Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Journalistiliitto
Maria Petterssonilla ei ole Journalistiliiton valtuuston luottamusta – tiukan äänestyksen tulos oli 33–32

Maria Pet­ters­so­nil­la ei ole Jour­na­lis­ti­lii­ton val­tuus­ton luot­ta­mus­ta – tiukan ää­nes­tyk­sen tulos oli 33–32

30.11.2023 22:05 1
Toimittaja ja tietokirjailija Tuomas Rimpiläinen sai Journalistiliitosta tarpeekseen ja erosi – syynä Maria Petterssoniin liittyvä kirjajupakka

Toi­mit­ta­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja Tuomas Rim­pi­läi­nen sai Jour­na­lis­ti­lii­tos­ta tar­peek­seen ja erosi – syynä Maria Pet­ters­so­niin liit­ty­vä kir­ja­ju­pak­ka

29.11.2023 15:41 1
Journalistiliitto: Osa perussuomalaisten ja kokoomuksen poliitikoista maalittanut Iltalehden toimittajaa – Päätoimittajien yhdistys pitää maalittamista hyökkäyksenä sananvapautta kohtaan

Jour­na­lis­ti­liit­to: Osa pe­rus­suo­ma­lais­ten ja ko­koo­muk­sen po­lii­ti­kois­ta maa­lit­ta­nut Il­ta­leh­den toi­mit­ta­jaa – Pää­toi­mit­ta­jien yh­dis­tys pitää maa­lit­ta­mis­ta hyök­käyk­se­nä sa­nan­va­paut­ta kohtaan

04.07.2023 10:27 17
Tilaajille
Media-alan liitot: Palkkatuki on paras malli journalismin tukemiseen – "Koronakriisi on kärjistänyt Pohjoismaiden välisiä eroja"

Me­dia-alan liitot: Palk­ka­tu­ki on paras malli jour­na­lis­min tu­ke­mi­seen – "Ko­ro­nak­rii­si on kär­jis­tä­nyt Poh­jois­mai­den välisiä eroja"

20.05.2020 10:07
Journalistiliitto vaatii valtiota tukemaan mediaa koronakriisissä – "Suomi ei saa pudota Pohjoismaiden kelkasta"

Jour­na­lis­ti­liit­to vaatii val­tio­ta tu­ke­maan mediaa ko­ro­nak­rii­sis­sä – "Suomi ei saa pudota Poh­jois­mai­den kel­kas­ta"

07.04.2020 14:34
Tilaajille
Oikeuskansleri ei tutki verotietojen salausta – verottajan linjaukseen voi hakea muutosta hallinto-oikeudesta

Oi­keus­kans­le­ri ei tutki ve­ro­tie­to­jen sa­laus­ta – ve­rot­ta­jan lin­jauk­seen voi hakea muu­tos­ta hal­lin­to-oi­keu­des­ta

07.11.2019 17:11