Altistuminen

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä pa­la­taan pan­de­mian pe­rus­ta­sol­le, Län­si-Poh­jas­sa viisi uutta tar­tun­taa – Näät­saa­ren koulu Tor­nios­sa siirtyy etä­ope­tuk­seen tar­tun­to­jen vuoksi, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kolme tar­tun­taa ja Suo­mes­sa 331

06.04.2021 21:35 4

Kolari sulki kun­nan­ta­lon ko­ro­na­tar­tun­nan takia – Vi­ruk­sel­le on voinut al­tis­tua kir­kon­ky­läl­lä kau­pas­sa

19.02.2021 10:43 3
Tilaajille

Ko­ro­na­vi­ruk­sel­le on voinut al­tis­tua Kolarin Äkäs­lom­po­los­sa kah­vi­las­sa, pubissa ja kau­pas­sa

18.02.2021 15:02 3

Korona sulki Pellon ovet – pie­nes­sä kun­nas­sa tieto liikkuu no­peas­ti ja ihmiset toi­mi­vat ri­peäs­ti, mutta myös "S­ta­si-in­to" nostaa päätään

18.02.2021 16:07 4
Tilaajille

Ra­vin­to­lan mu­siik­ki-il­las­ta useita tar­tun­to­ja ja jat­ko­tar­tun­to­ja Py­hä­tun­tu­ril­la – alueel­la yh­teen­sä 13 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa vii­mei­sen viikon aikana

17.02.2021 18:35 5

Py­hä­tun­tu­ril­la ja Luos­tol­la on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le useissa ra­vin­to­lois­sa ja muissa si­sä­ti­lois­sa

16.02.2021 20:36

Pellon kun­nan­vi­ras­ton työn­te­ki­jäl­lä to­det­tiin ko­ro­na­tar­tun­ta – ovet pannaan kiinni hel­mi­kuun ajaksi

15.02.2021 20:00 3

Mah­dol­li­sia al­tis­tu­mi­sia Liik­ku-kun­to­kes­kuk­ses­sa Ro­va­nie­mel­lä, kaik­kien tiet­tyi­nä aikoina asioi­nei­den pitää ottaa yhteys tar­tun­ta­vi­ran­omai­siin

25.01.2021 17:27

Ro­va­nie­men Ve­si­hii­des­sä käyneet ovat saat­ta­neet al­tis­tua ko­ro­nal­le maa­nan­tai­na

10.12.2020 15:49
Tilaajille

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri sai per­jan­tai­na tiedon kol­mes­ta ko­ro­na­tar­tun­nas­ta, joilla on yhteys Levin maail­man­cup -vii­kon­lop­puun

27.11.2020 14:56 2
Tilaajille

Pieni vinkki, jolla voi auttaa ko­ro­na­jäl­ji­tyk­sen työ­ruuh­kaa: Kirjaa muis­tiin, keitä päivän aikana tapaat

04.11.2020 12:18