Politiikka: Miksi kes­kus­ta rii­taut­ti luon­non­suo­je­lu­lain, Katri Kul­mu­ni?

Kunniamerkit: Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti myönsi tämän vuoden kun­nia­mer­kit – katso Lapin pal­ki­tut

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa päivän luukku tästä

Oma raha
Nordnet: Vain noin neljännes suomalaisnaisista omistaa tarpeeksi varoja avioeron tai lopputilin varalle

Nord­net: Vain noin nel­jän­nes suo­ma­lais­nai­sis­ta omistaa tar­peek­si varoja avio­eron tai lop­pu­ti­lin varalle

04.03.2022 15:05 3
Tilaajille
Handelsbanken vetäytyy Suomesta ja Tanskasta – liiketoiminta menee myyntiin, mutta palvelut jatkuvat toistaiseksi ennallaan.

Han­dels­ban­ken ve­täy­tyy Suo­mes­ta ja Tans­kas­ta – lii­ke­toi­min­ta menee myyn­tiin, mutta pal­ve­lut jat­ku­vat tois­tai­sek­si en­nal­laan.

19.10.2021 21:57
Mökin ostajat odottavat vielä koronarajoitusten löysäämistä – ostaja tulee yleensä Lapin ulkopuolelta

Mökin ostajat odot­ta­vat vielä ko­ro­na­ra­joi­tus­ten löy­sää­mis­tä – ostaja tulee yleensä Lapin ul­ko­puo­lel­ta

12.05.2020 13:28
Tilaajille
Ei tullut ihan leijonakuningasta, mutta tomera pentu kuitenkin – Pikkuleijona hurmasi kolmella eri moottorilinjallaan

Ei tullut ihan lei­jo­na­ku­nin­gas­ta, mutta tomera pentu kui­ten­kin – Pik­ku­lei­jo­na hurmasi kol­mel­la eri moot­to­ri­lin­jal­laan

19.04.2020 14:38
Tilaajille
Suomen Pankki lähtee parantamaan kaiken kansan talousosaamista – Ministeri haikaili vanhaa säästöpossua, joka olisi yhä tarpeen joka kodissa

Suomen Pankki lähtee pa­ran­ta­maan kaiken kansan ta­lous­osaa­mis­ta – Mi­nis­te­ri hai­kai­li vanhaa sääs­tö­pos­sua, joka olisi yhä tarpeen joka kodissa

30.01.2020 08:03
Vika kassajärjestelmässä esti käteisen noston Nordean Rovaniemen konttorissa – pankki laajentaa käteisen kotiinkuljetuspalvelua Lappiin

Vika kas­sa­jär­jes­tel­mäs­sä esti kä­tei­sen noston Nordean Ro­va­nie­men kont­to­ris­sa – pankki laa­jen­taa kä­tei­sen ko­tiin­kul­je­tus­pal­ve­lua Lappiin

23.01.2020 15:00
Tilaajille
Jussi Pihlava saavutti selviä säästöjä polttoainelaskussa hybridiautolla ja jakaa nyt vinkkinsä muillekin

Jussi Pihlava saa­vut­ti selviä sääs­tö­jä polt­to­ai­ne­las­kus­sa hyb­ri­di­au­tol­la ja jakaa nyt vink­kin­sä muil­le­kin

23.11.2019 08:00
Tilaajille
Vertailu: Kittiläläinen ja ivalolainen voivat kääriä airbnb:llä yli 20 000 euron tulot, Rovaniemi saa parhaat kävijäsuositukset

Ver­tai­lu: Kit­ti­lä­läi­nen ja iva­lo­lai­nen voivat kääriä airbnb:l­lä yli 20 000 euron tulot, Ro­va­nie­mi saa parhaat kä­vi­jä­suo­si­tuk­set

19.11.2019 13:19
Tilaajille
Simo pitänee veronsa ensi vuonna nykytasolla

Simo pitänee veronsa ensi vuonna ny­ky­ta­sol­la

05.11.2019 11:23
Tilaajille
Kemi korottanee hieman kiinteistöverotusta

Kemi ko­rot­ta­nee hieman kiin­teis­tö­ve­ro­tus­ta

05.11.2019 10:34
Tilaajille
Tervolan kunnanhallitus esittää veronkorotusta uudelle kymmenluvulle

Ter­vo­lan kun­nan­hal­li­tus esittää ve­ron­ko­ro­tus­ta uudelle kym­men­lu­vul­le

29.10.2019 10:42
Tilaajille
Työryhmä ehdottaa kotitalouden luottojen määrän sitomista vuosituloihin – "Alhainen korkotaso ei kannusta säästämään vaan velkaantumaan"

Työ­ryh­mä eh­dot­taa ko­ti­ta­lou­den luot­to­jen määrän si­to­mis­ta vuo­si­tu­loi­hin – "Al­hai­nen kor­ko­ta­so ei kan­nus­ta sääs­tä­mään vaan vel­kaan­tu­maan"

01.10.2019 11:54
Lappilaiset saavat veronpalautuksia lähes 31 miljoonaa elo-syyskuussa

Lap­pi­lai­set saavat ve­ron­pa­lau­tuk­sia lähes 31 mil­joo­naa elo-syys­kuus­sa

31.07.2019 11:14
Tilaajille

Fiva myönsi en­sim­mäis­tä kertaa toi­mi­lu­van suo­ma­lai­sel­le kryp­to­va­luut­to­jen vä­lit­tä­jäl­le – Taas no­peas­ti nou­se­vien kryp­to­va­luut­to­jen sään­te­ly ki­ris­tyy

12.07.2019 17:50
Tilaajille
"Metsä on varma ja pitkäaikainen sijoitus, joka ei sula käsiin samalla tavalla kuin osakkeet" – huokeat hinnat houkuttelevat metsäsijoittajat Lappiin

"Metsä on varma ja pit­kä­ai­kai­nen si­joi­tus, joka ei sula käsiin samalla tavalla kuin osak­keet" – huokeat hinnat hou­kut­te­le­vat met­sä­si­joit­ta­jat Lappiin

10.07.2019 07:30
Tilaajille

Veik­kauk­sel­la olisi malli on­gel­ma­pe­laa­mi­sen tun­nis­ta­mi­sek­si, mutta EU-ase­tus estää sen käytön – "Mah­dol­lis­tai­si jopa asiak­kaan suoran kon­tak­toin­nin"

10.07.2019 06:00
Tilaajille

Tut­ki­mus: Suo­ma­lais­ten ta­lou­del­li­nen mie­len­rau­ha edel­leen Poh­jo­lan heikon – kaksi ryhmää eri­tyi­sen huo­lis­saan ta­lou­des­taan

06.06.2019 11:17

Käyt­tö­ti­leil­lä uinuu nyt mil­jar­deit­tain suo­ma­lais­ten euroja, mutta se ei ole vält­tä­mät­tä huono asia

10.05.2019 07:00
Tilaajille

Nina halusi huo­let­to­mia ki­lo­met­re­jä ja päätyi lii­saa­maan – ko­ko­sim­me tie­to­pa­ke­tin yk­si­tyis­lea­sin­gis­ta

28.04.2019 15:27
Tilaajille

Lä­hi­mak­sun raja nousi tänään 50 euroon – Muutos tulee kau­pois­sa pikku hiljaa voi­maan, koska jo­kai­seen mak­su­päät­tee­seen pitää asettaa uusi mak­su­ra­ja

12.04.2019 17:40