Ylennykset: It­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa ja re­ser­vis­sä – katso tästä Lapin ylen­ne­tyt

Barents
Haavisto: Venäjälle myytävä ympäristöä säästävää teknologiaa pakotteista huolimatta – "Jos pohjoiset alueet päästetään tuhoutumaan, saadaan sanoa hyvästit muuallakin"

Haa­vis­to: Ve­nä­jäl­le myytävä ym­pä­ris­töä sääs­tä­vää tek­no­lo­giaa pa­kot­teis­ta huo­li­mat­ta – "Jos poh­joi­set alueet pääs­te­tään tu­hou­tu­maan, saadaan sanoa hy­väs­tit muual­la­kin"

16.11.2021 06:00 7
Tilaajille
Kyttyrälohi pois ja naali takaisin – Suomella konkreettisia tavoitteita Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajuuskauteen

Kyt­ty­rä­lo­hi pois ja naali ta­kai­sin – Suo­mel­la konk­reet­ti­sia ta­voit­tei­ta Ba­rent­sin eu­ro­ark­ti­sen neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­juus­kau­teen

04.09.2021 06:00 17
Tilaajille
Rovaniemeläinen Tomi Knuutila äänitti koronaviruksen tanssiteokseen: – Ohjaaja: "Itselleni oli yllätys, miten kaunis sen ääni on"

Ro­va­nie­me­läi­nen Tomi Knuu­ti­la äänitti ko­ro­na­vi­ruk­sen tans­si­teok­seen: – Oh­jaa­ja: "It­sel­le­ni oli yl­lä­tys, miten kaunis sen ääni on"

12.11.2020 13:07
Tilaajille