Kuvagalleria: Pidetyn kiek­ko­ero­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Etelä-Korea
Etelä-Korea ratkaisi pudotuspelipaikan lisäajalla – Uruguayn tehot jäivät ensimmäiselle puoliajalle eivätkä riittäneet jatkoon

Ete­lä-Ko­rea rat­kai­si pu­do­tus­pe­li­pai­kan li­sä­ajal­la – Uru­guayn tehot jäivät en­sim­mäi­sel­le puo­li­ajal­le eivätkä riit­tä­neet jatkoon

02.12.2022 19:56 1
Etelä-Korea ampui ohjuksia lähelle Pohjois-Korean aluevesiä vastauksena pohjoisnaapurinsa aiempaan ohjuslaukaisuun

Ete­lä-Ko­rea ampui oh­juk­sia lähelle Poh­jois-Ko­rean alue­ve­siä vas­tauk­se­na poh­jois­naa­pu­rin­sa aiem­paan oh­jus­lau­kai­suun

02.11.2022 08:11

Tun­nis­ta­ma­ton ihminen ylitti Ko­reoi­den rajan ete­läs­tä poh­joi­seen, ky­sees­sä har­vi­nai­nen tapaus

02.01.2022 10:04 1
Koronatoimien mallimaassa Etelä-Koreassa on havaittu ennätysmäinen tartuntapiikki

Ko­ro­na­toi­mien mal­li­maas­sa Ete­lä-Ko­reas­sa on ha­vait­tu en­nä­tys­mäi­nen tar­tun­ta­piik­ki

25.12.2020 13:53
Joulua vietetään tänä vuonna poikkeusoloissa – Näin koronarajoitukset vaikuttavat joulunviettoon eri puolilla maailmaa

Joulua vie­te­tään tänä vuonna poik­keus­olois­sa – Näin ko­ro­na­ra­joi­tuk­set vai­kut­ta­vat jou­lun­viet­toon eri puo­lil­la maail­maa

23.12.2020 20:07
Arvio: Parasite-ohjaajan kehutussa filmissä sarjamurhaaja tappaa punaisiin pukeutuneita naisia sadeöinä – elokuva auttoi nappaamaan Etelä-Korean historian pahimman sarjamurhaajan

Arvio: Pa­ra­si­te-oh­jaa­jan ke­hu­tus­sa fil­mis­sä sar­ja­mur­haa­ja tappaa pu­nai­siin pu­keu­tu­nei­ta naisia sa­de­öi­nä – elokuva auttoi nap­paa­maan Ete­lä-Ko­rean his­to­rian pa­him­man sar­ja­mur­haa­jan

22.10.2020 21:33
Tilaajille
Viemäriputkea pitkin takaisin Pohjois-Koreaan ryöminyttä loikkaria syytetään koronan tuomisesta maahan: paon taustalla seksuaalirikossyyte

Vie­mä­ri­put­kea pitkin ta­kai­sin Poh­jois-Ko­reaan ryö­mi­nyt­tä loik­ka­ria syy­te­tään koronan tuo­mi­ses­ta maahan: paon taus­tal­la sek­suaa­li­ri­kos­syy­te

28.07.2020 14:55

Nuori ete­lä­ko­rea­lai­nen triath­lo­nis­ti päätyi it­se­mur­haan – taus­tal­la val­men­ta­jien pitkään jat­ku­nut hen­ki­nen ja fyy­si­nen vä­ki­val­ta

02.07.2020 09:58
Tilaajille
Pohjois-Korea tuhosi räjäyttämällä Koreoiden yhteystoimiston – jännitteet kiristinyt viime viikkojen aikana

Poh­jois-Ko­rea tuhosi rä­jäyt­tä­mäl­lä Ko­reoi­den yh­teys­toi­mis­ton – jän­nit­teet ki­ris­ti­nyt viime viik­ko­jen aikana

16.06.2020 12:32
Pohjois-Korea ilmoitti katkaisevansa yhteydet Etelä-Koreaan, kutsui naapuria viholliseksi

