Mainos

Lapin so­te-maa­kun­nan val­mis­te­lu käyn­nis­tyy pal­ve­lut edellä – ”Ra­ken­neuu­dis­tus ja tu­le­vai­suu­den so­te-kes­kus­ten ke­hit­tä­mi­nen tehdään yh­teis­työs­sä kuntien kanssa”

Lappiin on saatu valtionavustusta sote-uudistuksen valmistelua tukeviin hankkeisiin. Seuraavaksi vuorossa on tapaamiset kunnissa.

Suomen hallituksen esityksen mukaan Suomeen syntyy maakuntapohjainen hallinto. ”Hankkeiden avulla valmistaudutaan sote-maakunnan muodostamiseen osana valtakunnallista sote-uudistusta”, kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö, hankejohtaja Rea Karanta ja hankejohtaja Mauri Posio kertovat.
Suomen hallituksen esityksen mukaan Suomeen syntyy maakuntapohjainen hallinto. ”Hankkeiden avulla valmistaudutaan sote-maakunnan muodostamiseen osana valtakunnallista sote-uudistusta”, kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö, hankejohtaja Rea Karanta ja hankejohtaja Mauri Posio kertovat.

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä on saanut valtionavustusta Sosiaali- ja terveysministeriöltä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan sekä Sote-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun. Hakija ja hallinnoija molemmissa hankkeissa on Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä.

– Nämä kaksi hanketta tulevat kaikkien Lapin kuntien tueksi sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen. Kun saamme loputkin rekrytoinnit hankkeita varten tehtyä, lähdemme kuntien kanssa tarkentamaan ja aikatauluttamaan toimintasuunnitelmat kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö avaa seuraavia askelmerkkejä.

– Tämän jälkeen lähdemme kuntien kanssa hiomaan sitä, mitä missäkin kunnassa lähdetään viemään eteenpäin. Tavoitteet täsmentyvät varmasti maakuntakierroksen jälkeen. Sisällönsuunnitteluhan on kuitenkin jo tehty laajassa yhteistyössä kuntien kanssa nyt kevään aikana, tuoreet hankejohtajat Rea Karanta ja Mauri Posio muistuttavat.

Hankkeiden sisällöt ja tavoitteet

Kostamo-Pääkön mukaan monilla kuntalaisilla on huoli siitä, säilyvätkö lähipalvelut omassa kunnassa. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tarkoituksena on kehittää Lapin kuntiin laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, josta ihminen saa palvelunsa sujuvasti ja avun yksilöllisiin tarpeisiinsa.

– Ihminen on kokonaisvaltainen yksilö, joka tarvitsee laaja-alaista apua ja tukea. Tarkoituksena onkin järjestää palvelut tulevaisuudessa koordinoidummin yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa.

Lisäksi mielenterveyspalvelut ja huoli niiden saatavuudesta ovat olleet ihmisten huulilla: onko niitä, milloin niitä saa ja mikä on erityisesti nuorten palveluiden tilanne? Kostamo-Pääkön ja Karannan mukaan mielenterveyspalveluiden kynnystä on tarkoitus madaltaa, jotta ihmisillä olisi helpompi pääsy palveluiden piiriin.

– HYTE eli hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kirjattu sisälle sisältöön. Tarkoituksenamme ei ole olla vain korjaavissa palveluissa, vaan tehdä myös ennaltaehkäisevää työtä, mikä korostuu etenkin lasten, nuorten ja perheiden palveluissa, Kostamo-Pääkkö ja Karanta painottavat.

”Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa kehitetään sote-keskuspalveluita, lasten, nuorten ja perheiden palveluita, saamenkielen ja kulttuurinmukaisia palveluita, mielenterveys- ja päihdepalveluita sekä ikäihmisten palveluita hankejohtaja Rea Karanta listaa.
”Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa kehitetään sote-keskuspalveluita, lasten, nuorten ja perheiden palveluita, saamenkielen ja kulttuurinmukaisia palveluita, mielenterveys- ja päihdepalveluita sekä ikäihmisten palveluita hankejohtaja Rea Karanta listaa.

Sote-rakenneuudistus Lapissa -hankkeen hankejohtaja Mauri Posion mukaan resursointi on kohtalaisen mittava ja hankeaikataulu kohtalaisen tiivis. Lähtökohtana on, että rakenneuudistuksen alkuvaiheessa ei puhuttaisi vielä maakunnan rakenteista, vaan siitä miten tulevaisuuden sote-keskuksissa palvelut järjestyvät ja miten palveluketjut ja integraatio toteutuvat sote-idean mukaisesti. Rakennehankkeessa tuotetaan prosesseja ja digitaalisia järjestelmiä sote-keskuksen tueksi.

Digitaalisuuden hyödyntäminen

Lapin pitkät etäisyydet tarkoittavat myös tarvetta digitaalisten järjestelmien kehittämiselle, jotta palvelut ovat helpommin kaikkien saavutettavissa.

– On tärkeää huomioida se, että olemme laaja alue ja Lapissa on paljon pieniä kuntia.  Erityisosaaminen ja sellaiset osaajat tai palvelut joita kunta ei itse pysty yksin tuottamaan pyritään tuomaan lähelle kuntalaisia digitaalisten palveluiden avulla, Kostamo-Pääkkö kertoo.

Hankkeet tulevat hyödyntämään myös hyväksi koettuja käytäntöjä. Hankejohtajat muistuttavat, että viime eduskuntakaudella kerkesi tapahtua jo hyvää työtä, kuten mainiona esimerkkinä Kolarin avoterveydenhuollon kehittäminen.

– Nyt kannattaa ottaa tilaisuudesta vaarin ja hyödyntää kohtalaisen iso kehittämispotentiaali, mikä tähän hankkeeseen on ladattu. Ei mietitä maakuntaa ensimmäisenä asiana, vaan miten oman kunnan tai seutukunnan sote-palveluita tulisi kehittää niitä tavoitteita tavoitellen, mitä sote-uudistuksessa on lanseerattu, Posio summaa.

Info

Rekrytoinnit ovat edelleen käynnissä Lapin Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeelle. Hakuaika tehtäviin päättyy 11.9.2020 klo 15.00 mennessä. Hakemukset laaditaan sähköisesti seuraavan linkin kautta:

http://www.sosiaalikollega.fi/uutiset/hakuilmoitus-tulevaisuuden-sotekeskus-hankkeen-tyontekijat 

Lisätietoja hankkeista:

Lapin Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen hankejohtaja Rea Karanta 040 646 3906

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö 040 570 2844

Sote -rakenneuudistus Lapissa -hankkeen hankejohtaja Mauri Posio 040 620 7896