Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Heikki Autto
Näkkäläjärvi on uusi vaikuttaja Lapista – hänen vanhojen tekojensa voimakas arvostelu on mautonta
Pääkirjoitus

Näk­kä­lä­jär­vi on uusi vai­kut­ta­ja Lapista – hänen van­ho­jen te­ko­jen­sa voi­ma­kas ar­vos­te­lu on mau­ton­ta

03.09.2023 13:07 85
Eduskunnasta: Kunpa päättäjät vain hoitaisivat hommansa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta: Kunpa päät­tä­jät vain hoi­tai­si­vat hom­man­sa

19.07.2023 15:06 1
Torniolainen kansanedustaja Kaisa Juuso (ps.) perii Krista Kiurun (sd.) raskaan sote-salkun – Meri-Lapissa odotukset ovat erityisen korkealla
Pääkirjoitus

Tor­nio­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Kaisa Juuso (ps.) perii Krista Kiurun (sd.) raskaan sote-sal­kun – Me­ri-La­pis­sa odo­tuk­set ovat eri­tyi­sen kor­keal­la

19.06.2023 19:30 27
Heikki Autto vaikenee ministerihaaveista, Sara Seppäsen nousu ministeriksi olisi historian valossa poikkeustapaus

Heikki Autto vai­ke­nee mi­nis­te­ri­haa­veis­ta, Sara Sep­pä­sen nousu mi­nis­te­rik­si olisi his­to­rian valossa poik­keus­ta­paus

10.05.2023 05:00 12
Tilaajille
Eduskunnasta: Uuden hallituksen valtava urakka
Lukijalta Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Uuden hal­li­tuk­sen valtava urakka

02.05.2023 12:20 1
Heikki Autto tuuletti jatkokautta – "Minulla kokemusta valituksi tulemisesta, mutta myös siitä että ei tule valituksi"

Heikki Autto tuu­let­ti jat­ko­kaut­ta – "Mi­nul­la ko­ke­mus­ta va­li­tuk­si tu­le­mi­ses­ta, mutta myös siitä että ei tule va­li­tuk­si"

02.04.2023 20:55 1
Tilaajille
Viisi lappilaisedustajaa uusi paikkansa – perussuomalaisten Sara Seppänen ponkaisi ääniharavaksi yli 11000 äänellä

Viisi lap­pi­lais­edus­ta­jaa uusi paik­kan­sa – pe­rus­suo­ma­lais­ten Sara Sep­pä­nen pon­kai­si ää­ni­ha­ra­vak­si yli 11000 äänellä

02.04.2023 23:56 19
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uhkaako saa­me­lais­ten it­se­hal­lin­to val­tion­ta­lout­ta?

13.12.2022 06:00
Tilaajille
Saamelaiskäräjälain käsittelyyn tuli pieni tauko, kun Heikki Autto esitti asiaa useampaan valiokuntaan – eduskunta äänestää ehdotuksesta luultavasti perjantaina

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain kä­sit­te­lyyn tuli pieni tauko, kun Heikki Autto esitti asiaa useam­paan va­lio­kun­taan – edus­kun­ta ää­nes­tää eh­do­tuk­ses­ta luul­ta­vas­ti per­jan­tai­na

24.11.2022 09:40 8
Tilaajille
Heikki Autto luovutti Ounasvaaran Hiihtoseuran puheenjohtajan nuijan Kii Korhoselle

Heikki Autto luo­vut­ti Ou­nas­vaa­ran Hiih­to­seu­ran pu­heen­joh­ta­jan nuijan Kii Kor­ho­sel­le

29.09.2022 13:15 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Holtiton velkaantuminen on pysäytettävä
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Hol­ti­ton vel­kaan­tu­mi­nen on py­säy­tet­tä­vä

06.09.2022 15:54 6
Tilaajille
Kokoomuksen Heikki Autto kritisoi hallituksen suunnitelmaa uudistaa yrittäjien eläkemaksuja: "Ei voi hyväksyä esitetyssä muodossa"

Ko­koo­muk­sen Heikki Autto kri­ti­soi hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­maa uu­dis­taa yrit­tä­jien elä­ke­mak­su­ja: "Ei voi hy­väk­syä esi­te­tys­sä muo­dos­sa"

06.08.2022 10:23 4
Tilaajille
Heikki Autton tikattu silmäkulma herätti huomiota Rovaniemen kaupunginvaltuuston kokouksessa – taustalla epäonninen yö Jukolan viestissä

Heikki Autton tikattu sil­mä­kul­ma herätti huo­mio­ta Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa – taus­tal­la epä­on­ni­nen yö Jukolan vies­tis­sä

20.06.2022 17:06 3
Tilaajille
Heikki Autto valittiin jatkokaudelle kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajana

Heikki Autto va­lit­tiin jat­ko­kau­del­le ko­koo­muk­sen puo­lue­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na

12.06.2022 11:54
Eduskunnasta: Onnea maailmanmestareille!
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Onnea maail­man­mes­ta­reil­le!

01.06.2022 08:50
Heikki Autto hakee eroa Lapin liiton hallituksen paikalta

Heikki Autto hakee eroa Lapin liiton hal­li­tuk­sen pai­kal­ta

04.05.2022 13:10 3
Tilaajille
Parissa kuukaudessa yli 40 prosenttia! Kallistunut diesel kurittaa kuljetusyrityksiä - tämä verovähennys saattaisi pelastaa kriisistä

Parissa kuu­kau­des­sa yli 40 pro­sent­tia! Kal­lis­tu­nut diesel ku­rit­taa kul­je­tus­yri­tyk­siä - tämä ve­ro­vä­hen­nys saat­tai­si pe­las­taa krii­sis­tä

09.02.2022 19:29 36
Tilaajille
Kokoomus: Ulkomaiset rekat verolle, suomalaisille kuljetusyrityksille uusi verovähennys dieselistä

Ko­koo­mus: Ul­ko­mai­set rekat ve­rol­le, suo­ma­lai­sil­le kul­je­tus­yri­tyk­sil­le uusi ve­ro­vä­hen­nys die­se­lis­tä

09.02.2022 17:29 2
Tilaajille
Keskusta vaalivoittoon Lapissa, merilappilaiset äänestivät aktiivisesti ja saivat hyvin valtuutettuja
Pääkirjoitus

Kes­kus­ta vaa­li­voit­toon La­pis­sa, me­ri­lap­pi­lai­set ää­nes­ti­vät ak­tii­vi­ses­ti ja saivat hyvin val­tuu­tet­tu­ja

23.01.2022 23:44 12
Tilaajille
Katri Kulmuni lähtee ehdolle aluevaaleihin

Katri Kulmuni lähtee ehdolle alue­vaa­lei­hin

09.12.2021 15:01 7
Tilaajille