Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Äänestäminen: En­nak­ko­ää­nes­tys päättyy tiis­tai­na – Lapissa pel­lo­lai­set ää­nes­tä­neet ak­tii­vi­sim­min, Ko­la­ris­sa eniten nuk­ku­via

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Bakteerit
Euroopassa sairaalaan joutuneet matkailijat voivat tuoda mukanaan superbakteereja

Eu­roo­pas­sa sai­raa­laan jou­tu­neet mat­kai­li­jat voivat tuoda mu­ka­naan su­per­bak­tee­re­ja

28.03.2022 12:00
Tilaajille
Useita ilmoituksia EHEC-epidemiaepäilyistä eri puolilta Suomea – bakteeri voi tarttua esimerkiksi raa'asta jauhelihasta tai kasviksista

Useita il­moi­tuk­sia EHEC-epi­de­miae­päi­lyis­tä eri puo­lil­ta Suomea – bak­tee­ri voi tarttua esi­mer­kik­si raa'as­ta jau­he­li­has­ta tai kas­vik­sis­ta

18.08.2021 14:11
Tilaajille
Uimahalli Vesihiisi suljettu - Ulkoaltaasta löytynyt bakteeria

Ui­ma­hal­li Ve­si­hii­si sul­jet­tu - Ul­ko­al­taas­ta löy­ty­nyt bak­tee­ria

09.07.2021 14:14
Tilaajille
Näytteissä yhä E.Coli-bakteeria – Vedenkeittokehotus jatkuu Utsjoen Nuorgamissa, bakteeri löytyi vedestä jo huhtikuun alussa

Näyt­teis­sä yhä E.Co­li-bak­tee­ria – Ve­den­keit­to­ke­ho­tus jatkuu Utsjoen Nuor­ga­mis­sa, bak­tee­ri löytyi vedestä jo huh­ti­kuun alussa

10.05.2021 13:37 1
Tilaajille
Tutkimus: Tropiikin matkailijat altistuvat lukuisille eri superbakteereille

Tut­ki­mus: Tro­pii­kin mat­kai­li­jat al­tis­tu­vat lu­kui­sil­le eri su­per­bak­tee­reil­le

24.02.2021 11:13
Tilaajille

Juo­ma­vet­tä ei tar­vit­se enää keittää Ro­va­nie­men Ten­ni­läs­sä, Vii­ris­sä ja Vant­taus­kos­kel­la

14.07.2020 19:15
Tilaajille
Juomavesi on keitettävä Rovaniemellä Tennilän, Viirin ja Vanttauskosken alueella – Perjantaina otetut näytteet olivat puhtaita

Juo­ma­ve­si on kei­tet­tä­vä Ro­va­nie­mel­lä Ten­ni­län, Viirin ja Vant­taus­kos­ken alueel­la – Per­jan­tai­na otetut näyt­teet olivat puh­tai­ta

13.07.2020 19:37
Tilaajille
Juomavesi keitettävä vielä ainakin viikonlopun yli Tennilä-Viirinkoski-Vanttauskoski alueella

Juo­ma­ve­si kei­tet­tä­vä vielä ainakin vii­kon­lo­pun yli Ten­ni­lä-Vii­rin­kos­ki-Vant­taus­kos­ki alueel­la

10.07.2020 16:35
Tilaajille
Vesisäiliössä havaittu koliformisia bakteereja Rovaniemellä – juomavesi keitettävä Tennilän, Viirin ja Vanttauskosken alueilla

Ve­si­säi­liös­sä ha­vait­tu ko­li­for­mi­sia bak­tee­re­ja Ro­va­nie­mel­lä – juo­ma­ve­si kei­tet­tä­vä Ten­ni­län, Viirin ja Vant­taus­kos­ken alueil­la

09.07.2020 14:22 2
Korona ja pneumokokki aiheuttavat hengitystieinfektioita ja tappavat, mutta toinen on virus ja toinen bakteeri – Kysyimme asiantuntijoilta, miten ne eroavat toisistaan

Korona ja pneu­mo­kok­ki ai­heut­ta­vat hen­gi­tys­tie­in­fek­tioi­ta ja tap­pa­vat, mutta toinen on virus ja toinen bak­tee­ri – Ky­syim­me asian­tun­ti­joil­ta, miten ne eroavat toi­sis­taan

06.04.2020 07:00
Tilaajille
Hyvästit hampaiden reikiintymiselle? Uusi menetelmä tappaa haitallisia bakteereja, kotikäyttöön tarkoitettu laite tulossa myyntiin jo tänä vuonna

Hy­väs­tit ham­pai­den rei­kiin­ty­mi­sel­le? Uusi me­ne­tel­mä tappaa hai­tal­li­sia bak­tee­re­ja, ko­ti­käyt­töön tar­koi­tet­tu laite tulossa myyn­tiin jo tänä vuonna

15.02.2020 16:11
Tilaajille