Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Napapiirin monitoimitalo
Viimeisin 12 tuntia
Tähän tulee Lapin kaikkien aikojen suurin koulu – Rovaniemi tekee jätti-investoinnin allianssimallilla ja toivoo kumppaneiksi paikallisia yrityksiä

Tähän tulee Lapin kaik­kien aikojen suurin koulu – Ro­va­nie­mi tekee jät­ti-in­ves­toin­nin al­lians­si­mal­lil­la ja toivoo kump­pa­neik­si pai­kal­li­sia yri­tyk­siä

20.05.2022 18:05
Tilaajille
Vanhemmat
Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaaran monitoimitalon esitys hyväksyttiin viimein Rovaniemellä – rakennuksen liikuntasalista tehdään tapahtumakeskus

Na­pa­pii­ri-Ni­va­vaa­ra-Sy­vä­sen­vaa­ran mo­ni­toi­mi­ta­lon esitys hy­väk­syt­tiin viimein Ro­va­nie­mel­lä – ra­ken­nuk­sen lii­kun­ta­sa­lis­ta tehdään ta­pah­tu­ma­kes­kus

29.06.2021 18:34
Tilaajille
Napapiirin monitoimitalo otti pitkän aikalisän ja suunnittelu alkaa nyt uudelleen

Na­pa­pii­rin mo­ni­toi­mi­ta­lo otti pitkän ai­ka­li­sän ja suun­nit­te­lu alkaa nyt uu­del­leen

02.09.2020 18:00
Tilaajille