Poh­jois-Ko­rea il­moit­ti kat­kai­se­van­sa yh­tey­det Ete­lä-Ko­reaan, kutsui naa­pu­ria vi­hol­li­sek­si

09.06.2020 09:47
Diktaattorin ilmestyminen julkisuuteen kiristi tunnelman ammuskeluksi Koreoiden rajalla – Donald Trump iloitsi Kim Jong-unin paluusta

Dik­taat­to­rin il­mes­ty­mi­nen jul­ki­suu­teen kiristi tun­nel­man am­mus­ke­luk­si Ko­reoi­den rajalla – Donald Trump iloitsi Kim Jong-unin pa­luus­ta

03.05.2020 14:33
Tilaajille
Kim Jong-unin terveydentilasta ristiriitaista tietoa – maailmalla spekuloidaan jo seuraavaa johtajaa, vaikka Kimin vointia ei tiedetä

Kim Jong-unin ter­vey­den­ti­las­ta ris­ti­rii­tais­ta tietoa – maail­mal­la spe­ku­loi­daan jo seu­raa­vaa joh­ta­jaa, vaikka Kimin vointia ei tiedetä

21.04.2020 13:37
Etelä-Koreassa presidentti Moon Jae-inin demokraattipuolue kahmi selvän vaalivoiton

Ete­lä-Ko­reas­sa pre­si­dent­ti Moon Jae-inin de­mo­kraat­ti­puo­lue kahmi selvän vaa­li­voi­ton

16.04.2020 09:38
Etelä-Korea lupaa kymmeniä miljardeja pienyrityksille – "Olemme luottavaisia, että pystymme voittamaan sodan koronavirusta vastaan"

Ete­lä-Ko­rea lupaa kym­me­niä mil­jar­de­ja pien­yri­tyk­sil­le – "Olemme luot­ta­vai­sia, että pys­tym­me voit­ta­maan sodan ko­ro­na­vi­rus­ta vas­taan"

19.03.2020 17:21
Etelä-Korea käyttää kansalaistensa henkilökohtaisia tietoja koronaviruksen nujertamiseksi – Yhdysvalloissa Corona-olut käy sittenkin kaupaksi

Ete­lä-Ko­rea käyttää kan­sa­lais­ten­sa hen­ki­lö­koh­tai­sia tietoja ko­ro­na­vi­ruk­sen nu­jer­ta­mi­sek­si – Yh­dys­val­lois­sa Co­ro­na-olut käy sit­ten­kin kau­pak­si

13.03.2020 12:08
Äiti kielsi, mutta nuori Miki Kim muutti Koreasta Posiolle – Miksi miljoonat korealaiset fanittavat kaukaista pikkukuntaa?

Äiti kielsi, mutta nuori Miki Kim muutti Ko­reas­ta Po­siol­le – Miksi mil­joo­nat ko­rea­lai­set fa­nit­ta­vat kau­kais­ta pik­ku­kun­taa?

01.02.2020 08:00
Tilaajille
Arkussa maatessa voi oivaltaa, että elämä on arvokasta – Etelä-Koreassa itsemurhia yritetään ehkäistä eläville suunnatuilla hautajaisilla

Arkussa maa­tes­sa voi oi­val­taa, että elämä on ar­vo­kas­ta – Ete­lä-Ko­reas­sa it­se­mur­hia yri­te­tään eh­käis­tä elä­vil­le suun­na­tuil­la hau­ta­jai­sil­la

07.11.2019 16:33
Gwangjun verilöylyssä Etelä-Koreassa kuoli satoja nuoria – Rauli Virtanen matkusti uudelleen kaupunkiin, jossa hän kuvasi hirmutyötä vuonna 1980

Gwang­jun ve­ri­löy­lys­sä Ete­lä-Ko­reas­sa kuoli satoja nuoria – Rauli Vir­ta­nen mat­kus­ti uu­del­leen kau­pun­kiin, jossa hän kuvasi hir­mu­työ­tä vuonna 1980

28.09.2019 08:00
Tilaajille