Osakeyhtiöt

Tor­nio­lai­sen RPK-Pal­ve­lut Oy:n koko osa­ke­kan­ta os­tet­tiin por­voo­lai­seen yri­tyk­seen

11.09.2020 20:40
Tilaajille

Osa­ke­yh­tiöi­tä pe­rus­tet­tu ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta enemmän kuin aiem­pi­na vuo­si­na, 2019 oli en­nä­tys­vuo­si – Näille aloille firmoja syntyy

25.05.2020 06:00
Tilaajille

Ou­to­kum­pu paransi lop­pu­vuo­den tu­los­nä­ky­miään – osake lähti nou­su­kii­toon pörs­sis­sä

20.01.2020 10:23
Tilaajille

Osa­ke­yh­tiöi­tä on pe­rus­tet­tu enemmän kuin yh­te­nä­kään vuotena aiemmin – "O­sa­keyh­tiö tulee säi­ly­mään py­sy­väs­ti aiempaa kiin­nos­ta­vam­pa­na vaih­toeh­to­na"

18.12.2019 06:00
Tilaajille