Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Kunnanjohtajat: Päivi Kontio joh­ta­maan Uts­jo­kea

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ivalojoki
Runsaat sateet saivat Lapin joet tulvimaan – huonosti kiinnitetyt veneet ja laiturit ovat nyt vaarassa

Runsaat sateet saivat Lapin joet tul­vi­maan – huo­nos­ti kiin­ni­te­tyt veneet ja lai­tu­rit ovat nyt vaa­ras­sa

26.09.2023 05:00
Tilaajille
Ivalojoen sivujoki Sotajoelta löytyi 61,5 gramman kultahippu – hippu on ensimmäinen kokoluokkansa löytö sen jälkeen, kun lakimuutokset lopettivat konekaivun Lemmenjoella

Iva­lo­joen si­vu­jo­ki So­ta­joel­ta löytyi 61,5 gramman kul­ta­hip­pu – hippu on en­sim­mäi­nen ko­ko­luok­kan­sa löytö sen jäl­keen, kun la­ki­muu­tok­set lo­pet­ti­vat ko­ne­kai­vun Lem­men­joel­la

22.08.2022 18:00 6
Tilaajille
Pohjoisen Polut listasi 16 uimapaikkaa pohjoisesta – Tästä jutusta löydät kilometrikaupalla hienoa rantahiekkaa ja täysin autioita pulahduskohteita

Poh­joi­sen Polut listasi 16 ui­ma­paik­kaa poh­joi­ses­ta – Tästä jutusta löydät ki­lo­met­ri­kau­pal­la hienoa ran­ta­hiek­kaa ja täysin au­tioi­ta pu­lah­dus­koh­tei­ta

24.06.2022 08:20 5
Tilaajille
Simojoen tulvahuippu saavutettu, Ivalojoella vesi nousee – Torniossa jääpato nostatti hetkellisesti vettä jopa metrin

Si­mo­joen tul­va­huip­pu saa­vu­tet­tu, Iva­lo­joel­la vesi nousee – Tor­nios­sa jääpato nos­tat­ti het­kel­li­ses­ti vettä jopa metrin

13.05.2022 11:02
Tilaajille
Huuhdontarakkoja, kivilatomuksia ja kämppien jäänteitä – Metsähallitus inventoi Ivalojoen kulta-alueen kulttuuriperintöä Hammastunturin erämaa-alueella

Huuh­don­ta­rak­ko­ja, ki­vi­la­to­muk­sia ja kämp­pien jään­tei­tä – ­Met­sä­hal­li­tus in­ven­toi Iva­lo­joen kul­ta-alueen kult­tuu­ri­pe­rin­töä Ham­mas­tun­tu­rin erä­maa-alueel­la

17.12.2021 11:12 1
Tilaajille
Tornionjoki jatkaa nousuaan, Ounasjoki on kääntynyt laskuun – Kemijoen tulvahuippu koetaan alkuviikolla

Tor­nion­jo­ki jatkaa nou­suaan, Ou­nas­jo­ki on kään­ty­nyt laskuun – Ke­mi­joen tul­va­huip­pu koetaan al­ku­vii­kol­la

23.05.2021 14:25
Tilaajille
Vesi jatkaa nousua Tornionjoessa ja Kojamo ui – Tulvahuippu koettiin jo Ivalojoella, Ounasjoen nousu on hidastunut

Vesi jatkaa nousua Tor­nion­joes­sa ja Kojamo ui – Tul­va­huip­pu koet­tiin jo Iva­lo­joel­la, Ou­nas­joen nousu on hi­das­tu­nut

23.05.2021 10:01 8
Tilaajille
Tarvitaanko edes ohijuoksutuksia? – Lappi selvinnee kevättulvista vähällä, ellei säässä tapahdu jotain poikkeuksellista

Tar­vi­taan­ko edes ohi­juok­su­tuk­sia? – Lappi sel­vin­nee ke­vät­tul­vis­ta vä­häl­lä, ellei säässä tapahdu jotain poik­keuk­sel­lis­ta

