Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kevättulva
Tornionjoella koettiin isoin kevättulva puoleen vuosisataan

Tor­nion­joel­la koet­tiin isoin ke­vät­tul­va puoleen vuo­si­sa­taan

24.05.2023 15:31 1
Tornionjoelle ja Muonionjoelle luvassa keskimääräistä isompi tulva – katso miten Lapin jokien tulvatilanne etenee

Tor­nion­joel­le ja Muo­nion­joel­le luvassa kes­ki­mää­räis­tä isompi tulva – katso miten Lapin jokien tul­va­ti­lan­ne etenee

11.05.2023 19:00
Tilaajille
Tulvakevät alkaa Lapissa maltillisena – Tornionjoelle ennakoidaan tavallista suurempaa tulvaa, Simojoella virtaama kasvaa viikonloppuna

Tul­va­ke­vät alkaa Lapissa mal­til­li­se­na – Tor­nion­joel­le en­na­koi­daan ta­val­lis­ta suu­rem­paa tulvaa, Si­mo­joel­la vir­taa­ma kasvaa vii­kon­lop­pu­na

27.04.2023 09:02
Tilaajille
Joskus jäiden lähtö on osunut minuutilleen oikein – perinteinen arvausmuoto teki taas kauppansa Rovaniemellä

Joskus jäiden lähtö on osunut mi­nuu­til­leen oikein – pe­rin­tei­nen ar­vaus­muo­to teki taas kaup­pan­sa Ro­va­nie­mel­lä

21.04.2023 14:45
Tilaajille
Lumien sulaminen on vauhdissa Lapissa – kevättulvia saadaan vielä odottaa, Simojoesta jäät lähtevät jo ehkä vapuksi

Lumien su­la­mi­nen on vauh­dis­sa Lapissa – ke­vät­tul­via saadaan vielä odot­taa, Si­mo­joes­ta jäät läh­te­vät jo ehkä vapuksi

20.04.2023 10:36
Tilaajille
Kevään tulva-aika lähestyy – tiedätkö, miten varautua?

Kevään tul­va-ai­ka lä­hes­tyy – tie­dät­kö, miten va­rau­tua?

08.04.2023 15:26 1
Tilaajille

Poh­jois-Nor­jas­sa kat­ken­neel­le tielle val­mis­tuu vä­li­ai­kai­nen silta ar­vioi­tua ai­kai­sem­min – tie avataan lii­ken­teen käyt­töön kes­ki­viik­ko­na

06.06.2022 20:53 1
Tilaajille
Kevättulva katkaisi tien Pohjois-Norjassa – ainoa kiertotie kulkee Suomen kautta, matkalle mittaa satoja kilometrejä

Ke­vät­tul­va kat­kai­si tien Poh­jois-Nor­jas­sa – ainoa kier­to­tie kulkee Suomen kautta, mat­kal­le mittaa satoja ki­lo­met­re­jä

02.06.2022 09:58 1
Tilaajille
Muonionjoelle ja Tornionjoelle ennustetaan keskimääräistä suurempaa tulvahuippua viikonlopulle

Muo­nion­joel­le ja Tor­nion­joel­le en­nus­te­taan kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­paa tul­va­huip­pua vii­kon­lo­pul­le

24.05.2022 11:35 1
Tilaajille
Lapin jokien virtaamat ovat alkaneet kasvaa – Oulun pohjoispuolisella rannikolla jokien pinnat nousevat huippuunsa lähipäivinä

Lapin jokien vir­taa­mat ovat al­ka­neet kasvaa – Oulun poh­jois­puo­li­sel­la ran­ni­kol­la jokien pinnat nou­se­vat huip­puun­sa lä­hi­päi­vi­nä

12.05.2022 16:19
Tilaajille
Pohjoisen jokien kevättulvasta ennustetaan keskimääräistä – ajoittunee touko-kesäkuun vaihteeseen

Poh­joi­sen jokien ke­vät­tul­vas­ta en­nus­te­taan kes­ki­mää­räis­tä – ajoit­tu­nee tou­ko-ke­sä­kuun vaih­tee­seen

05.05.2022 06:00 2
Tilaajille
Syke: Lapin kevättulvista odotetaan keskimääräistä pienempiä – tulvahuippu toukokuun loppupuolella

Syke: Lapin ke­vät­tul­vis­ta odo­te­taan kes­ki­mää­räis­tä pie­nem­piä – tul­va­huip­pu tou­ko­kuun lop­pu­puo­lel­la

15.03.2022 12:22 1
Tilaajille
Kevään tulvavahingot jäivät Lapissa vähäisiksi, Tornionjoen tulvahuippu oli selvästi tavanomaista korkeampi

Kevään tul­va­va­hin­got jäivät Lapissa vä­häi­sik­si, Tor­nion­joen tul­va­huip­pu oli sel­väs­ti ta­van­omais­ta kor­keam­pi

27.05.2021 11:13
Tilaajille
Tarvitaanko edes ohijuoksutuksia? – Lappi selvinnee kevättulvista vähällä, ellei säässä tapahdu jotain poikkeuksellista

Tar­vi­taan­ko edes ohi­juok­su­tuk­sia? – Lappi sel­vin­nee ke­vät­tul­vis­ta vä­häl­lä, ellei säässä tapahdu jotain poik­keuk­sel­lis­ta

06.04.2021 11:43 1
Tilaajille
Tulvaennuste synkkeni: Lämpöaalto käynnisti lumien voimakkaan sulamisen, suuri todennäköisyys historiallisen koville tulville – tulvahuippuja voi tulla Lappiin jo ensi viikon lopulla

Tul­va­en­nus­te synk­ke­ni: Läm­pö­aal­to käyn­nis­ti lumien voi­mak­kaan su­la­mi­sen, suuri to­den­nä­köi­syys his­to­rial­li­sen koville tul­vil­le – tul­va­huip­pu­ja voi tulla Lappiin jo ensi viikon lopulla

22.05.2020 16:32 4
Tilaajille
Talon ympärille kaksi kerrosta muovia ja pumput nurkkiin –  Saarenkylässä aurinkoinen helatorstai sujui varautumisessa suurtulvaan

Talon ym­pä­ril­le kaksi ker­ros­ta muovia ja pumput nurk­kiin –  Saa­ren­ky­läs­sä au­rin­koi­nen he­la­tors­tai sujui va­rau­tu­mi­ses­sa suur­tul­vaan

21.05.2020 18:26 2
Tilaajille
Rovaniemen Saarenkylään lisää tulvavalleja – ne eivät silti poista kiinteistönomistajien vastuuta hoitaa oma tulvasuojaus

Ro­va­nie­men Saa­ren­ky­lään lisää tul­va­val­le­ja – ne eivät silti poista kiin­teis­tön­omis­ta­jien vas­tuu­ta hoitaa oma tul­va­suo­jaus

20.05.2020 19:18
Tilaajille
Kevättulvat lähestyvät – padotusventtiilit kannattaa tarkistaa

Ke­vät­tul­vat lä­hes­ty­vät – pa­do­tus­vent­tii­lit kan­nat­taa tar­kis­taa

16.04.2020 11:15
Tilaajille
Inarijärveen tulee kuoppa kevään tulvavesien varalta, Venäjä juoksuttaa Paatsjoen voimalaitosten kautta

Ina­ri­jär­veen tulee kuoppa kevään tul­va­ve­sien va­ral­ta, Venäjä juok­sut­taa Paats­joen voi­ma­lai­tos­ten kautta

04.03.2020 18:26
Tilaajille