Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Me­dia-alan liitot: Palk­ka­tu­ki on paras malli jour­na­lis­min tu­ke­mi­seen – "Ko­ro­nak­rii­si on kär­jis­tä­nyt Poh­jois­mai­den välisiä eroja"

Journalistiliitto ja Medialiitto löysivät yhteisen näkemyksen tiedonvälityksen tukemisesta kriisiaikana. Ne toivovat hallitukselta nopeaa päätöstä medioiden tukemisesta.

Koronakriisi on laittanut monet mediayritykset ahtaalle. Etujärjestöjen mukaan tukea tarvitaan, jotta tiedonvälitys ei vaarannu.
Koronakriisi on laittanut monet mediayritykset ahtaalle. Etujärjestöjen mukaan tukea tarvitaan, jotta tiedonvälitys ei vaarannu.


Kriisiajan tiedonvälitystä tuetaan parhaiten palkkatuella, katsovat Journalistiliitto ja Medialiitto.

Hallitukseen vedonneet etujärjestöt löysivät yhteisen näkemyksen parhaasta tukimuodosta, ja toivovat asiaan nopeaa päätöstä valtiovallan suunnalta.

– Alan tilanne on vakava. Suomeen tarvitaan pikainen tuki, joka kattaa alan mahdollisimman laajasti ja on mittaluokaltaan riittävän vaikuttava, toteaa medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg tiedotteessa.

Liitot painottavat, että koronakriisi uhkaa pitkittyessään erityisesti maakunnallista ja paikallista tiedonvälitystä.

Journalistiliitto on journalistien ammattijärjestö ja Medialiitto alan yritysten muodostama työnantajaliitto.

Palkkatuki kohdistuisi sisällöntuotantoon

Rajoitustoimet ovat leikanneet mediamyyntiä, ja jo yli puolet alan yrityksistä on lomauttanut henkilöstöään. Tilanteen jatkuessa uhkaavat liittojen mukaan konkurssit ja irtisanomiset.

Riippumattomalle ja nopealle tiedonvälitykselle tämä on riski.

– Media ei voi poikkeusaikana laittaa lappua luukulle ja luvata palaavansa asiaan aikojen parantuessa, Holmberg sanoo.

Paras tapa akuutin tilanteen hoitoon olisi siis liittojen mukaan palkkatuki. Näin valtion myöntämä tuki kohdistuisi journalistiseen sisällöntuotantoon.

Tuki olisi tilapäinen ja se voitaisiin kohdistaa yrityksille, joiden mediamyynti on kärsinyt koronakriisistä eniten. Tuki parantaisi liittojen mukaan median toimintaedellytyksiä kaikkialla Suomessa.

Pysyvää tukea valmistellaan

Poikkeustila on liittojen mukaan tuonut esille ja kärjistänyt myös mediapolitiikan eroja Pohjoismaiden välillä.

– Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa on ymmärretty kaupallisen median rooli demokratian tukijana, liitot toteavat yhteisessä tiedotteessaan.

Näissä maissa mediatukia on jo lisätty koronakriisin vuoksi 24-64 miljoonalla eurolla. Lisäksi median verotus on selvästi pienempi kuin Suomessa.

Suomessa mediatuki kohdistuu vähemmistökieliseen uutismediaan ja kulttuurilehtiin. Tuki on tänä vuonna yhteensä 1,3 miljoonaa euroa.

Liikenne- ja viestintäministeriö kuitenkin valmistelevat tilapäisen tuen ohella pysyvää mediatukijärjestelmää.

– Journalistiliito ja Medialiitto tarjoavat haluttaessa ministeriön valmistelijoiden käyttöön kaikki taustatietomme, osaamisemme ja verkostomme, sanoo Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho.