Lapin sotilassoittokunta
Arvostelu: Sotilassäveliä muistojen monenkirjavilta nuottilehdiltä

Ar­vos­te­lu: So­ti­las­sä­ve­liä muis­to­jen mo­nen­kir­ja­vil­ta nuot­ti­leh­dil­tä

13.08.2020 15:26 0
Tilaajille
Iltapäivän swingiä ja humppaa

Il­ta­päi­vän swingiä ja humppaa

15.05.2020 19:36 0
Tilaajille
Jääkäriprikaatin pääsiäishartaus pidetään etänä, etukäteen nauhoitettu hartaus julkaistaan torstaina

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin pää­siäis­har­taus pi­de­tään etänä, etu­kä­teen nau­hoi­tet­tu hartaus jul­kais­taan tors­tai­na

07.04.2020 20:34 0
Tilaajille
Sotilassoittokunta vie viikonloppuna elokuvasävelmiin

So­ti­las­soit­to­kun­ta vie vii­kon­lop­pu­na elo­ku­va­sä­vel­miin

25.02.2020 11:50 0
Lapin sotilassoittokunta aloittaa uuden sarjan: Maailmanmusiikkia ja pohjoismaista säveltulitusta

Lapin so­ti­las­soit­to­kun­ta aloit­taa uuden sarjan: Maail­man­mu­siik­kia ja poh­jois­mais­ta sä­vel­tu­li­tus­ta

16.01.2020 21:33 0
Tilaajille
Arvio: Sotilassoittajat juhlivat töitä tehden

Arvio: So­ti­las­soit­ta­jat juh­li­vat töitä tehden

25.11.2019 09:53 0
Tilaajille
Paraatipuvussa Pikku-Mallan päällä: Lapin sotilassoittokunta teki musiikkivideon

Pa­raa­ti­pu­vus­sa Pik­ku-Mal­lan päällä: Lapin so­ti­las­soit­to­kun­ta teki mu­siik­ki­vi­deon

21.11.2019 10:36 0
Tilaajille