Pohjois-Korea
Viemäriputkea pitkin takaisin Pohjois-Koreaan ryöminyttä loikkaria syytetään koronan tuomisesta maahan: paon taustalla seksuaalirikossyyte

Vie­mä­ri­put­kea pitkin ta­kai­sin Poh­jois-Ko­reaan ryö­mi­nyt­tä loik­ka­ria syy­te­tään koronan tuo­mi­ses­ta maahan: paon taus­tal­la sek­suaa­li­ri­kos­syy­te

28.07.2020 14:55 0
Kolumni: Pohjois-Korean diktaattorin siskon Kim Yo-jongin käytös hämmentää eteläkorealaisia

Ko­lum­ni: Poh­jois-Ko­rean dik­taat­to­rin siskon Kim Yo-jon­gin käytös häm­men­tää ete­lä­ko­rea­lai­sia

18.07.2020 19:47 0
Pohjois-Korea petaa paikkaa naisjohtajalle – verenperintö voittaa patriarkaatin

Poh­jois-Ko­rea petaa paikkaa nais­joh­ta­jal­le – ve­ren­pe­rin­tö voittaa pat­riar­kaa­tin

16.06.2020 16:07 0
Pohjois-Korea tuhosi räjäyttämällä Koreoiden yhteystoimiston – jännitteet kiristinyt viime viikkojen aikana

Poh­jois-Ko­rea tuhosi rä­jäyt­tä­mäl­lä Ko­reoi­den yh­teys­toi­mis­ton – jän­nit­teet ki­ris­ti­nyt viime viik­ko­jen aikana

16.06.2020 12:32 0
Pohjois-Korea ilmoitti katkaisevansa yhteydet Etelä-Koreaan, kutsui naapuria viholliseksi

Poh­jois-Ko­rea il­moit­ti kat­kai­se­van­sa yh­tey­det Ete­lä-Ko­reaan, kutsui naa­pu­ria vi­hol­li­sek­si

09.06.2020 09:47 0
Etelä-Korean tiedustelu: Ei merkkejä Kim Jong-unin sydänleikkauksesta

Ete­lä-Ko­rean tie­dus­te­lu: Ei merk­ke­jä Kim Jong-unin sy­dän­leik­kauk­ses­ta

06.05.2020 10:24 0
Diktaattorin ilmestyminen julkisuuteen kiristi tunnelman ammuskeluksi Koreoiden rajalla – Donald Trump iloitsi Kim Jong-unin paluusta

Dik­taat­to­rin il­mes­ty­mi­nen jul­ki­suu­teen kiristi tun­nel­man am­mus­ke­luk­si Ko­reoi­den rajalla – Donald Trump iloitsi Kim Jong-unin pa­luus­ta

03.05.2020 14:33 0
Tilaajille
Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unilta puuttuu seuraaja – Kimin luksusveneistä tehty satelliittihavaintoja Wonsanin edustalta

Poh­jois-Ko­rean johtaja Kim Jong-unil­ta puuttuu seu­raa­ja – Kimin luk­sus­ve­neis­tä tehty sa­tel­liit­ti­ha­vain­to­ja Won­sa­nin edus­tal­ta

29.04.2020 15:49 0
Etelä-Korea: Pohjoisen Kimille ei näytä tapahtuneen mitään epätavallista

Ete­lä-Ko­rea: Poh­joi­sen Kimille ei näytä ta­pah­tu­neen mitään epä­ta­val­lis­ta

27.04.2020 09:52 0
Pohjois-Korean johtajan erikoisjuna havaittu rantakaupunki Wonsanissa – "Emme voi muuta kuin odottaa virallista tietoa"

Poh­jois-Ko­rean joh­ta­jan eri­kois­ju­na ha­vait­tu ran­ta­kau­pun­ki Won­sa­nis­sa – "Emme voi muuta kuin odottaa vi­ral­lis­ta tietoa"

26.04.2020 17:57 0
Kim Jong-unin terveydentilasta ristiriitaista tietoa – maailmalla spekuloidaan jo seuraavaa johtajaa, vaikka Kimin vointia ei tiedetä

Kim Jong-unin ter­vey­den­ti­las­ta ris­ti­rii­tais­ta tietoa – maail­mal­la spe­ku­loi­daan jo seu­raa­vaa joh­ta­jaa, vaikka Kimin vointia ei tiedetä

21.04.2020 13:37 0
Pohjois-Korea ampui useita ohjuksia Kim Jong-unin isoisän syntymäpäivän aattona

Poh­jois-Ko­rea ampui useita oh­juk­sia Kim Jong-unin isoisän syn­ty­mä­päi­vän aattona

14.04.2020 17:44 0
Tässä mökissä Pohjois-Korean ydinkoe havaittiin – Keskellä suomalaista metsää valvotaan ydinkoekieltosopimuksen noudattamista

Tässä mökissä Poh­jois-Ko­rean ydinkoe ha­vait­tiin – Kes­kel­lä suo­ma­lais­ta metsää val­vo­taan ydin­koe­kiel­to­so­pi­muk­sen nou­dat­ta­mis­ta

08.02.2020 08:00 0
Tilaajille
Kolumni: Pohjois-Koreasta Ankaran kautta Viipurin maille
Kolumni Matti Posio

Ko­lum­ni: Poh­jois-Ko­reas­ta Ankaran kautta Vii­pu­rin maille

03.01.2020 08:00 0
Tilaajille
Neuvottelut katkesivat tuloksetta Ruotsissa – Yhdysvallat ja Pohjois-Korea eri linjoilla siitä, miten tapaaminen meni

Neu­vot­te­lut kat­ke­si­vat tu­lok­set­ta Ruot­sis­sa – Yh­dys­val­lat ja Poh­jois-Ko­rea eri lin­joil­la siitä, miten ta­paa­mi­nen meni

06.10.2019 10:26 0
Pohjois-Korea testasi uutta sukellusveneestä laukaistavaa mannertenvälistä ohjusta

Poh­jois-Ko­rea testasi uutta su­kel­lus­ve­nees­tä lau­kais­ta­vaa man­ner­ten­vä­lis­tä ohjusta

03.10.2019 13:33 0