pääkirjoitus: Kir­kol­la on edessä vai­kei­ta va­lin­to­ja seinien ja pal­ve­lu­jen välillä

vaalikone: Lapin Kansan vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Oi­keus­kans­le­ri ei tutki ve­ro­tie­to­jen sa­laus­ta – ve­rot­ta­jan lin­jauk­seen voi hakea muu­tos­ta hal­lin­to-oi­keu­des­ta

Journalistiliitto ja Medialiitto kantelivat oikeuskanslerille verottajan päätöksestä salata osa tiedotusvälineille toimitettavista verotiedoista.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ei aio tutkia Journalistiliiton ja Medialiiton tekemää kantelua verottajan toiminnasta. Arkistokuva.
Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ei aio tutkia Journalistiliiton ja Medialiiton tekemää kantelua verottajan toiminnasta. Arkistokuva.

Oikeuskansleri ei aio tutkia Verohallinnon menettelyä salata osa toimittajille toimitetuista verotiedoista. Oikeuskansleri Tuomas Pöystin päätöksen mukaan Pöysti ei tutki asiaa, koska kantelussa esitettyyn asiaan voi hakea muutosta.

Oikeuskanslerin päätöksen mukaan Verohallinnolta voi pyytää valituskelpoisen päätöksen, jos journalistiseen tarkoitukseen toimitetut tiedot eivät ole riittäviä. Tämän jälkeen asiaan voi hakea muutosta hallinto-oikeudesta.

Journalistiliitto ja Medialiitto kantelivat oikeuskanslerille verottajan päätöksestä salata medialle toimitettavien verotietojen sisältöjä.

231 suomalaisen tulotiedot jätettiin pois medialistalta

Tänä vuonna yli 100 000 euroa ansainneet saivat ensimmäistä kertaa mahdollisuuden vaatia verottajaa poistamaan heidän tulo- ja verotietonsa medialle lähetettäviltä listoilta henkilökohtaisiin syihin vedoten. Aikaisemmin verottaja on toimittanut tiedotusvälineille listan kaikista yli 100 000 euroa ansainneista.

Tietojensa salausta pyysi 231 suomalaista.  Verohallinto suostui kaikkien salausta pyytäneiden toiveeseen.

Tulo- ja verotietojensa poistamista vaatineiden verotiedot löytyvät edelleen verottajan listoilta, mutta tiedotusvälineiden pitää hakea ne sieltä yksitellen.

Verottaja perusteli päätöstään Euroopan unionin tietosuoja-asetus GDPR:llä.

Journalistiliitto: salaaminen vaikeuttaa toimittajien työtä

Journalistiliitto ja Medialiitto kantelivat oikeuskanslerille tietosuoja-asetuksen tulkinnasta. Liitot halusivat oikeuskanslerin selvittävän, millä kriteereillä verohallinto on punninnut ”henkilökohtaisia syitä” suhteessa sananvapauteen.

Tietosuoja-asetuksesta ei ole Journalistiliiton mukaan selkeää linjausta. Tämän vuoksi viranomaiset voivat tulkita sen perusteita.

Journalistiliiton mukaan tietojen salaaminen vaikeuttaa toimittajien työtä.

– Päätöksenteon julkisuus ja avoimuus on yhteiskunnallisesti tärkeä asia. Se tuo verotapauksessa läpinäkyvyyttä palkka- ja ansiokeskusteluun sekä eri ammattien ja tehtävien arvostukseen, sanoo Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho 4. marraskuuta julkaistussa liiton kannanotossa.