lautapelit: Etsi kar­tal­ta mur­haa­ja, tai syötä kis­san­pen­tu­ja – pukin kont­tiin voi löytää mui­ta­kin lau­ta­pe­le­jä kuin vanhoja klas­si­koi­ta

leikkipuisto: Se­vet­ti­jär­ven lapset saivat äkäisen nä­köi­sen jou­lu­lah­jan koulun pihalle

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Kiinteistömaailma Rovaniemi
Pitääkö olla huolissaan?
Mainos Kiinteistömaailma Rovaniemi

Pitääkö olla huo­lis­saan?

27.10.2021 06:00
Myytävien asuntojen määrä putosi Rovaniemellä – vanhaa omakotitaloa ei laiteta myyntiin, jos tarjolla ei ole uudempaa asuntoa, johon vaihtaa

Myy­tä­vien asun­to­jen määrä putosi Ro­va­nie­mel­lä – vanhaa oma­ko­ti­ta­loa ei laiteta myyn­tiin, jos tar­jol­la ei ole uu­dem­paa asun­toa, johon vaihtaa

26.10.2021 06:30 4
Tilaajille
Kiinteistömaailman barometri tuo uusinta tietoa asuntomarkkinoiden tilanteesta - ”Kodin hankintaa tai myyntiä ei kannata turhaan viivyttää, eteenpäin on mentävä”
Mainos Kiinteistömaailma Rovaniemi

Kiin­teis­tö­maail­man ba­ro­met­ri tuo uusinta tietoa asun­to­mark­ki­noi­den ti­lan­tees­ta - ”Kodin han­kin­taa tai myyntiä ei kannata turhaan vii­vyt­tää, eteen­päin on men­tä­vä”

07.10.2020 09:00
Kodinvaihtajan Superviikonloppu madaltaa kynnystä kodinvaihtoon – ”Haluamme tuoda esille asunnon myymiseen ja ostamiseen liittyvää helppoutta ja vaivattomuutta”
Mainos Kiinteistömaailma Rovaniemi

Ko­din­vaih­ta­jan Su­per­vii­kon­lop­pu ma­dal­taa kyn­nys­tä ko­din­vaih­toon – ”Ha­luam­me tuoda esille asunnon myy­mi­seen ja os­ta­mi­seen liit­ty­vää help­pout­ta ja vai­vat­to­muut­ta”

22.10.2019 11:03
Tapetit vaihtoon ja parketit uusiksi? – Sisustussuunnittelija voi auttaa näkemään asunnon potentiaalin jo heti ensimmäisen asuntonäytön yhteydessä
Mainos Kiinteistömaailma Rovaniemi

Tapetit vaih­toon ja par­ke­tit uu­sik­si? – Si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja voi auttaa nä­ke­mään asunnon po­ten­tiaa­lin jo heti en­sim­mäi­sen asun­to­näy­tön yh­tey­des­sä

24.04.2019 06:00
Optikkoliike Brillet ja Kiinteistömaailma Rovaniemi elämän tärkeimpien asioiden äärellä – ”Meitä yhdistää halu tehdä asiat aina vähän paremmin”
Mainos Kiinteistömaailma Rovaniemi

Op­tik­ko­lii­ke Brillet ja Kiin­teis­tö­maail­ma Ro­va­nie­mi elämän tär­keim­pien asioi­den äärellä – ”Meitä yh­dis­tää halu tehdä asiat aina vähän pa­rem­min”

24.10.2018 12:47
Asuntokauppa on unelmien toteuttamista - ”En olisi voinut uskoa, että joskus asun järvenrantatalossa”
Mainos Kiinteistömaailma Rovaniemi

Asun­to­kaup­pa on unel­mien to­teut­ta­mis­ta - ”En olisi voinut uskoa, että joskus asun jär­ven­ran­ta­ta­los­sa”

24.10.2018 11:24
Muutto omakotitalosta kerrostaloon voi olla suuri päätös, joka ei synny hetkessä – Arvolat kertovat, mitä asioita he punnitsivat muutossa
Mainos Kiinteistömaailma Rovaniemi

Muutto oma­ko­ti­ta­los­ta ker­ros­ta­loon voi olla suuri päätös, joka ei synny het­kes­sä – Arvolat ker­to­vat, mitä asioita he pun­nit­si­vat muu­tos­sa

16.07.2018 11:20
Kolumni: Uusi koti uudiskohteesta – hallitsematon riski?
Mainos Kiinteistömaailma Rovaniemi

Ko­lum­ni: Uusi koti uu­dis­koh­tees­ta – hal­lit­se­ma­ton riski?

28.03.2018 11:13