Tähtijuttu: Suvi Te­räs­nis­ka kri­ti­soi kirkon kal­lis­ta vuokraa vuosi sitten, nyt hin­ta­kat­toa las­ket­tiin

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Kemijoki
Kysely: Lainaanrantaan halutaan viheralueita, kahvila ja talviuintipaikka – lue asukkaiden ideoita ranta-alueen kehittämiseksi

Kysely: Lai­naan­ran­taan ha­lu­taan vi­he­ra­luei­ta, kahvila ja tal­vi­uin­ti­paik­ka – lue asuk­kai­den ideoita ran­ta-alueen ke­hit­tä­mi­sek­si

25.11.2022 16:41 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Su­han­gon kai­vok­sen jä­te­ve­det Ke­mi­jo­keen!

16.11.2022 09:53
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maas­to­pu­kui­sia lohia?

02.11.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­ki­yh­tiö tuonut töitä ja toi­meen­tu­loa

19.10.2022 05:10 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Turhan kal­lis­ta lohta

07.10.2022 05:00 2
Tilaajille
Nahkiaistutkimukset laiminlyöty
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nah­kiais­tut­ki­muk­set lai­min­lyö­ty

04.10.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­ki­yh­tiö si­tou­tu­nut vael­lus­ka­la­yh­teyk­sien luo­mi­seen

30.09.2022 05:00
Tilaajille
Kemi inventoi uiton alueen rakennukset – kaavoitusarkkitehti Kaisa Mäkiniemi selvittää talojen arvon ja kunnon syksyn aikana

Kemi in­ven­toi uiton alueen ra­ken­nuk­set – kaa­voi­tus­ark­ki­teh­ti Kaisa Mä­ki­nie­mi sel­vit­tää talojen arvon ja kunnon syksyn aikana

20.09.2022 18:30 2
Tilaajille
Kemijoen vaelluskaloille tukea metsäyhtiöltä – Lohijokitiimin hanke sai rahaa luonnon monimuotoisuutta tukevasta Metsä Groupin luonto-ohjelmasta

Ke­mi­joen vael­lus­ka­loil­le tukea met­sä­yh­tiöl­tä – Lo­hi­jo­ki­tii­min hanke sai rahaa luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta tu­ke­vas­ta Metsä Groupin luon­to-oh­jel­mas­ta

25.08.2022 07:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­ki­luon­nol­la­kin on oi­keu­ten­sa

15.08.2022 22:20 1
Tilaajille
Kemijärvellä kadoksissa ollut kalastaja löytyi kuolleena veden varasta

Ke­mi­jär­vel­lä ka­dok­sis­sa ollut ka­las­ta­ja löytyi kuol­lee­na veden varasta

08.08.2022 10:45
Tilaajille
Karvalakkidokumentti osa 4: Taiteelliset tuotannot tehdään oikeasti parrasvalojen ulkopuolella

Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 4: Tai­teel­li­set tuo­tan­not tehdään oi­keas­ti par­ras­va­lo­jen ul­ko­puo­lel­la

02.08.2022 08:42 1
Tilaajille
Suomen luonnonsuojeluliitto vastustaa Sierilän vesivoimalahanketta soututapahtumassa

Suomen luon­non­suo­je­lu­liit­to vas­tus­taa Sie­ri­län ve­si­voi­ma­la­han­ket­ta sou­tu­ta­pah­tu­mas­sa

21.07.2022 19:08 9
Tilaajille
Korona-aika take-away-ruokineen on näkynyt myös Koskenrannan roskamäärässä – Nyt rantakadulle on tulossa lisää jäteastioita

Ko­ro­na-ai­ka ta­ke-away-ruo­ki­neen on näkynyt myös Kos­ken­ran­nan ros­ka­mää­räs­sä – Nyt ran­ta­ka­dul­le on tulossa lisää jä­te­as­tioi­ta

13.07.2022 15:02 4
Tilaajille
Karvalakkidokumentti osa 1: Alakanavan rakennustyö

Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 1: Ala­ka­na­van ra­ken­nus­työ

13.07.2022 06:30 1
Tilaajille
Päiväkirja: Hyisevä, pyhä Kemijoki
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Hyi­se­vä, pyhä Ke­mi­jo­ki

20.06.2022 05:00
Tilaajille
Liekki syttyy Kotisaaressa – Kemijoen historialliseen uittoyhdistyksen tukipaikkaan avautuu savuinen ravintola, johon pääsee vain vesitse

Liekki syttyy Ko­ti­saa­res­sa – Ke­mi­joen his­to­rial­li­seen uit­to­yh­dis­tyk­sen tu­ki­paik­kaan avautuu sa­vui­nen ra­vin­to­la, johon pääsee vain vesitse

01.06.2022 09:40 1
Tilaajille
Viikon kuva: Jäät huilaavat joessa Rovaniemellä
Kolumni

Viikon kuva: Jäät hui­laa­vat joessa Ro­va­nie­mel­lä

13.05.2022 06:00
Tilaajille
Kemijoen Isohaaran voimalaitospatojen alapuolelle nousi viime vuonna 6100 istutettua lohta

Ke­mi­joen Iso­haa­ran voi­ma­lai­tos­pa­to­jen ala­puo­lel­le nousi viime vuonna 6100 is­tu­tet­tua lohta

13.04.2022 09:31 4
Tilaajille
Sierilän voimalaitoshanke sai kaksi vuotta jatkoaikaa – luonnonsuojelujärjestö arvioi, että päätöksestä valitetaan

Sie­ri­län voi­ma­lai­tos­han­ke sai kaksi vuotta jat­ko­ai­kaa – luon­non­suo­je­lu­jär­jes­tö arvioi, että pää­tök­ses­tä va­li­te­taan

16.03.2022 10:49 30
Tilaajille