak­ko­va­roi­tuk­sen kaupan alalle, joka koskee satoja kaup­po­ja – mukana kaikki Suomen K-Ci­ty­mar­ke­tit, Prismat ja Lidlit

31.01.2023 19:34
Lakko vaikeuttaisi Lapin isojen markettien pyörittämistä – Pamin lakko alkaa kaupoissa 9. helmikuuta, jos sopua ei synny

Lakko vai­keut­tai­si Lapin isojen mar­ket­tien pyö­rit­tä­mis­tä – Pamin lakko alkaa kau­pois­sa 9. hel­mi­kuu­ta, jos sopua ei synny

31.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Lapin isot marketit lakkouhan alla – PAM kiihdyttää palkkaneuvotteluita kaupan alalla

Lapin isot mar­ke­tit lak­ko­uhan alla – PAM kiih­dyt­tää palk­ka­neu­vot­te­lui­ta kaupan alalla

23.01.2023 14:04 5
Tilaajille
PAM toivoo vartijoille ja järjestyksenvalvojille työrauhaa – turvallisuusalan työntekijät saaneet tappouhkauksia

PAM toivoo var­ti­joil­le ja jär­jes­tyk­sen­val­vo­jil­le työ­rau­haa – tur­val­li­suus­alan työn­te­ki­jät saaneet tap­po­uh­kauk­sia

13.01.2023 18:33 3
Hiihtokeskusalalle sopimus - jouluksi ilmoitetut lakot peruuntuvat

Hiih­to­kes­kus­alal­le sopimus - jou­luk­si il­moi­te­tut lakot pe­ruun­tu­vat

15.12.2022 14:43 5
Tilaajille
Hiihtokeskusalan työntekijät uhkaavat mennä uudestaan lakkoon jouluna – edellinen työseisaus järjestettiin joulukuun alussa

Hiih­to­kes­kus­alan työn­te­ki­jät uh­kaa­vat mennä uu­des­taan lakkoon jouluna – edel­li­nen työ­sei­saus jär­jes­tet­tiin jou­lu­kuun alussa

08.12.2022 16:01 6
Tilaajille
Tornion Prisman työntekijät pitivät minuutin mittaisen työnseisauksen

Tornion Prisman työn­te­ki­jät pitivät mi­nuu­tin mit­tai­sen työn­sei­sauk­sen

02.12.2022 09:54 8
Tilaajille
Hiihtokeskusalan työseisaus alkoi – Levillä lakko sulki suurimman osan hiihtohisseistä

Hiih­to­kes­kus­alan työ­sei­saus alkoi – ­Le­vil­lä lakko sulki suu­rim­man osan hiih­to­his­seis­tä

01.12.2022 19:51 8
Tilaajille
Hiihtokeskusalan lakko vaikuttaa jonkin verran Levillä ja Ylläksellä, mutta ei sulje rinteitä kokonaan – Pyhällä rinteet auki lähes normaalisti

Hiih­to­kes­kus­alan lakko vai­kut­taa jonkin verran Levillä ja Yl­läk­sel­lä, mutta ei sulje rin­tei­tä ko­ko­naan – Pyhällä rinteet auki lähes nor­maa­lis­ti

29.11.2022 12:36 2
Tilaajille
Siivoojien ja kiinteistönhoitajien lakko peruuntuu

Sii­voo­jien ja kiin­teis­tön­hoi­ta­jien lakko pe­ruun­tuu

14.03.2022 14:40
MaRa ja PAM huolissaan poikkeusolojen vaikutuksesta matkailu-ja ravintola-alaan

MaRa ja PAM huo­lis­saan poik­keus­olo­jen vai­ku­tuk­ses­ta mat­kai­lu-ja ra­vin­to­la-alaan

25.02.2021 12:35
Tilaajille
PAM: Seksuaalinen häirintä lisääntynyt palvelualoilla – tarjoiljoista 75 prosenttia kertoi tulleensa häirinnän kohteeksi työssään

PAM: Sek­suaa­li­nen häi­rin­tä li­sään­ty­nyt pal­ve­lu­aloil­la – tar­joil­jois­ta 75 pro­sent­tia kertoi tul­leen­sa häi­rin­nän koh­teek­si työs­sään

20.10.2020 08:42