Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

PAM
Kiinteistöpalvelualan työriidassa sopu – lakko vältettiin viime hetkellä

Kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan työ­rii­das­sa sopu – lakko väl­tet­tiin viime het­kel­lä

30.03.2023 07:44
PAM hylkäsi sovintoehdotuksen – kiinteistöpalvelualan lakko alkaa torstaina, lisää lakkovaroituksia huhtikuulle

PAM hylkäsi so­vin­toeh­do­tuk­sen – kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan lakko alkaa tors­tai­na, lisää lak­ko­va­roi­tuk­sia huh­ti­kuul­le

29.03.2023 11:28 1
Tilaajille
Lapissa noin tuhat kiinteistötyöntekijää ja siivoojaa menee lakkoon – lumityöt ja hiekoitukset jäävät tekemättä, vain leikkaussalit ja teurastamot siivotaan

Lapissa noin tuhat kiin­teis­tö­työn­te­ki­jää ja sii­voo­jaa menee lakkoon – lu­mi­työt ja hie­koi­tuk­set jäävät te­ke­mät­tä, vain leik­kaus­sa­lit ja teu­ras­ta­mot sii­vo­taan

22.03.2023 16:53 5
Tilaajille
Siivoojien ja kiinteistönhoitajien lakko alkoi torstaina – ensimmäinen lakko näkyy Lapissakin junasiivouksissa

Sii­voo­jien ja kiin­teis­tön­hoi­ta­jien lakko alkoi tors­tai­na – en­sim­mäi­nen lakko näkyy La­pis­sa­kin ju­na­sii­vouk­sis­sa

16.03.2023 10:14 1
Seuraavaksi lakkoon voivat mennä siivoojat – neuvotteluissa hiertävät palkankorotukset

Seu­raa­vak­si lakkoon voivat mennä sii­voo­jat – neu­vot­te­luis­sa hier­tä­vät pal­kan­ko­ro­tuk­set

01.03.2023 20:08 1
Kaupan alan työriidassa saavutettiin sopu – tälle viikolle suunnitellut lakot peruttiin

Kaupan alan työ­rii­das­sa saa­vu­tet­tiin sopu – tälle vii­kol­le suun­ni­tel­lut lakot pe­rut­tiin

13.02.2023 00:04 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­nan­ta­ja­puo­len linja ko­ven­tu­nut

11.02.2023 06:00
Tilaajille
Kaupan alan lakon ensimmäinen päivä sujui rauhallisesti – mukana olevista 160 marketista oli suljettuna 17

Kaupan alan lakon en­sim­mäi­nen päivä sujui rau­hal­li­ses­ti – mukana ole­vis­ta 160 mar­ke­tis­ta oli sul­jet­tu­na 17

09.02.2023 21:40 1
PAM:laiset aloittivat lakkonsa Lapin isojen kauppojen ovilla tuulisessa säässä

PAM:lai­set aloit­ti­vat lak­kon­sa Lapin isojen kaup­po­jen ovilla tuu­li­ses­sa säässä

09.02.2023 09:51 2
Tilaajille
Lakko sulkee Kemin ja Tornion Prismat kahdeksi päiväksi, Lapin Citymarketit pysyvät auki

Lakko sulkee Kemin ja Tornion Prismat kah­dek­si päi­väk­si, Lapin Ci­ty­mar­ke­tit pysyvät auki

08.02.2023 19:20 5
Tilaajille
Katso lista: Nämä isot marketit ovat torstaina alkavan lakon piirissä Lapissa

Katso lista: Nämä isot mar­ke­tit ovat tors­tai­na alkavan lakon pii­ris­sä Lapissa

07.02.2023 20:39 3
Tilaajille
PAM antoi uuden lakkovaroituksen kaupan alalle, joka koskee satoja kauppoja – mukana kaikki Suomen K-Citymarketit, Prismat ja Lidlit

PAM antoi uuden lak­ko­va­roi­tuk­sen kaupan alalle, joka koskee satoja kaup­po­ja – mukana kaikki Suomen K-Ci­ty­mar­ke­tit, Prismat ja Lidlit

31.01.2023 19:34
Lakko vaikeuttaisi Lapin isojen markettien pyörittämistä – Pamin lakko alkaa kaupoissa 9. helmikuuta, jos sopua ei synny

Lakko vai­keut­tai­si Lapin isojen mar­ket­tien pyö­rit­tä­mis­tä – Pamin lakko alkaa kau­pois­sa 9. hel­mi­kuu­ta, jos sopua ei synny

31.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Lapin isot marketit lakkouhan alla – PAM kiihdyttää palkkaneuvotteluita kaupan alalla

Lapin isot mar­ke­tit lak­kou­han alla – PAM kiih­dyt­tää palk­ka­neu­vot­te­lui­ta kaupan alalla

23.01.2023 14:04 5
Tilaajille
PAM toivoo vartijoille ja järjestyksenvalvojille työrauhaa – turvallisuusalan työntekijät saaneet tappouhkauksia

PAM toivoo var­ti­joil­le ja jär­jes­tyk­sen­val­vo­jil­le työ­rau­haa – tur­val­li­suu­sa­lan työn­te­ki­jät saaneet tap­pouh­kauk­sia

13.01.2023 18:33 3
Hiihtokeskusalalle sopimus - jouluksi ilmoitetut lakot peruuntuvat

Hiih­to­kes­ku­sa­lal­le sopimus - jou­luk­si il­moi­te­tut lakot pe­ruun­tu­vat

15.12.2022 14:43 5
Tilaajille
Hiihtokeskusalan työntekijät uhkaavat mennä uudestaan lakkoon jouluna – edellinen työseisaus järjestettiin joulukuun alussa

Hiih­to­kes­ku­sa­lan työn­te­ki­jät uh­kaa­vat mennä uu­des­taan lakkoon jouluna – edel­li­nen työ­sei­saus jär­jes­tet­tiin jou­lu­kuun alussa

08.12.2022 16:01 6
Tilaajille
Tornion Prisman työntekijät pitivät minuutin mittaisen työnseisauksen

Tornion Prisman työn­te­ki­jät pitivät mi­nuu­tin mit­tai­sen työn­sei­sauk­sen

02.12.2022 09:54 8
Tilaajille
Hiihtokeskusalan työseisaus alkoi – Levillä lakko sulki suurimman osan hiihtohisseistä

Hiih­to­kes­ku­sa­lan työ­sei­saus alkoi – ­Le­vil­lä lakko sulki suu­rim­man osan hiih­to­his­seis­tä

01.12.2022 19:51 8
Tilaajille
Hiihtokeskusalan lakko vaikuttaa jonkin verran Levillä ja Ylläksellä, mutta ei sulje rinteitä kokonaan – Pyhällä rinteet auki lähes normaalisti

Hiih­to­kes­ku­sa­lan lakko vai­kut­taa jonkin verran Levillä ja Yl­läk­sel­lä, mutta ei sulje rin­tei­tä ko­ko­naan – Pyhällä rinteet auki lähes nor­maa­lis­ti

29.11.2022 12:36 2
Tilaajille