Fiva myönsi en­sim­mäis­tä kertaa toi­mi­lu­van suo­ma­lai­sel­le kryp­to­va­luut­to­jen vä­lit­tä­jäl­le – Taas no­peas­ti nou­se­vien kryp­to­va­luut­to­jen sään­te­ly ki­ris­tyy

Kryptovaluuttojen välittäjien on jatkossa rekisteröidyttävä Finanssivalvonnalle ja ryhdyttävä tunnistamaan asiakkaitaan. Maksulaitostoimiluvan vasta kolmantena eurooppalaisena toimijana saanut Prasos oy pitää sääntelyn kiristymistä positiivisena ilmiönä koko alalle. Fiva huomauttaa, ettei lisääntynyt sääntely vähennä kryptovaluuttoihin liittyviä riskejä valtavista arvojenvaihteluista.

Finanssivalvonta Fiva on myöntänyt ensimmäistä kertaa suomalaiselle kryptovaluuttavälittäjälle maksulaitostoimiluvan, joka oikeuttaa maksupalveluiden tarjoamiseen.

Luvan sai suomalainen kryptovaluuttojen vaihto- ja talletuspalveluja tarjoava yritys Prasos oy.