Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Hammastunturin erämaa
Hammastunturin erämaasta löytyy harvinaista luontoa – Metsähallitus keräsi tietoa luontotyypeistä ja kasvilajeista kolmen kesän aikana

Ham­mas­tun­tu­rin erä­maas­ta löytyy har­vi­nais­ta luontoa – Met­sä­hal­li­tus keräsi tietoa luon­to­tyy­peis­tä ja kas­vi­la­jeis­ta kolmen kesän aikana

19.04.2023 12:11 1
Tilaajille
Kirakkajoen varrella tehdyissä inventoinneissa löytyi tänä vuonna kuusi vanhaa savottakämppää – Metsähallitus on inventoinut 30-luvun metsätyömaita Inarissa nyt 25 kilometrin matkalta

Ki­rak­ka­joen var­rel­la teh­dyis­sä in­ven­toin­neis­sa löytyi tänä vuonna kuusi vanhaa sa­vot­ta­kämp­pää – Met­sä­hal­li­tus on in­ven­toi­nut 30-lu­vun met­sä­työ­mai­ta Ina­ris­sa nyt 25 ki­lo­met­rin mat­kal­ta

23.11.2022 10:59 1
Tilaajille
Hammastunturin erämaassa kerätään luonto- ja kulttuuriperintötietoa – maastotöitä tehdään Ivalojoen kulta-alueella

Ham­mas­tun­tu­rin erä­maas­sa ke­rä­tään luonto- ja kult­tuu­ri­pe­rin­tö­tie­toa – maas­to­töi­tä tehdään Iva­lo­joen kul­ta-alueel­la

21.07.2022 13:06
Tilaajille
Kultalan riippusilta Ivalojoella on jälleen retkeilijöiden käytössä – "Kaikki korjaustyöt on tehty käsityönä"

Kul­ta­lan riip­pu­sil­ta Iva­lo­joel­la on jälleen ret­kei­li­jöi­den käy­tös­sä – "Kaikki kor­jaus­työt on tehty kä­si­työ­nä"

30.07.2020 11:58
Tilaajille
Ivalojoen ylittävän Kultalan sillan korjaukset on jouduttu keskeyttämään Hammastunturin erämaa-alueella – retkeilyolosuhteet ovat alkukesästä vaativat

Iva­lo­joen ylit­tä­vän Kul­ta­lan sillan kor­jauk­set on jou­dut­tu kes­keyt­tä­mään Ham­mas­tun­tu­rin erä­maa-alueel­la – ret­kei­ly­olo­suh­teet ovat al­ku­ke­säs­tä vaa­ti­vat

15.05.2020 09:57
Tilaajille
Inarin yhteismetsän vastaisku: Hammastunturin kyljessä olevia metsiä aidataan jäkälän kasvattamiseksi

Inarin yh­teis­met­sän vas­tais­ku: Ham­mas­tun­tu­rin kyl­jes­sä olevia metsiä ai­da­taan jäkälän kas­vat­ta­mi­sek­si

16.12.2019 12:07 1
Tilaajille