Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Na­pa­pii­rin mo­ni­toi­mi­ta­lo otti pitkän ai­ka­li­sän ja suun­nit­te­lu alkaa nyt uu­del­leen

Pitkän aikalisän ottanut Napapiirin monitoimitalon hankesuunnittelu aloitetaan lähes alusta Rovaniemellä.  Hanke oli etenemässä hyvää vauhti viime vuoden lopussa kun Nivavaaran alakoulussa havaittiin suunnittelupalveluiden kilpailutuksen jälkeen korjaustarpeita, jotka eivät sisältyneet hankesuunnitelmaan. Käynnissä olevat kilpailutukset keskeytettiin, jotta uudet korjaustarpeet voitaisiin ottaa huomioon.

– Uusi koulu tarvitaan, se perusasetelma ei ole muuttunut, sanoo sivistyspalveluiden toimialajohtaja Antti Lassila.