Pääkirjoitus: Työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tar­vi­taan lisää, ja sen vas­tus­ta­mi­nen on vaa­ral­lis­ta po­pu­lis­mia

Korot: Ra­hoi­tus­vas­ti­ke seit­se­män­ker­tais­tuu – lainan ly­hen­tä­mi­nen ja korkea korko nos­ta­vat asu­mis­ku­lu­ja hui­mas­ti ke­vääl­lä

Urheilu: Suo­ma­lai­seen ju­do­val­men­nuk­seen le­veäm­mät hartiat – ro­va­nie­me­läi­nen Tuomo Seik­ku­la on yksi liiton nuorten val­men­ta­jis­ta

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Paikallishistoria
Korkalovaaran rinteellä pulppusi salaperäinen lähde, jolla oli erityinen merkitys rovaniemeläisille satojen vuosien ajan

Kor­ka­lo­vaa­ran rin­teel­lä pulp­pu­si sa­la­pe­räi­nen lähde, jolla oli eri­tyi­nen mer­ki­tys ro­va­nie­me­läi­sil­le satojen vuosien ajan

21.01.2023 05:00 12
Tilaajille
Dosentti Ilkka Teerijoki luennoi Karungin kouluhistoriasta ja Kustaa Vaasasta

Do­sent­ti Ilkka Tee­ri­jo­ki luennoi Ka­run­gin kou­lu­his­to­rias­ta ja Kustaa Vaa­sas­ta

12.01.2023 15:18
Veitsiluodon työväentalo ei pääse maailmanperintölistalle

Veit­si­luo­don työ­väen­ta­lo ei pääse maail­man­pe­rin­tö­lis­tal­le

21.12.2022 08:59 1
Leskio muuttui takaisin Lesceliukseksi  - vuonna 1935 suomalaistettiin kymmeniä tuhansia sukunimeä kemiläisen Marko Lesceliuksen isoisoisä Eliel oli yksi nimensä muuttaneista

Leskio muuttui ta­kai­sin Les­ce­liuk­sek­si - vuonna 1935 suo­ma­lais­tet­tiin kym­me­niä tu­han­sia su­ku­ni­meä ke­mi­läi­sen Marko Les­ce­liuk­sen iso­iso­isä Eliel oli yksi nimensä muut­ta­neis­ta

01.11.2022 16:12
Rovaniemen saksalaisaikaan voi tutustua Ounasvaaran historiakierroksella – iso osa kaupungin historiallisista kohteista on hävitetty rakentamisen tieltä

Ro­va­nie­men sak­sa­lais­ai­kaan voi tu­tus­tua Ou­nas­vaa­ran his­to­ria­kier­rok­sel­la – iso osa kau­pun­gin his­to­rial­li­sis­ta koh­teis­ta on hä­vi­tet­ty ra­ken­ta­mi­sen tieltä

06.09.2022 18:00 3
Tilaajille
Tapahtumien superviikko alkaa Rovaniemellä – laaja ohjelmakirjo huokuu kotiseuturakkautta uusille ja vanhoille paikkakuntalaisille

Ta­pah­tu­mien su­per­viik­ko alkaa Ro­va­nie­mel­lä – laaja oh­jel­ma­kir­jo huokuu ko­ti­seu­tu­rak­kaut­ta uusille ja van­hoil­le paik­ka­kun­ta­lai­sil­le

04.09.2022 09:29 1
Tilaajille
Lukijalta: Tuovila – räjäytettyjen bunkkerien kylä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tuovila – rä­jäy­tet­ty­jen bunk­ke­rien kylä

19.03.2022 04:17
Tilaajille
Koulupoika kirjasi päiväkirjaansa, miten sisällissota leimahti Kemissä – "Yleisön valtasi pakokauhu"

Kou­lu­poi­ka kirjasi päi­vä­kir­jaan­sa, miten si­säl­lis­so­ta lei­mah­ti Kemissä – "Y­lei­sön valtasi pa­ko­kau­hu"

