Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Heikki Autto
Keskusta vaalivoittoon Lapissa, merilappilaiset äänestivät aktiivisesti ja saivat hyvin valtuutettuja
Pääkirjoitus

Kes­kus­ta vaa­li­voit­toon La­pis­sa, me­ri­lap­pi­lai­set ää­nes­ti­vät ak­tii­vi­ses­ti ja saivat hyvin val­tuu­tet­tu­ja

23.01.2022 23:44 12
Tilaajille
Katri Kulmuni lähtee ehdolle aluevaaleihin

Katri Kulmuni lähtee ehdolle alue­vaa­lei­hin

09.12.2021 15:01 7
Tilaajille
Janne Mäkinen Ounasvaaran Hiihtoseuran toiminnanjohtajaksi

Janne Mäkinen Ou­nas­vaa­ran Hiih­to­seu­ran toi­min­nan­joh­ta­jak­si

30.11.2021 20:02
Tilaajille
Vain kaksi vanhaa nimeä jatkaa Rovaniemen kaupunginhallituksessa

Vain kaksi vanhaa nimeä jatkaa Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa

09.08.2021 19:11 10
Tilaajille
Autto: Eduskunnan ja hallituksen on työskenneltävä tarvittaessa myös tammikuussa

Autto: Edus­kun­nan ja hal­li­tuk­sen on työs­ken­nel­tä­vä tar­vit­taes­sa myös tam­mi­kuus­sa

03.12.2020 20:39 1
Tilaajille
Kokoomuksen Heikki Autto jätti lakialoitteen yritysten edustuskulujen verovähennysoikeuden laajentamisesta – "Matkailun auttamiseksi tulee tehdä kaikki mahdolliset toimenpiteet"

Ko­koo­muk­sen Heikki Autto jätti la­ki­aloit­teen yri­tys­ten edus­tus­ku­lu­jen ve­ro­vä­hen­nys­oi­keu­den laa­jen­ta­mi­ses­ta – "Mat­kai­lun aut­ta­mi­sek­si tulee tehdä kaikki mah­dol­li­set toi­men­pi­teet"

11.09.2020 19:40 3
Tilaajille
Heikki Autto pyrki ja pääsi kokoomuksen puoluevaltuuston johtoon – "Puolueen toiseksi tärkein tehtävä heti puheenjohtajan jälkeen"

Heikki Autto pyrki ja pääsi ko­koo­muk­sen puo­lue­val­tuus­ton johtoon – "Puo­lueen toi­sek­si tärkein tehtävä heti pu­heen­joh­ta­jan jäl­keen"

10.09.2020 12:40
Sekä Autto että Kärnä peräävät hallitukselta toimia Finnairin suunnitelmien estämiseksi, myös Enontekiön kentän toiminta turvattava

Sekä Autto että Kärnä pe­rää­vät hal­li­tuk­sel­ta toimia Finn­ai­rin suun­ni­tel­mien es­tä­mi­sek­si, myös Enon­te­kiön kentän toi­min­ta tur­vat­ta­va

17.05.2020 17:20
Tilaajille
Heikki Autto pyrkii Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajaksi

Heikki Autto pyrkii Ko­koo­muk­sen puo­lue­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si

06.05.2020 11:18
Tilaajille
Nopeat kysymykset: Heikki Autto

Nopeat ky­sy­myk­set: Heikki Autto

27.03.2020 13:05
SK: Heikki Auttoa epäillään lehmänkaupoista Lapin pelastusjohtajan valinnassa

SK: Heikki Auttoa epäil­lään leh­män­kau­pois­ta Lapin pe­las­tus­joh­ta­jan va­lin­nas­sa

11.03.2020 14:18
Tilaajille
Eduskunnasta: Uudella hallituksella vanhat kujeet?
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Uudella hal­li­tuk­sel­la vanhat kujeet?

21.01.2020 14:50
Arktinen design esittäytyy Linnan juhlissa: Heikki Autto juhlii poronnahkapuvussa, Saara-puolison asusteissa lohta ja poroa

Ark­ti­nen design esit­täy­tyy Linnan juh­lis­sa: Heikki Autto juhlii po­ron­nah­ka­pu­vus­sa, Saa­ra-puo­li­son asus­teis­sa lohta ja poroa

04.12.2019 19:23
Tilaajille
Eduskunnasta: Kokoomuksella on parempi vaihtoehto
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Ko­koo­muk­sel­la on parempi vaih­to­eh­to

20.11.2019 08:00
Eduskunnasta: Hyvä työllisyyspolitiikka on parasta aluepolitiikkaa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Hyvä työl­li­syys­po­li­tiik­ka on parasta alue­po­li­tiik­kaa

02.10.2019 08:00