pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Tilaajille

Aino Kurki Lapin so­ti­las­soit­to­kun­nan in­ten­den­tik­si

Rovaniemeläinen Aino Kurki aloitti lokakuussa työnsä Lapin sotilassoittokunnan intendenttinä.

Kurki on koulutukseltaan hallintotieteen maisteri, pääaineena hallintotiede ja johtamisen psykologia sekä musiikin maisteri, pääaineena oboensoitto.