kolumni: Eikö ka­las­tus­la­ki olekaan kai­kil­le sama? Kysymys on nyt ajan­koh­tai­sem­pi kuin koskaan

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Paikallishistoria
Lukijalta: Tuovila – räjäytettyjen bunkkerien kylä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tuovila – rä­jäy­tet­ty­jen bunk­ke­rien kylä

19.03.2022 04:17
Tilaajille
Koulupoika kirjasi päiväkirjaansa, miten sisällissota leimahti Kemissä – "Yleisön valtasi pakokauhu"

Kou­lu­poi­ka kirjasi päi­vä­kir­jaan­sa, miten si­säl­lis­so­ta lei­mah­ti Kemissä – "Y­lei­sön valtasi pa­ko­kau­hu"

02.11.2021 18:15 1
Tilaajille
Poliittinen metallurgia tuo terästehtaan Tornioon

Po­liit­ti­nen me­tal­lur­gia tuo te­räs­teh­taan Tor­nioon

28.10.2021 15:39
Devalvaatio kääntää rajakaupan suunnan – ruotsalaisten ostoryntäys Tornioon kesti vuosia

De­val­vaa­tio kääntää ra­ja­kau­pan suunnan – ruot­sa­lais­ten os­to­ryn­täys Tor­nioon kesti vuosia

20.10.2021 11:02
Suuret ikäluokat täyttävät oppilaitokset - kansakoululaisten määrä kolminkertaistui Torniossa

Suuret ikä­luo­kat täyt­tä­vät op­pi­lai­tok­set - kan­sa­kou­lu­lais­ten määrä kol­min­ker­tais­tui Tor­nios­sa

13.10.2021 09:52
Lenita Airisto tähditti Rovaniemen talvimuotipäiviä syksyllä 1964 – tiedätkö jotain tästä upeiden muotiluomusten tapahtumasta?

Lenita Airisto täh­dit­ti Ro­va­nie­men tal­vi­muo­ti­päi­viä syk­syl­lä 1964 – tie­dät­kö jotain tästä upeiden muo­ti­luo­mus­ten ta­pah­tu­mas­ta?

08.10.2021 14:28 1
"Kyllä Pohjanhovissa kummittelee" – Mauri Karvonen on koonnut aavekirjaansa tarinoita myös rovaniemeläishotellista

"Kyllä Poh­jan­ho­vis­sa kum­mit­te­lee" – Mauri Kar­vo­nen on koonnut aa­ve­kir­jaan­sa ta­ri­noi­ta myös ro­va­nie­me­läis­ho­tel­lis­ta

13.09.2021 09:45
Rautatieläiset rakennuttivat rivitalon Rovaniemen Etelärinteelle 60 vuotta sitten – lauantaina siellä juhlitaan

Rau­ta­tie­läi­set ra­ken­nut­ti­vat ri­vi­ta­lon Ro­va­nie­men Ete­lä­rin­teel­le 60 vuotta sitten – lauan­tai­na siellä juh­li­taan

08.09.2021 08:25 1
Rovaniemeläiset kaipaavat tietoa paikallishistoriasta kasvattaakseen juuriaan ja identiteettiään
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­me­läi­set kai­paa­vat tietoa pai­kal­lis­his­to­rias­ta kas­vat­taak­seen juu­riaan ja iden­ti­teet­tiään

28.07.2021 09:42
Tornion sanomalehti lakkautettiin venäläisvastaisena

Tornion sa­no­ma­leh­ti lak­kau­tet­tiin ve­nä­läis­vas­tai­se­na

14.07.2021 14:56
Herra Huun talo kunnostettava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Herra Huun talo kun­nos­tet­ta­va

16.06.2021 06:30 1
Tilaajille

Ku­nin­gas ei saanut me­ga­juh­lia Tor­nios­sa - sentään vas­taan­ot­to­ko­mi­tea jär­jes­tyi Kaa­ka­moon

27.05.2021 15:11
Anders Hellant, 1700-luvun torniolainen monitoimimies, julkaisi kaksi torniolaista almanakkaa

Anders Hel­lant, 1700-lu­vun tor­nio­lai­nen mo­ni­toi­mi­mies, jul­kai­si kaksi tor­nio­lais­ta al­ma­nak­kaa

19.05.2021 14:50
Tornion maine kasvoi oppineiden silmissä, kun maapallon muoto selvisi Tornionlaaksossa

Tornion maine kasvoi op­pi­nei­den sil­mis­sä, kun maa­pal­lon muoto selvisi Tor­nion­laak­sos­sa

13.05.2021 10:55
Kemin museot keräävät Valtakatu-muistoja

Kemin museot ke­rää­vät Val­ta­ka­tu-muis­to­ja

05.05.2021 10:12
Torniolaiset säikähtivät Pohjan sotaa - porvariskaarti vartioi Kaakamossa

Tor­nio­lai­set säi­käh­ti­vät Pohjan sotaa - por­va­ris­kaar­ti vartioi Kaa­ka­mos­sa

21.04.2021 15:54
Tornion kirkko oli ulkoasultaan pitkään hirsinen ja punamullattu.

Tornion kirkko oli ul­ko­asul­taan pitkään hir­si­nen ja pu­na­mul­lat­tu.

07.04.2021 11:01
Ounasvaaran Juhannuskallion betonijalustat ihmetyttävät kulkijoita – Tiedätkö sinä, mikä niiden historia on?

Ou­nas­vaa­ran Ju­han­nus­kal­lion be­to­ni­ja­lus­tat ih­me­tyt­tä­vät kul­ki­joi­ta – Tie­dät­kö sinä, mikä niiden his­to­ria on?

01.04.2021 14:33 3
Tornion kaupungin palkkalistoilla oli erikoinen viranhaltija: piiskuri

Tornion kau­pun­gin palk­ka­lis­toil­la oli eri­koi­nen vi­ran­hal­ti­ja: piis­ku­ri

24.03.2021 15:57 1
Tornion vuosikymmenet, osa 4:  Vain 6-vuotiaana kruunattu kuningatar Kristiina helpotti torniolaisten toimeentuloa

Tornion vuo­si­kym­me­net, osa 4: Vain 6-vuo­tiaa­na kruu­nat­tu ku­nin­ga­tar Kris­tii­na hel­pot­ti tor­nio­lais­ten toi­meen­tu­loa

17.03.2021 14:29