Airbnb

Poliisi ei alota ly­hyt­ai­kais­ta ma­joi­tus­toi­min­taa kos­ke­vaa esi­tut­kin­taa Ro­va­nie­mel­lä – Ilmi ei tullut sel­lai­sia seik­ko­ja, joiden vuoksi olisi ollut syytä epäillä rikosta

19.02.2021 13:55 4
Tilaajille

Am­mat­ti­mais­ta ma­joi­tus­toi­min­taa vai ei? – Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja haluaa mi­nis­te­riön ar­vioi­van ly­hyt­vuok­rauk­sen sään­te­lyä

16.02.2021 18:14 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Sää­te­lyä Airbnb-toi­min­taan

26.01.2021 22:13 1
Tilaajille

Ly­hyt­vuok­raa­jat uskovat mat­kai­lun uuteen nousuun – moni on vuok­ran­nut asunnon pi­tem­piai­kai­ses­ti, mas­sa­myyn­tiä ei ole vielä nähty

24.01.2021 19:08
Tilaajille

"Va­rauk­sia vain tuli ja tuli" – Ko­ro­na­vuo­si yllätti Airbnb-mök­kiä vuok­raa­van Heli Höökin, ei ehtinyt olla itse mökillä yhtään vii­kon­lop­pua

20.01.2021 11:30
Tilaajille

Viime jou­lu­kuus­sa Airbnb-asun­to Ro­va­nie­mel­lä maksoi kes­ki­mää­rin 203 euroa yö – Nyt samalla rahalla saa ko­ko­nai­sen oma­ko­ti­ta­lon se­son­gin kuu­mim­pa­na aikana

16.11.2020 19:30 5
Tilaajille

Kuusamo Airbnb-tuot­to­jen kär­jes­sä vuonna 2020 – kuu­kau­si­tuot­to kes­ki­mää­rin 2400 euroa

27.10.2020 09:27 2
Tilaajille

Ho­tel­li­käyt­töön muu­tet­tu asuin­ker­ros­ta­lo sai Ro­va­nie­mel­lä siu­nauk­sen – Sa­la­ho­tel­lik­si­kin kut­sut­tu Airbnb-ta­lo saa nyt vi­ral­li­ses­ti olla liike- ja ma­joi­tus­ti­la­ra­ken­nus

27.08.2020 09:51 8
Tilaajille

Korona runteli Ro­va­nie­men Airbnb-mark­ki­naa: noin kol­man­nes asun­nois­ta pois­tu­nut vuok­rauk­sen pii­ris­tä

14.07.2020 14:53 2

Ensi se­son­kiin: Ho­tel­lin­joh­ta­ja Jussi Perkkiö uskoo, että ko­ti­maan­mat­kai­lu pi­ris­tyy ja aikoo itsekin mat­kus­taa Turkuun

17.06.2020 09:00
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Airbnb-ma­joit­ta­ja, älä luo kopiota ho­tel­lis­ta

03.06.2020 08:42
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä yö­py­nei­den tu­ris­tien määrä putosi puo­lel­la maa­lis­kuus­sa – ma­joi­tus­myyn­ti väheni 2,5 mil­joo­nal­la

29.04.2020 16:04 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Yrit­tä­jä tar­vit­see nyt yh­teis­kun­nan tukea, mutta Airbnb-toi­mi­jal­le sitä ei tar­vit­se tarjota

20.04.2020 08:00
Tilaajille

Vuok­ra-asun­to­ja saattaa olla Ro­va­nie­mel­lä pian en­nä­tys­mää­rä: sadat Airbnb-asun­not tyh­je­ni­vät koronan takia, vuok­rat­kin voivat nyt laskea

16.04.2020 13:44
Tilaajille

Tyhjinä sei­so­vis­ta airbnb-asun­nois­ta voi tulla taakka vuok­raa­jil­leen – osa joutuu siir­tä­mään koh­teen­sa pit­kä­ai­kais­vuok­rauk­seen

24.03.2020 10:24
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Tässäkö Airbnb-pul­maan rat­kai­su?

19.03.2020 13:29
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Luk­jal­ta: Airbnb:l­le selkeät säännöt

07.03.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Lex Kittilä käyt­töön Ro­va­nie­mel­lä

24.02.2020 08:34
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Airbnb-toi­min­taan kun­nol­li­set pe­li­sään­nöt

19.02.2020 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Airbnb ja Ro­va­nie­men ra­ken­nus­val­von­ta – to­teu­tuu­ko oi­keu­den­mu­kai­suus?

07.02.2020 12:53