Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Sotaharjoitus: Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taus­har­joi­tuk­seen ja toimii nyt jouk­kueen va­ra­joh­ta­ja­na suu­res­sa Na­to-har­joi­tuk­ses­sa

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
Perhekeskus auttaa kaikissa perheen asioissa – ”On hyvä, kun voi aina tulla tänne”
Mainos Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

Per­he­kes­kus auttaa kai­kis­sa perheen asiois­sa – ”On hyvä, kun voi aina tulla tänne”

16.12.2022 06:00
Tulevaisuuden terveyskeskuksessa ei odoteta turhaan
Mainos Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

Tu­le­vai­suu­den ter­veys­kes­kuk­ses­sa ei odoteta turhaan

30.09.2022 06:00
Myllärin koulu siirtyy Kolpeneen kuntayhtymältä Rovaniemen kaupungille

Myl­lä­rin koulu siirtyy Kol­pe­neen kun­ta­yh­ty­mäl­tä Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le

22.09.2022 13:24
Tilaajille
Omaolo antaa aikaa kohtaamiselle – “Sähköiselläkin kontaktilla siellä toisessa päässä on oikea ihminen”
Mainos Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

Omaolo antaa aikaa koh­taa­mi­sel­le – “Säh­köi­sel­lä­kin kon­tak­til­la siellä toi­ses­sa päässä on oikea ih­mi­nen”

25.08.2022 06:00
Lapin kunnat ovat päässeet sote-uudistushankkeiden avulla jo kehittämään palveluitaan – ”Tehty työ ei mene hukkaan, vaikka lait eivät tulisikaan vielä voimaan”
Mainos Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

Lapin kunnat ovat pääs­seet sote-uu­dis­tus­hank­kei­den avulla jo ke­hit­tä­mään pal­ve­lui­taan – ”Tehty työ ei mene huk­kaan, vaikka lait eivät tu­li­si­kaan vielä voi­maan”

26.05.2021 06:00
Sote-valmistelu on käynnistynyt Lapissa hitaammin kuin muualla Pohjois-Suomessa – "Aika on tolkuttoman lyhyt"

Sote-val­mis­te­lu on käyn­nis­ty­nyt Lapissa hi­taam­min kuin muualla Poh­jois-Suo­mes­sa – "Aika on tol­kut­to­man lyhyt"

09.01.2021 07:00 3
Tilaajille
Lapin sote-valmistelun hidas käynnistyminen hämmentää kentällä

Lapin sote-val­mis­te­lun hidas käyn­nis­ty­mi­nen häm­men­tää ken­täl­lä

07.12.2020 19:30 1
Tilaajille
Lapin sote-maakunnan valmistelu käynnistyy palvelut edellä – ”Rakenneuudistus ja tulevaisuuden sote-keskusten kehittäminen tehdään yhteistyössä kuntien kanssa”
Mainos Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

Lapin sote-maa­kun­nan val­mis­te­lu käyn­nis­tyy pal­ve­lut edellä – ”Ra­ken­neuu­dis­tus ja tu­le­vai­suu­den sote-kes­kus­ten ke­hit­tä­mi­nen tehdään yh­teis­työs­sä kuntien kanssa”

05.09.2020 06:00