Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Lauri Törhönen
Lapin yliopiston muutoksenhakulautakunta arvioi kiistellyn väitöskirjan – Lauri Törhönen vaatii hylkäämispäätöksen mitätöintiä

Lapin yli­opis­ton muu­tok­sen­ha­ku­lau­ta­kun­ta arvioi kiis­tel­lyn väi­tös­kir­jan – Lauri Tör­hö­nen vaatii hyl­kää­mis­pää­tök­sen mi­tä­töin­tiä

06.02.2024 14:26 3
Tilaajille
Törhösen väitöskirjatyön HTK-loukkausepäily etenee varsinaiseen tutkintaan

Tör­hö­sen väi­tös­kir­ja­työn HTK-louk­kau­se­päi­ly etenee var­si­nai­seen tut­kin­taan

01.02.2024 14:14 7
Tilaajille
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta hylkäsi Lauri Törhösen oikaisupyynnön – väitöskirjan hylkäyspäätös pysyy voimassa

Lapin yli­opis­ton tai­tei­den tie­de­kun­ta hylkäsi Lauri Tör­hö­sen oi­kai­su­pyyn­nön – väi­tös­kir­jan hyl­käys­pää­tös pysyy voi­mas­sa

18.01.2024 16:35 6
Tilaajille
Tiedekuntaneuvosto käsittelee tänään Lauri Törhösen oikaisupyyntöä – "Ellei viitteeksi saa lainata taikauskoa tai Aku Ankkaa, olisi kenties pitänyt ymmärtää kirjoittaa lukuohje"

Tie­de­kun­ta­neu­vos­to kä­sit­te­lee tänään Lauri Tör­hö­sen oi­kai­su­pyyn­töä – "El­lei viit­teek­si saa lainata tai­kaus­koa tai Aku Ankkaa, olisi kenties pitänyt ym­mär­tää kir­joit­taa lu­kuoh­je"

18.01.2024 10:30 3
Lapin yliopiston rehtori päättää Lauri Törhösen väitöskirjan HTK- tutkinnasta tammikuun aikana – esiselvitys valmistui jo

Lapin yli­opis­ton rehtori päättää Lauri Tör­hö­sen väi­tös­kir­jan HTK- tut­kin­nas­ta tam­mi­kuun aikana – esi­sel­vi­tys val­mis­tui jo

15.01.2024 17:17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi syy­tön­tä ran­gais­taan?

07.01.2024 17:00
Viimeinen portinvartija oli tehtäviensä tasalla ja hylkäsi kohuväitöksen – Lapin yliopisto joutuu silti tekemään vielä töitä palauttaakseen uskottavuutensa ja opiskelijoiden luottamuksen
Pääkirjoitus

Vii­mei­nen por­tin­var­ti­ja oli teh­tä­vien­sä tasalla ja hylkäsi ko­hu­väi­tök­sen – Lapin yli­opis­to joutuu silti te­ke­mään vielä töitä pa­laut­taak­seen us­kot­ta­vuu­ten­sa ja opis­ke­li­joi­den luot­ta­muk­sen

18.12.2023 20:24 15
Lauri Törhösen väitöskirjasta paljastui dekaanin mukaan paljon puutteita – tiedekuntaneuvoston päätös on Suomessa poikkeuksellinen

Lauri Tör­hö­sen väi­tös­kir­jas­ta pal­jas­tui de­kaa­nin mukaan paljon puut­tei­ta – tie­de­kun­ta­neu­vos­ton päätös on Suo­mes­sa poik­keuk­sel­li­nen

14.12.2023 19:55 11
Tilaajille
Lauri Törhösen väitöskirja hylättiin Lapin yliopistossa – työ ei täytä väitöskirjalle asetettuja kriteerejä, tiedekuntaneuvosto perustelee