06.04.2021 11:43 1
Tilaajille
Kultalan riippusilta Ivalojoella on jälleen retkeilijöiden käytössä – "Kaikki korjaustyöt on tehty käsityönä"

Kul­ta­lan riip­pu­sil­ta Iva­lo­joel­la on jälleen ret­kei­li­jöi­den käy­tös­sä – "Kaikki kor­jaus­työt on tehty kä­si­työ­nä"

30.07.2020 11:58
Tilaajille
Norjalainen veden varaan joutunut veneilijä on löydetty kuolleena

Nor­ja­lai­nen veden varaan jou­tu­nut ve­nei­li­jä on löy­det­ty kuol­lee­na

27.07.2020 14:17 1
Tulva on nyt huipussaan Muonionjoella, Tornionjoen huippu vielä tulossa

Tulva on nyt hui­pus­saan Muo­nion­joel­la, Tor­nion­joen huippu vielä tulossa

08.06.2020 15:32
Tilaajille
Ivalojoen tulva laskee – Tulvahuippu oli kymmenen senttimetrin päässä 2000 vuoden tulvasta

Iva­lo­joen tulva laskee – Tul­va­huip­pu oli kym­me­nen sent­ti­met­rin päässä 2000 vuoden tul­vas­ta

03.06.2020 20:23
Tilaajille
Tulva nousi Ivalojoessa äkkiä – Ennusteiden mukaan toinen huippu on nyt käsillä ja vesi nousee vähän

Tulva nousi Iva­lo­joes­sa äkkiä – En­nus­tei­den mukaan toinen huippu on nyt käsillä ja vesi nousee vähän

03.06.2020 18:26
Tilaajille
Ivalo tulvii nyt kovasti – Ilkka Ollila kuljettaa 1940-luvulla rakennetulla veneellä väkeä Näverniemeen, josta tuli saari

Ivalo tulvii nyt kovasti – Ilkka Ollila kul­jet­taa 1940-lu­vul­la ra­ken­ne­tul­la ve­neel­lä väkeä Nä­ver­nie­meen, josta tuli saari

03.06.2020 13:37
Sateita tulossa tulvivaan Kittilään, mutta suurta haittaa ei enää pitäisi olla – Koko Lapin tämän kevään isoimmat tulvatuhot lienee jo nähty

Sateita tulossa tul­vi­vaan Kit­ti­lään, mutta suurta haittaa ei enää pitäisi olla – Koko Lapin tämän kevään isoim­mat tul­va­tu­hot lienee jo nähty

02.06.2020 10:15 1
Tilaajille
Tulvanäytelmää tänään Ivalojoella

Tul­va­näy­tel­mää tänään Iva­lo­joel­la

30.05.2020 12:55
Tulva nousee nyt Ivalojoessa

Tulva nousee nyt Iva­lo­joes­sa

29.05.2020 12:11
Vesi nousee Ivalojoessa

Vesi nousee Iva­lo­joes­sa

28.05.2020 14:11
Tulvaseuranta: Tulva laskenut Rovaniemellä hieman, Kittilässä vedennousu pysähtynyt toistaiseksi, Tornionjoen rannoilla varauduttava poikkeuksellisen kovaan tulvaan.

Tul­va­seu­ran­ta: Tulva las­ke­nut Ro­va­nie­mel­lä hieman, Kit­ti­läs­sä ve­den­nou­su py­säh­ty­nyt tois­tai­sek­si, Tor­nion­joen ran­noil­la va­rau­dut­ta­va poik­keuk­sel­li­sen kovaan tul­vaan.

01.06.2020 09:38 5
Tulvan huippu aikaistuu nyt Ivalojoen alueella, lumi sulaa nopeasti

Tulvan huippu ai­kais­tuu nyt Iva­lo­joen alueel­la, lumi sulaa no­peas­ti

22.05.2020 10:35
Tilaajille