02.11.2021 18:15 1
Tilaajille
Poliittinen metallurgia tuo terästehtaan Tornioon

Po­liit­ti­nen me­tal­lur­gia tuo te­räs­teh­taan Tor­nioon

28.10.2021 15:39
Devalvaatio kääntää rajakaupan suunnan – ruotsalaisten ostoryntäys Tornioon kesti vuosia

De­val­vaa­tio kääntää ra­ja­kau­pan suunnan – ruot­sa­lais­ten os­to­ryn­täys Tor­nioon kesti vuosia

20.10.2021 11:02
Suuret ikäluokat täyttävät oppilaitokset - kansakoululaisten määrä kolminkertaistui Torniossa

Suuret ikä­luo­kat täyt­tä­vät op­pi­lai­tok­set - kan­sa­kou­lu­lais­ten määrä kol­min­ker­tais­tui Tor­nios­sa

13.10.2021 09:52
Lenita Airisto tähditti Rovaniemen talvimuotipäiviä syksyllä 1964 – tiedätkö jotain tästä upeiden muotiluomusten tapahtumasta?

Lenita Airisto täh­dit­ti Ro­va­nie­men tal­vi­muo­ti­päi­viä syk­syl­lä 1964 – tie­dät­kö jotain tästä upeiden muo­ti­luo­mus­ten ta­pah­tu­mas­ta?

08.10.2021 14:28 1
"Kyllä Pohjanhovissa kummittelee" – Mauri Karvonen on koonnut aavekirjaansa tarinoita myös rovaniemeläishotellista

"Kyllä Poh­jan­ho­vis­sa kum­mit­te­lee" – Mauri Kar­vo­nen on koonnut aa­ve­kir­jaan­sa ta­ri­noi­ta myös ro­va­nie­me­läis­ho­tel­lis­ta

13.09.2021 09:45
Rautatieläiset rakennuttivat rivitalon Rovaniemen Etelärinteelle 60 vuotta sitten – lauantaina siellä juhlitaan

Rau­ta­tie­läi­set ra­ken­nut­ti­vat ri­vi­ta­lon Ro­va­nie­men Ete­lä­rin­teel­le 60 vuotta sitten – lauan­tai­na siellä juh­li­taan

08.09.2021 08:25 1
Rovaniemeläiset kaipaavat tietoa paikallishistoriasta kasvattaakseen juuriaan ja identiteettiään
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­me­läi­set kai­paa­vat tietoa pai­kal­lis­his­to­rias­ta kas­vat­taak­seen juu­riaan ja iden­ti­teet­tiään

28.07.2021 09:42
Tornion sanomalehti lakkautettiin venäläisvastaisena

Tornion sa­no­ma­leh­ti lak­kau­tet­tiin ve­nä­läis­vas­tai­se­na

14.07.2021 14:56
Herra Huun talo kunnostettava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Herra Huun talo kun­nos­tet­ta­va

16.06.2021 06:30 1
Tilaajille

Ku­nin­gas ei saanut me­ga­juh­lia Tor­nios­sa - sentään vas­taan­ot­to­ko­mi­tea jär­jes­tyi Kaa­ka­moon

27.05.2021 15:11
Anders Hellant, 1700-luvun torniolainen monitoimimies, julkaisi kaksi torniolaista almanakkaa

Anders Hel­lant, 1700-lu­vun tor­nio­lai­nen mo­ni­toi­mi­mies, jul­kai­si kaksi tor­nio­lais­ta al­ma­nak­kaa

19.05.2021 14:50
Tornion maine kasvoi oppineiden silmissä, kun maapallon muoto selvisi Tornionlaaksossa

Tornion maine kasvoi op­pi­nei­den sil­mis­sä, kun maa­pal­lon muoto selvisi Tor­nion­laak­sos­sa

13.05.2021 10:55