Lauri Tör­hö­sen väi­tös­kir­ja hy­lät­tiin Lapin yli­opis­tos­sa – työ ei täytä väi­tös­kir­jal­le ase­tet­tu­ja kri­tee­re­jä, tie­de­kun­ta­neu­vos­to pe­rus­te­lee

14.12.2023 17:23 18
Tilaajille
Ohjaaja Lauri Törhösen kohuväitöskirjan arvostelu saa viimeisen sinetin tänään – Lapin yliopisto päättää väitöskirjan hyväksymisestä tai hylkäämisestä

Ohjaaja Lauri Tör­hö­sen ko­hu­väi­tös­kir­jan ar­vos­te­lu saa vii­mei­sen sinetin tänään – Lapin yli­opis­to päättää väi­tös­kir­jan hy­väk­sy­mi­ses­tä tai hyl­kää­mi­ses­tä

14.12.2023 12:35 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin yli­opis­to sahaa omaa ok­saan­sa

23.11.2023 04:45
Näkökulma: Törhönen taiteen, tieteen ja käytännön risteymäpisteessä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nä­kö­kul­ma: Tör­hö­nen tai­teen, tieteen ja käy­tän­nön ris­tey­mä­pis­tees­sä

21.11.2023 09:34 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­to ottaa väi­tös­kir­ja­huo­let va­ka­vas­ti

16.11.2023 05:00 2
Törhösen väitös on elämys
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tör­hö­sen väitös on elämys

15.11.2023 06:30 4
Tiedekuntaneuvoston tohtorijäsenet päättävät Törhösen kohuväitöskirjan kohtalosta – neuvosto koolla joulukuussa

Tie­de­kun­ta­neu­vos­ton toh­to­ri­jä­se­net päät­tä­vät Tör­hö­sen ko­hu­väi­tös­kir­jan koh­ta­los­ta – neu­vos­to koolla jou­lu­kuus­sa

14.11.2023 20:29 5
Tilaajille
Kulttuurintutkimuksen seura: Törhösen väitösprosessissa tehty vakavia virheitä –Vastuu ennen kaikkea ohjaajilla ja tiedekuntaneuvostolla

Kult­tuu­rin­tut­ki­muk­sen seura: Tör­hö­sen väi­tösp­ro­ses­sis­sa tehty vakavia vir­hei­tä –Vastuu ennen kaikkea oh­jaa­jil­la ja tie­de­kun­ta­neu­vos­tol­la

14.11.2023 12:47 11
Tilaajille
Lapin yliopisto epäonnistui viestinnässään väitöskirjakohun keskellä – maineen korjaaminen vaatii avoimuutta ja oma-aloitteisuutta.
Pääkirjoitus

Lapin yli­opis­to epä­on­nis­tui vies­tin­näs­sään väi­tös­kir­ja­ko­hun kes­kel­lä – maineen kor­jaa­mi­nen vaatii avoi­muut­ta ja oma-aloit­tei­suut­ta.

10.11.2023 05:00 11
Kohuväitös tempaisi Lapin yliopiston mediamyllerrykseen – mainehaitta ehti jo syntyä
Kolumni

Ko­hu­väi­tös tem­pai­si Lapin yli­opis­ton me­dia­myl­ler­ryk­seen – mai­ne­hait­ta ehti jo syntyä

08.11.2023 16:06 1
Tilaajille
SK: Taiteiden tiedekunnan dekaani halusi poistaa haastattelustaan arvioita, että Lauri Törhösen väitösprosessi oli asianmukainen

SK: Tai­tei­den tie­de­kun­nan dekaani halusi poistaa haas­tat­te­lus­taan ar­vioi­ta, että Lauri Tör­hö­sen väi­tösp­ro­ses­si oli asian­mu­kai­nen

07.11.2023 17:09 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Her­ra­seu­ra­teo­riois­ta syytä luopua Lauri Tör­hö­sen väi­tös­kir­jan suhteen

07.11.2023 13:20 7