Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Sotaharjoitus: Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taus­har­joi­tuk­seen ja toimii nyt jouk­kueen va­ra­joh­ta­ja­na suu­res­sa Na­to-har­joi­tuk­ses­sa

Kerrostalot
Turismi nostaa keskustan kerrostaloasuntojen hintaa Rovaniemellä  – vanhan asunnon neliöhinta liikkuu 2 100–2 300 euron välillä

Turismi nostaa kes­kus­tan ker­ros­ta­lo­asun­to­jen hintaa Ro­va­nie­mel­lä – vanhan asunnon ne­liö­hin­ta liikkuu 2 100–2 300 euron välillä

09.02.2024 11:21 6
Tilaajille
Jyrki Hallikaisen nimissä olleelle Saabille vaadittiin häätöä oululaiskerrostalon autopaikalta – oikeus antoi yksipuolisen tuomion maksamattomista vastikkeista

Jyrki Hal­li­kai­sen nimissä ol­leel­le Saa­bil­le vaa­dit­tiin häätöä ou­lu­lais­ker­ros­ta­lon au­to­pai­kal­ta – oikeus antoi yk­si­puo­li­sen tuomion mak­sa­mat­to­mis­ta vas­tik­keis­ta

09.01.2024 17:00 1
Tilaajille
Taloyhtiössä voi näyttää yhteisöllisyyttä joulun aikaan

Ta­lo­yh­tiös­sä voi näyttää yh­tei­söl­li­syyt­tä joulun aikaan

23.12.2023 15:19 2
Asukas vaati yläkerran metelistä jättikorvauksia oikeudessa, mittautti askelten ääniä todisteeksi – "Kävelette kuin elefantit"

Asukas vaati ylä­ker­ran me­te­lis­tä jät­ti­kor­vauk­sia oi­keu­des­sa, mit­taut­ti as­kel­ten ääniä to­dis­teek­si – "Kä­ve­let­te kuin ele­fan­tit"

09.11.2023 21:01 1
Tilaajille
Rovaniemi on Lapin kallein kaupunki asua kerrostalossa, mutta enää se ei ole koko Suomen kallein – "Muut kunnat ovat nostaneet hintoja reippaasti"

Ro­va­nie­mi on Lapin kallein kau­pun­ki asua ker­ros­ta­los­sa, mutta enää se ei ole koko Suomen kallein – "Muut kunnat ovat nos­ta­neet hintoja reip­paas­ti"

23.10.2023 09:10 9
Tilaajille
Alaikäiset syyllistyivät useisiin rikoksiin Oulussa – Mies ryöstettiin patosillalla, teinityttöjä pahoinpideltiin ja pojalta vietiin kengät

Ala­ikäi­set syyl­lis­tyi­vät usei­siin ri­kok­siin Oulussa – Mies ryös­tet­tiin pa­to­sil­lal­la, tei­ni­tyt­tö­jä pa­hoin­pi­del­tiin ja pojalta vietiin kengät

11.10.2023 21:47
Tilaajille
Lyhytvuokraus pitää Rovaniemen asuntomarkkinat elossa läpi vaikeiden aikojen, arvioi kiinteistötalouden professori

Ly­hyt­vuok­raus pitää Ro­va­nie­men asun­to­mark­ki­nat elossa läpi vai­kei­den ai­ko­jen, arvioi kiin­teis­tö­ta­lou­den pro­fes­so­ri

30.08.2023 05:00 28
Tilaajille
Asuntoja matkailijoille vuokraava yritys moittii Rovaniemen kaavoitusta ja lupapolitiikkaa – "Jos tämä olisi haluttu kieltää, se olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten"

Asun­to­ja mat­kai­li­joil­le vuok­raa­va yritys moittii Ro­va­nie­men kaa­voi­tus­ta ja lu­pa­po­li­tiik­kaa – "Jos tämä olisi haluttu kiel­tää, se olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten"

28.08.2023 05:00 30
Tilaajille
Myikö Lehto Group kerrostalonsa pilkkahintaan? Nyt asunnoista kolmasosa on matkailuyhtiöllä, mikä puolestaan kiinnostaa Rovaniemen rakennusvalvontaa

Myikö Lehto Group ker­ros­ta­lon­sa pilk­ka­hin­taan? Nyt asun­nois­ta kol­mas­osa on mat­kai­luyh­tiöl­lä, mikä puo­les­taan kiin­nos­taa Ro­va­nie­men ra­ken­nus­val­von­taa

