Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 5. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: Ke­mi­läi­nen Päivi Koskela kertoo, mil­lai­sen ku­ri­muk­sen korona ai­heut­ti yrit­tä­jäl­le

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Napapiirin monitoimitalo
Rovaniemen kaupunginhallitus haluaa opettajille työpuhelimet ja oppilaille kirjoja – kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen vain pieniä muutoksia

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus haluaa opet­ta­jil­le työ­pu­he­li­met ja op­pi­lail­le kirjoja – kau­pun­gin­joh­ta­jan ta­lous­ar­vio­esi­tyk­seen vain pieniä muu­tok­sia

28.11.2022 19:30 6
Tilaajille
Rovaniemi investoi ensi vuonna historiallisen paljon ja rakentaa kaksi monitoimitaloa – kaupungintalo peruskorjataan vain osittain

Ro­va­nie­mi in­ves­toi ensi vuonna his­to­rial­li­sen paljon ja ra­ken­taa kaksi mo­ni­toi­mi­ta­loa – kau­pun­gin­ta­lo pe­rus­kor­ja­taan vain osit­tain

14.11.2022 15:00 7
Tilaajille
Napapiirin monitoimitalon toteuttajakumppani valittiin – tavoitteena että rakennustyöt alkaisivat ensi vuonna

Na­pa­pii­rin mo­ni­toi­mi­ta­lon to­teut­ta­ja­kump­pa­ni va­lit­tiin – ­ta­voit­tee­na että ra­ken­nus­työt al­kai­si­vat ensi vuonna

11.11.2022 11:10 2
Tilaajille
Napapiirin monitoimitalolle viisi toteuttajaehdokasta Rovaniemellä - kaikki etenivät seuraavaan vaiheeseen

Na­pa­pii­rin mo­ni­toi­mi­ta­lol­le viisi to­teut­ta­ja­eh­do­kas­ta Ro­va­nie­mel­lä - kaikki ete­ni­vät seu­raa­vaan vai­hee­seen

02.09.2022 12:18 1
Tilaajille
Päättäjille esitelty 14 miljoonan euron koulu maksaakin 40 miljoonaa – sitä odotellessa opiskellaan vuosia konteissa, eikä se monia edes haittaa

Päät­tä­jil­le esi­tel­ty 14 mil­joo­nan euron koulu mak­saa­kin 40 mil­joo­naa – sitä odo­tel­les­sa opis­kel­laan vuosia kon­teis­sa, eikä se monia edes haittaa

31.05.2022 19:57 2
Tilaajille
Tähän tulee Lapin kaikkien aikojen suurin koulu – Rovaniemi tekee jätti-investoinnin allianssimallilla ja toivoo kumppaneiksi paikallisia yrityksiä

Tähän tulee Lapin kaik­kien aikojen suurin koulu – Ro­va­nie­mi tekee jät­ti-in­ves­toin­nin al­lians­si­mal­lil­la ja toivoo kump­pa­neik­si pai­kal­li­sia yri­tyk­siä

20.05.2022 18:05 4
Tilaajille
Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaaran monitoimitalon esitys hyväksyttiin viimein Rovaniemellä – rakennuksen liikuntasalista tehdään tapahtumakeskus

Na­pa­pii­ri-Ni­va­vaa­ra-Sy­vä­sen­vaa­ran mo­ni­toi­mi­ta­lon esitys hy­väk­syt­tiin viimein Ro­va­nie­mel­lä – ra­ken­nuk­sen lii­kun­ta­sa­lis­ta tehdään ta­pah­tu­ma­kes­kus

29.06.2021 18:34
Tilaajille
Napapiirin monitoimitalo otti pitkän aikalisän ja suunnittelu alkaa nyt uudelleen

Na­pa­pii­rin mo­ni­toi­mi­ta­lo otti pitkän ai­ka­li­sän ja suun­nit­te­lu alkaa nyt uu­del­leen

02.09.2020 18:00
Tilaajille