Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Lapin sotilassoittokunta
Arvio: Suurten slaavisävelten puhalluttavia versioita

Arvio: Suurten slaa­vi­sä­vel­ten pu­hal­lut­ta­via ver­sioi­ta

26.09.2021 15:46
Tilaajille
Hyvää juhannusta: Katso Lapin sotilassoittokunnan Juhannustanssi-video – Musiikkina Timo Forsströmin sävellys Sons Of The Midnight Sun

Hyvää ju­han­nus­ta: Katso Lapin so­ti­las­soit­to­kun­nan Ju­han­nus­tans­si-vi­deo – Mu­siik­ki­na Timo Fors­strö­min sä­vel­lys Sons Of The Mid­night Sun

26.06.2021 11:58 10
Tilaajille
Puhallinyhtyeet täynnä valoa – Lapin sotilassoittokunta etäkonsertoi perjantaina ruutujen takaa

Pu­hal­lin­yh­tyeet täynnä valoa – Lapin so­ti­las­soit­to­kun­ta etä­kon­ser­toi per­jan­tai­na ruu­tu­jen takaa

24.04.2021 16:40
Tilaajille
Musiikkikapteeni Ville Paakkunaisen tie Lapin sotilassoittokuntaan: Pienestä instrumentista todella suureen

Mu­siik­ki­kap­tee­ni Ville Paak­ku­nai­sen tie Lapin so­ti­las­soit­to­kun­taan: Pie­nes­tä inst­ru­men­tis­ta todella suureen

22.04.2021 18:30
Tilaajille
Arvio: Soivia näköaloja neljään suuntaan Lapin sotilassoittokunnan konsertissa

Arvio: Soivia nä­kö­alo­ja neljään suun­taan Lapin so­ti­las­soit­to­kun­nan kon­ser­tis­sa

31.01.2021 19:53
Tilaajille
Marjo Riihimäki johtaa Lapin sotilassoittokunnan Mielenmaisemia-konsertin, jossa liikutaan toivosta iloon ja epätoivoon

Marjo Rii­hi­mä­ki johtaa Lapin so­ti­las­soit­to­kun­nan Mie­len­mai­se­mia-kon­ser­tin, jossa lii­ku­taan toi­vos­ta iloon ja epä­toi­voon

26.01.2021 20:13
Tilaajille
Festivaalin verran kamarimusiikkia loppiaisesta alkaen – Uusi tapahtuma näyttää Rovaniemen musiikilliset taidot

Fes­ti­vaa­lin verran ka­ma­ri­mu­siik­kia lop­piai­ses­ta alkaen – Uusi ta­pah­tu­ma näyttää Ro­va­nie­men mu­sii­kil­li­set taidot

31.12.2020 14:12
Arvio: Päällikkömaestron särmät läksiäissävelet

Arvio: Pääl­lik­kö­maest­ron särmät läk­siäis­sä­ve­let

21.11.2020 17:05
Tilaajille
Aino Kurki Lapin sotilassoittokunnan intendentiksi

Aino Kurki Lapin so­ti­las­soit­to­kun­nan in­ten­den­tik­si

29.10.2020 19:17
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Kuu­si­ra­ti johti hymyllä ja ilolla

18.09.2020 21:12
Tilaajille
Arvostelu: Sotilassäveliä muistojen monenkirjavilta nuottilehdiltä

Ar­vos­te­lu: So­ti­las­sä­ve­liä muis­to­jen mo­nen­kir­ja­vil­ta nuot­ti­leh­dil­tä

13.08.2020 15:26
Tilaajille
Iltapäivän swingiä ja humppaa

Il­ta­päi­vän swingiä ja humppaa

15.05.2020 19:36
Tilaajille
Jääkäriprikaatin pääsiäishartaus pidetään etänä, etukäteen nauhoitettu hartaus julkaistaan torstaina

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin pää­siäis­har­taus pi­de­tään etänä, etu­kä­teen nau­hoi­tet­tu hartaus jul­kais­taan tors­tai­na

07.04.2020 20:34
Tilaajille
Sotilassoittokunta vie viikonloppuna elokuvasävelmiin

So­ti­las­soit­to­kun­ta vie vii­kon­lop­pu­na elo­ku­va­sä­vel­miin

25.02.2020 11:50
Lapin sotilassoittokunta aloittaa uuden sarjan: Maailmanmusiikkia ja pohjoismaista säveltulitusta

Lapin so­ti­las­soit­to­kun­ta aloit­taa uuden sarjan: Maail­man­mu­siik­kia ja poh­jois­mais­ta sä­vel­tu­li­tus­ta

16.01.2020 21:33
Tilaajille
Arvio: Sotilassoittajat juhlivat töitä tehden

Arvio: So­ti­las­soit­ta­jat juh­li­vat töitä tehden

25.11.2019 09:53
Tilaajille
Paraatipuvussa Pikku-Mallan päällä: Lapin sotilassoittokunta teki musiikkivideon

Pa­raa­ti­pu­vus­sa Pik­ku-Mal­lan päällä: Lapin so­ti­las­soit­to­kun­ta teki mu­siik­ki­vi­deon

21.11.2019 10:36
Tilaajille