Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

So­te-val­mis­te­lu on käyn­nis­ty­nyt Lapissa hi­taam­min kuin muualla Poh­jois-Suo­mes­sa – "Aika on tol­kut­to­man lyhyt"

Länsi-Pohjan viranhaltijat ovat kirjelmöineet huolensa valmistelun verkkaisesta käynnistymisestä sote-hankkeiden ohjausryhmälle, joka sekin aloittaa vasta ensi viikolla.

Länsi-Pohjan johtavat sosiaali- ja terveyspalveluiden viranhaltijat ovat huolissaan sote-uudistuksen verkkaisesta valmistelusta Lapissa.

Kuntien sote-johtajista ja johtavista lääkäreistä koostuva alueellinen palvelutiimi on kirjelmöinyt asiasta maakunnan sote-hankkeiden ohjausryhmälle, joka kokoontuu ensimmäisen kerran ensi viikolla.