Tähtijuttu: Lappi on Naton sol­mu­koh­ta, sanoo Ul­ko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Lapin sotilassoittokunta
Lapin sotilassoittokunta laulattaa yleisöä Rovaniemellä torstaina

Lapin so­ti­las­soit­to­kun­ta lau­lat­taa yleisöä Ro­va­nie­mel­lä tors­tai­na

09.08.2022 15:00
Tilaajille
Arvio: Lopuksi kajautettiin Ukrainan kansallislaulu – sotilasmuusikot esittivät raskaahkon ohjelman, jossa Šostakovitšin musiikki edusti keveintä antia

Arvio: Lopuksi ka­jau­tet­tiin Uk­rai­nan kan­sal­lis­lau­lu – so­ti­las­muu­si­kot esit­ti­vät ras­kaah­kon oh­jel­man, jossa Šos­ta­ko­vi­tšin mu­siik­ki edusti ke­vein­tä antia

07.05.2022 16:00
Tilaajille
Puolustusvoimien ylikapellimestari tarkastaa Lapin sotilassoittokunnan Korundissa – konserttiohjelma saanut inspiraatiota elokuvasta Pojat

Puo­lus­tus­voi­mien yli­ka­pel­li­mes­ta­ri tar­kas­taa Lapin so­ti­las­soit­to­kun­nan Ko­run­dis­sa – kon­sert­ti­oh­jel­ma saanut ins­pi­raa­tio­ta elo­ku­vas­ta Pojat

05.05.2022 10:12
Tilaajille
Konserttiarvio: Keskitalven vaihtolämpöiset puhallintuulet

Kon­sert­tiar­vio: Kes­ki­tal­ven vaih­to­läm­pöi­set pu­hal­lin­tuu­let

02.02.2022 11:00
Tilaajille
Arvio: Suurten slaavisävelten puhalluttavia versioita

Arvio: Suurten slaa­vi­sä­vel­ten pu­hal­lut­ta­via ver­sioi­ta

26.09.2021 15:46
Tilaajille
Hyvää juhannusta: Katso Lapin sotilassoittokunnan Juhannustanssi-video – Musiikkina Timo Forsströmin sävellys Sons Of The Midnight Sun

Hyvää ju­han­nus­ta: Katso Lapin so­ti­las­soit­to­kun­nan Ju­han­nus­tans­si-vi­deo – Mu­siik­ki­na Timo Fors­strö­min sä­vel­lys Sons Of The Mid­night Sun

26.06.2021 11:58 10
Tilaajille
Puhallinyhtyeet täynnä valoa – Lapin sotilassoittokunta etäkonsertoi perjantaina ruutujen takaa

Pu­hal­lin­yh­tyeet täynnä valoa – Lapin so­ti­las­soit­to­kun­ta etä­kon­ser­toi per­jan­tai­na ruu­tu­jen takaa

24.04.2021 16:40
Tilaajille
Musiikkikapteeni Ville Paakkunaisen tie Lapin sotilassoittokuntaan: Pienestä instrumentista todella suureen

Mu­siik­ki­kap­tee­ni Ville Paak­ku­nai­sen tie Lapin so­ti­las­soit­to­kun­taan: Pie­nes­tä inst­ru­men­tis­ta todella suureen

22.04.2021 18:30
Tilaajille
Arvio: Soivia näköaloja neljään suuntaan Lapin sotilassoittokunnan konsertissa

Arvio: Soivia nä­kö­alo­ja neljään suun­taan Lapin so­ti­las­soit­to­kun­nan kon­ser­tis­sa

31.01.2021 19:53
Tilaajille
Marjo Riihimäki johtaa Lapin sotilassoittokunnan Mielenmaisemia-konsertin, jossa liikutaan toivosta iloon ja epätoivoon

Marjo Rii­hi­mä­ki johtaa Lapin so­ti­las­soit­to­kun­nan Mie­len­mai­se­mia-kon­ser­tin, jossa lii­ku­taan toi­vos­ta iloon ja epä­toi­voon

26.01.2021 20:13
Tilaajille
Festivaalin verran kamarimusiikkia loppiaisesta alkaen – Uusi tapahtuma näyttää Rovaniemen musiikilliset taidot

Fes­ti­vaa­lin verran ka­ma­ri­mu­siik­kia lop­piai­ses­ta alkaen – Uusi ta­pah­tu­ma näyttää Ro­va­nie­men mu­sii­kil­li­set taidot

31.12.2020 14:12
Arvio: Päällikkömaestron särmät läksiäissävelet

Arvio: Pääl­lik­kö­maest­ron särmät läk­siäis­sä­ve­let

21.11.2020 17:05
Tilaajille
Aino Kurki Lapin sotilassoittokunnan intendentiksi

Aino Kurki Lapin so­ti­las­soit­to­kun­nan in­ten­den­tik­si

29.10.2020 19:17
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Kuu­si­ra­ti johti hymyllä ja ilolla

18.09.2020 21:12
Tilaajille
Arvostelu: Sotilassäveliä muistojen monenkirjavilta nuottilehdiltä

Ar­vos­te­lu: So­ti­las­sä­ve­liä muis­to­jen mo­nen­kir­ja­vil­ta nuot­ti­leh­dil­tä

13.08.2020 15:26
Tilaajille
Iltapäivän swingiä ja humppaa

Il­ta­päi­vän swingiä ja humppaa

15.05.2020 19:36
Tilaajille
Jääkäriprikaatin pääsiäishartaus pidetään etänä, etukäteen nauhoitettu hartaus julkaistaan torstaina

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin pää­siäis­har­taus pi­de­tään etänä, etu­kä­teen nau­hoi­tet­tu hartaus jul­kais­taan tors­tai­na

07.04.2020 20:34
Tilaajille
Sotilassoittokunta vie viikonloppuna elokuvasävelmiin

So­ti­las­soit­to­kun­ta vie vii­kon­lop­pu­na elo­ku­va­sä­vel­miin

25.02.2020 11:50
Lapin sotilassoittokunta aloittaa uuden sarjan: Maailmanmusiikkia ja pohjoismaista säveltulitusta

Lapin so­ti­las­soit­to­kun­ta aloit­taa uuden sarjan: Maail­man­mu­siik­kia ja poh­jois­mais­ta sä­vel­tu­li­tus­ta

16.01.2020 21:33
Tilaajille
Arvio: Sotilassoittajat juhlivat töitä tehden

Arvio: So­ti­las­soit­ta­jat juh­li­vat töitä tehden

25.11.2019 09:53
Tilaajille