22.08.2023 05:00 29
Tilaajille
YIT lupasi maksaa asunnonostajien vastikkeet, mutta kauppa ei käy siltikään – Rovaniemen kerrostaloissa on pian paljon uusia, tyhjiä asuntoja

YIT lupasi maksaa asun­non­os­ta­jien vas­tik­keet, mutta kauppa ei käy sil­ti­kään – Ro­va­nie­men ker­ros­ta­lois­sa on pian paljon uusia, tyhjiä asun­to­ja

11.08.2023 05:00 19
Tilaajille
Uusien asuntojen rakentaminen hyytyi Rovaniemellä, koska kauppa käy huonosti – uudisasuntojen hintojen laskua on kuitenkin turha odottaa

Uusien asun­to­jen ra­ken­ta­mi­nen hyytyi Ro­va­nie­mel­lä, koska kauppa käy huo­nos­ti – uu­dis­asun­to­jen hin­to­jen laskua on kui­ten­kin turha odottaa

10.07.2023 05:00 4
Tilaajille
Kemin kaupungin vuokrataloyhtiö Itätuuli purkaa urakalla kerrostalojaan – tänä vuonna kolme matalaksi ja suunnitelmissa on 14 purkaminen

Kemin kau­pun­gin vuok­ra­ta­lo­yh­tiö Itä­tuu­li purkaa ura­kal­la ker­ros­ta­lo­jaan – tänä vuonna kolme ma­ta­lak­si ja suun­ni­tel­mis­sa on 14 pur­ka­mi­nen

11.06.2023 16:30 3
Tilaajille
Entisen RoPS:n talon ullakko muutetaan asunnoiksi, mutta talon korkeus ei kasva – Toripuistikko 2:een tulee lisää korkeuttakin, jos lisäkerros toteutuu

Entisen RoPS:n talon ullakko muu­te­taan asun­noik­si, mutta talon korkeus ei kasva – To­ri­puis­tik­ko 2:een tulee lisää kor­keut­ta­kin, jos li­sä­ker­ros to­teu­tuu

09.12.2022 14:40
Tilaajille
Rovaniemi myönsi luvat kahdelle uudelle kerrostalolle – molemmat kuusikerroksisia

Ro­va­nie­mi myönsi luvat kah­del­le uudelle ker­ros­ta­lol­le – mo­lem­mat kuu­si­ker­rok­si­sia

24.11.2022 09:35
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­pa­koin­ti kuriin ker­ros­ta­lois­sa

09.07.2022 05:00
Tilaajille
Rovaniemen Postitalon viereen suunnitellaan kerrostaloja – vanha teletalo haluttaisiin purkaa

Ro­va­nie­men Pos­ti­ta­lon viereen suun­ni­tel­laan ker­ros­ta­lo­ja – vanha te­le­ta­lo ha­lut­tai­siin purkaa

25.05.2022 10:21 12
Tilaajille
Lainat kallistuvat, mutta asuntokauppa käy nousuvireessä Rovaniemellä – tyypillisen  korkosuojauksen hinnaksi tulee noin 11 000 euroa

Lainat kal­lis­tu­vat, mutta asun­to­kaup­pa käy nou­su­vi­rees­sä Ro­va­nie­mel­lä – tyy­pil­li­sen  kor­ko­suo­jauk­sen hin­nak­si tulee noin 11 000 euroa

06.05.2022 19:30 5
Tilaajille
Kemin sairaalan rannan talot myytiin nettihuutokaupassa miljoonalla – torniolainen rakennusalan yrittäjä Tuomo Svenn aikoo kunnostaa rakennukset

Kemin sai­raa­lan rannan talot myytiin net­ti­huu­to­kau­pas­sa mil­joo­nal­la – tor­nio­lai­nen ra­ken­nus­alan yrit­tä­jä Tuomo Svenn aikoo kun­nos­taa ra­ken­nuk­set

03.03.2022 18:39
Tilaajille
Kiela 2 sai rakennusluvan ensimmäiselle kerrostalolle – vanha kunnantalo ja koulut puretaan Rovakadulta

Kiela 2 sai ra­ken­nus­lu­van en­sim­mäi­sel­le ker­ros­ta­lol­le – vanha kun­nan­ta­lo ja koulut pu­re­taan Ro­va­ka­dul­ta

27.01.2022 10:50 12
Tilaajille
Päiväkirja: Hissimatkan verran nostalgiaa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: His­si­mat­kan verran nos­tal­giaa

26.12.2021 18:00
Tilaajille