pääkirjoitus: Hal­li­tus­rin­ta­ma repesi ra­ja­var­tio­lain uu­dis­tuk­ses­sa – rat­kai­sua ei saa vii­vyt­tää

Finnmark
Pyysimme Pohjois-Norjan retkikohteet kiertänyttä Harri Ahosta listaamaan 9 kokemisen arvoista päiväretkeä – uudessa kirjassaan hän esittelee 160 luontopaikkaa Finnmarkista

Pyy­sim­me Poh­jois-Nor­jan ret­ki­koh­teet kier­tä­nyt­tä Harri Ahosta lis­taa­maan 9 ko­ke­mi­sen ar­vois­ta päi­vä­ret­keä – uudessa kir­jas­saan hän esit­te­lee 160 luon­to­paik­kaa Finn­mar­kis­ta

03.04.2022 16:00
Tilaajille
Retkeilytoimittaja Monni Himari muutti lohen perässä pieneen kylään Pohjois-Norjassa – Kalan lisäksi omavaraiseen elämään kuuluvat oman pellon perunat ja lähitundran marjat

Ret­kei­ly­toi­mit­ta­ja Monni Himari muutti lohen perässä pieneen kylään Poh­jois-Nor­jas­sa – Kalan lisäksi oma­va­rai­seen elämään kuu­lu­vat oman pellon perunat ja lä­hi­tund­ran marjat

16.03.2022 20:22
Tilaajille
NRK: Finnmarkin taivaalla nähty hehkuva pallo oli meteoriitti – osia saattanut pudota Suomen puolelle

NRK: Finn­mar­kin tai­vaal­la nähty hehkuva pallo oli me­teo­riit­ti – osia saat­ta­nut pudota Suomen puo­lel­le

12.02.2022 13:06
Tilaajille
Oliko suurlääni oikea ratkaisu?
Kolumni

Oliko suur­lää­ni oikea rat­kai­su?

07.02.2022 16:19
Tilaajille
Norjalaiset eivät ole tuulivoimasta yhtä innoissaan kuin ennen, joten suomalaisten suursuunnitelma Finnmarkissa seisoo

Nor­ja­lai­set eivät ole tuu­li­voi­mas­ta yhtä in­nois­saan kuin ennen, joten suo­ma­lais­ten suur­suun­ni­tel­ma Finn­mar­kis­sa seisoo

02.04.2021 12:34 6

Kolmea kelk­kai­li­jaa et­sit­tiin Norjan Finn­mar­kis­sa– löy­tyi­vät hy­vä­kun­toi­si­na

02.03.2021 10:08
Tilaajille
Finnmark jäi mottiin – Satojen kilometrien kiertotielle pääsystä päättää Suomen rajavalvonta: "Muutamia on päästetty"

Finn­mark jäi mottiin – Satojen ki­lo­met­rien kier­to­tiel­le pää­sys­tä päättää Suomen ra­ja­val­von­ta: "Muu­ta­mia on pääs­tet­ty"

21.02.2021 15:08 1
Tilaajille
Norjassa pyydetään vähentämään poroerotuksia koronariskin vuoksi

Nor­jas­sa pyy­de­tään vä­hen­tä­mään po­ro­ero­tuk­sia ko­ro­na­ris­kin vuoksi

21.12.2020 15:32 1
Tilaajille

Finn­mar­kin sai­raa­las­sa ka­ran­tee­nis­sa jo 120 työn­te­ki­jää

19.10.2020 07:42
Tilaajille

Mur­mans­kin ko­ro­na­ta­pauk­set las­kus­sa – tar­tun­nat puo­lit­tu­neet elokuun aikana

13.08.2020 09:09
Tilaajille
Tiesulut, lumivyöryt ja huono sää auttoivat Finnamarkia miltei koronavapaaksi: vain yksi tällä hetkellä sairaalassa, eikä hoitokodeissakaan tartuntoja

Tie­su­lut, lu­mi­vyö­ryt ja huono sää aut­toi­vat Fin­na­mar­kia miltei ko­ro­na­va­paak­si: vain yksi tällä het­kel­lä sai­raa­las­sa, eikä hoi­to­ko­deis­sa­kaan tar­tun­to­ja

17.04.2020 14:53
Tilaajille
Norjan pohjoisin maakunta eristyi muusta maailmasta – lumivyöryt ja myrskyt aina talvella uhkana

Norjan poh­joi­sin maa­kun­ta eristyi muusta maail­mas­ta – lu­mi­vyö­ryt ja myrskyt aina tal­vel­la uhkana

01.04.2020 16:52
Tilaajille
Korona lopetti myös taistelun Narvikista, elokuva Norjan suurimmasta sotaoperaatiosta  pantu jäihin

Korona lopetti myös tais­te­lun Nar­vi­kis­ta, elokuva Norjan suu­rim­mas­ta so­ta­ope­raa­tios­ta pantu jäihin

31.03.2020 11:30
Tilaajille
Viisumit Finnmarkista Venäjälle matkustaville norjalaisille yksinkertaistuvat

Vii­su­mit Finn­mar­kis­ta Ve­nä­jäl­le mat­kus­ta­vil­le nor­ja­lai­sil­le yk­sin­ker­tais­tu­vat

10.12.2019 17:57
Tilaajille