Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Päivittäistavarakauppa
Tornion uusi Sale avaa ovensa, K-Market Olavinlinna laajentaa

Tornion uusi Sale avaa ovensa, K-Mar­ket Ola­vin­lin­na laa­jen­taa

22.05.2023 09:31
Lapissa K-ryhmän paras kehitys päivittäistavarakaupassa alkuvuonna

Lapissa K-ryh­män paras kehitys päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pas­sa al­ku­vuon­na

28.04.2023 15:05 5
Tilaajille
"Erityisesti ilahduttaa tuo kylmäasema" – Rovaniemen uuden S-marketin asiakkaat ymmärtävät, että kauppa haluttiin vilkkaan liikenteen äärelle

"E­ri­tyi­ses­ti ilah­dut­taa tuo kyl­mäa­se­ma" – Ro­va­nie­men uuden S-mar­ke­tin asiak­kaat ym­mär­tä­vät, että kauppa ha­lut­tiin vilk­kaan lii­ken­teen äärelle

23.02.2023 19:45 7
Tilaajille
Lakko vaikeuttaisi Lapin isojen markettien pyörittämistä – Pamin lakko alkaa kaupoissa 9. helmikuuta, jos sopua ei synny

Lakko vai­keut­tai­si Lapin isojen mar­ket­tien pyö­rit­tä­mis­tä – Pamin lakko alkaa kau­pois­sa 9. hel­mi­kuu­ta, jos sopua ei synny

31.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Kittilään rakennetaan uusi K-Supermarket – uusi kaupparakennus nousee nykyisen viereen keskustaan

Kit­ti­lään ra­ken­ne­taan uusi K-Su­per­mar­ket – uusi kaup­pa­ra­ken­nus nousee ny­kyi­sen viereen kes­kus­taan

05.05.2022 12:11 1
Tilaajille
Rovaniemen K-Citymarketin mittava remontti valmistui – kaupan elintarvikeosasto on nyt yli puolet suurempi kuin aiemmin

Ro­va­nie­men K-Ci­ty­mar­ke­tin mittava re­mont­ti val­mis­tui – kaupan elin­tar­vi­ke­osas­to on nyt yli puolet suu­rem­pi kuin aiemmin

28.04.2022 10:04 9
Tilaajille
"30 ketsupin valikoiman maksaa kaupan asiakas" – Arinan entinen kaupallinen johtaja Tuomo Malmi pitää kilpailun puutetta ja toiminnan tehottomuutta syynä ruuan korkeaan hintaan

"30 ket­su­pin va­li­koi­man maksaa kaupan asia­kas" – Arinan entinen kau­pal­li­nen johtaja Tuomo Malmi pitää kil­pai­lun puu­tet­ta ja toi­min­nan te­hot­to­muut­ta syynä ruuan kor­keaan hintaan

02.04.2022 06:00 20
Tilaajille
K-ryhmä palasi kasvu-uralle Lapissa, myynti kasvoi 3,4 prosenttia – kotimaan matkailu on paikannut ulkomaalaisten matkailijoiden puuttumista

K-ryhmä palasi kas­vu-ural­le La­pis­sa, myynti kasvoi 3,4 pro­sent­tia – ­ko­ti­maan mat­kai­lu on pai­kan­nut ul­ko­maa­lais­ten mat­kai­li­joi­den puut­tu­mis­ta

03.02.2022 15:01
Tilaajille
Koronan kotitestien kysyntä räjähti – joka toinen apteekki myy "ei oota", kauppaketjut ja maahantuoja vakuuttavat tilanteen pysyvän hallinnassa

Koronan ko­ti­tes­tien kysyntä räjähti – joka toinen ap­teek­ki myy "ei oota", kaup­pa­ket­jut ja maa­han­tuo­ja va­kuut­ta­vat ti­lan­teen pysyvän hal­lin­nas­sa

23.12.2021 06:30 1
Tilaajille
Hiiligrillit ja pitsakivet viedään tänä kesänä käsistä – polkupyörien myynnissä ennätykset paukkuvat isoissa marketeissa

Hii­li­gril­lit ja pit­sa­ki­vet viedään tänä kesänä käsistä – pol­ku­pyö­rien myyn­nis­sä en­nä­tyk­set pauk­ku­vat isoissa mar­ke­teis­sa

21.05.2021 19:05
Tilaajille
Lapissa oli viime vuonna 224 ruokakauppaa – Koronavuosi kasvatti niidenkin myyntiä hurjasti

Lapissa oli viime vuonna 224 ruo­ka­kaup­paa – Ko­ro­na­vuo­si kas­vat­ti nii­den­kin myyntiä hur­jas­ti

23.03.2021 14:03
Tilaajille
Sodankylän K-Marketin uusi isäntä Antti Penttinen on kauppias sukupolvien ketjussa

So­dan­ky­län K-Mar­ke­tin uusi isäntä Antti Pent­ti­nen on kaup­pias su­ku­pol­vien ket­jus­sa

27.11.2020 17:00
Tilaajille
Korona oli suomalaisille pikakurssi ruoan verkkokauppaan – Kysyimme, miten ruoka käy kaupaksi netissä tällä hetkellä

Korona oli suo­ma­lai­sil­le pi­ka­kurs­si ruoan verk­ko­kaup­paan – Ky­syim­me, miten ruoka käy kau­pak­si netissä tällä het­kel­lä

10.11.2020 08:31
Tilaajille
Lidl mukaan kaupan kanta-asiakaskisaan – kortiton etuohjelma toimii vain älypuhelimissa

Lidl mukaan kaupan kan­ta-asia­kas­ki­saan – kor­ti­ton etu­oh­jel­ma toimii vain äly­pu­he­li­mis­sa

24.06.2020 06:00
Tilaajille
K-ryhmän myynti kasvoi Pohjois-Suomen alueella – erityisesti ruoan verkkokauppa nousussa

K-ryh­män myynti kasvoi Poh­jois-Suo­men alueel­la – eri­tyi­ses­ti ruoan verk­ko­kaup­pa nou­sus­sa

28.04.2020 17:44
Kesko onnistui tekemään vahvaa tulosta monella rintamalla – viimeinen neljännes kaikkien aikojen paras sarjassaan

Kesko on­nis­tui te­ke­mään vahvaa tulosta monella rin­ta­mal­la – vii­mei­nen nel­jän­nes kaik­kien aikojen paras sar­jas­saan

05.02.2020 10:36
K-ryhmän myynti oli Pohjois-Suomessa 1 330 miljoonaa euroa – Lapissa nousi rakentamisen kauppa

K-ryh­män myynti oli Poh­jois-Suo­mes­sa 1 330 mil­joo­naa euroa – Lapissa nousi ra­ken­ta­mi­sen kauppa

05.02.2020 10:22
Lidlin uusi toimitusjohtaja haluaa kasvua – uudet myymälät Suomessa pääosin kaupunkeihin

Lidlin uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja haluaa kasvua – uudet myy­mä­lät Suo­mes­sa pääosin kau­pun­kei­hin

23.10.2019 13:49
Tilaajille
Suomen Lidl saa uuden toimitusjohtajan, kun vanha päätti jättää tehtävänsä: "Oikea hetki vaihtaa kapulaa"

Suomen Lidl saa uuden toi­mi­tus­joh­ta­jan, kun vanha päätti jättää teh­tä­vän­sä: "Oikea hetki vaihtaa ka­pu­laa"

19.09.2019 14:48