Lehdistö
Puheenvuoro: Kuinka kauan meillä vielä on vapaata tiedonvälitystä? Uhkina vallanpitäjät ja talouden alamäki

Pu­heen­vuo­ro: Kuinka kauan meillä vielä on vapaata tie­don­vä­li­tys­tä? Uhkina val­lan­pi­tä­jät ja ta­lou­den alamäki

03.05.2020 11:01 0
Tilaajille
Journalismille esitetään pikaista koronatukea – varsinkin paikallinen media pulassa, jo yli puolet lehdistä lomauttanut toimittajia

Jour­na­lis­mil­le esi­te­tään pi­kais­ta ko­ro­na­tu­kea – var­sin­kin pai­kal­li­nen media pu­las­sa, jo yli puolet leh­dis­tä lo­maut­ta­nut toi­mit­ta­jia

28.04.2020 13:10 0
Ylioppilaslehti on vahtikoira, kurkistusikkuna ja kulttuurinen arkisto – Lapin ylioppilaslehden uusi päätoimittaja uskoo, että lehteä tehdään tulevaisuudessakin

Yli­op­pi­las­leh­ti on vah­ti­koi­ra, kur­kis­tus­ik­ku­na ja kult­tuu­ri­nen arkisto – Lapin yli­op­pi­las­leh­den uusi pää­toi­mit­ta­ja uskoo, että lehteä tehdään tu­le­vai­suu­des­sa­kin

06.03.2020 18:00 0
Tilaajille
Talo uhosi kuten koko maakuntalehdistö – Pohjolan Sanomien talo oli aikansa huippu ja edusti valtaa ja voimaa

Talo uhosi kuten koko maa­kun­ta­leh­dis­tö – Poh­jo­lan Sa­no­mien talo oli aikansa huippu ja edusti valtaa ja voimaa

14.09.2019 07:36 0
Tilaajille