Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Konttisen puisto
Yleisö-wc rakennetaan viimein Konttisen puistoon – Rovaniemen suosittuun Angry Birds -leikkipuistoon on toivottu vessaa vuosikausia

Ylei­sö-wc ra­ken­ne­taan viimein Kont­ti­sen puis­toon – Ro­va­nie­men suo­sit­tuun Angry Birds -leik­ki­puis­toon on toi­vot­tu vessaa vuo­si­kau­sia

10.05.2023 15:22 3
Tilaajille
Kallista vai ei? Rovaniemi varaa vesiliukumäkeen 250 000 euroa – Jyväskylä aikoo hankkia sillä hinnalla kaksi

Kal­lis­ta vai ei? Ro­va­nie­mi varaa ve­si­liu­ku­mä­keen 250 000 euroa – Jy­väs­ky­lä aikoo hankkia sillä hin­nal­la kaksi

16.11.2022 05:00 12
Tilaajille
Rovaniemen Konttisenpuistoon on tulossa kauan kaivattu julkinen wc – Konttisen kesäteatteri saamassa katetun katsomon

Ro­va­nie­men Kont­ti­sen­puis­toon on tulossa kauan kai­vat­tu jul­ki­nen wc – Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­ri saa­mas­sa katetun kat­so­mon

27.10.2022 18:08 3
Tilaajille
Arvio: Ruusulinnan moninainen väki – värikkäät hahmot kantavat Eljas Liinamaan ohjaamaa satuklassikkoa

Arvio: Ruu­su­lin­nan mo­ni­nai­nen väki – vä­rik­käät hahmot kan­ta­vat Eljas Lii­na­maan oh­jaa­maa sa­tu­klas­sik­koa

26.06.2022 15:00 1
Tilaajille
Ronja Ryövärintytär ottaa Konttisen lavan haltuun – ”Tämän vuoden tuotanto ei ole verrattavissa millään tavalla muihin vuosiin”

Ronja Ryö­vä­rin­ty­tär ottaa Kont­ti­sen lavan haltuun – ”Tämän vuoden tuo­tan­to ei ole ver­rat­ta­vis­sa millään tavalla muihin vuo­siin”

22.06.2021 14:23
Konttisen kesäteatteri ansaitsee kattonsa, mutta ei muiden kustannuksella
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­ri an­sait­see kat­ton­sa, mutta ei muiden kus­tan­nuk­sel­la

30.04.2021 08:58 1
Toimittajalta: Puistojen vessapulma korjattiin, mutta taas väliaikaisesti – miksi kesto-ongelmaa ei saada ratkaistua?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Puis­to­jen ves­sa­pul­ma kor­jat­tiin, mutta taas vä­li­ai­kai­ses­ti – miksi kes­to-on­gel­maa ei saada rat­kais­tua?

28.07.2020 14:57 6
Rovaniemen Ounaskosken uimarannan vessaongelma on ratkeamassa – Rannalle ja Konttisen puistoon yhteensä kolme käymälää huomenna

Ro­va­nie­men Ou­nas­kos­ken ui­ma­ran­nan ves­sa­on­gel­ma on rat­kea­mas­sa – Ran­nal­le ja Kont­ti­sen puis­toon yh­teen­sä kolme käy­mä­lää huo­men­na

28.07.2020 09:12 2
Tilaajille
Alltime hyvitti Konttisen katkotut syreenit vaneriseinällä – seinään tilattiin myös taideteos huoltoyhtiön piikkiin

Alltime hyvitti Kont­ti­sen kat­ko­tut sy­ree­nit va­ne­ri­sei­näl­lä – seinään ti­lat­tiin myös tai­de­teos huol­to­yh­tiön piik­kiin

16.06.2020 14:41 1
Lukijalta: Kaupungin puista ja puistoista – Ilman resursseja kaupunkikeskusta ei viherrä!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kau­pun­gin puista ja puis­tois­ta – Ilman re­surs­se­ja kau­pun­ki­kes­kus­ta ei vi­her­rä!

10.06.2020 13:23 4
Asukasyhdistykset järjestävät keskustelutilaisuuden Rovaniemen puistojen kohtalosta – miten tehtyjä vahinkoja korvataan?

Asu­kas­yh­dis­tyk­set jär­jes­tä­vät kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den Ro­va­nie­men puis­to­jen koh­ta­los­ta – miten tehtyjä va­hin­ko­ja kor­va­taan?

10.06.2020 10:58 2
Urakoitsija parturoi Konttisenpuiston syreenit vahingossa - Porokadun mäntyjen kaato liittyy kaukolämpöremonttiin

Ura­koit­si­ja par­tu­roi Kont­ti­sen­puis­ton sy­ree­nit va­hin­gos­sa - Po­ro­ka­dun män­ty­jen kaato liittyy kau­ko­läm­pö­re­mont­tiin

29.05.2020 07:00 12
Tilaajille