pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Altistuminen
Eristykseen määrättyjä pyydetään nyt ottamaan yhteyttä altistuneisiin – lue tästä, miten altistuminen määritellään

Eris­tyk­seen mää­rät­ty­jä pyy­de­tään nyt ot­ta­maan yh­teyt­tä al­tis­tu­nei­siin – lue tästä, miten al­tis­tu­mi­nen mää­ri­tel­lään

21.01.2022 18:01 1
Tilaajille
Tornion kouluilla karanteeneja – noin puolet Raumon koulun 9.-luokkalaisista karanteeniin korona-altistumisen vuoksi

Tornion kou­luil­la ka­ran­tee­ne­ja – noin puolet Raumon koulun 9.-luok­ka­lai­sis­ta ka­ran­tee­niin ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sen vuoksi

01.11.2021 11:02
Tilaajille
THL kerää äidinmaitonäytteitä ympäristömyrkyille altistumista käsittelevään tutkimukseen – Rovaniemellä rekrytoidaan jo vapaaehtoisia

THL kerää äi­din­mai­to­näyt­tei­tä ym­pä­ris­tö­myr­kyil­le al­tis­tu­mis­ta kä­sit­te­le­vään tut­ki­muk­seen – Ro­va­nie­mel­lä rek­ry­toi­daan jo va­paa­eh­toi­sia

25.08.2021 06:46
Tilaajille
Tornion Lidlissä on voinut altistua koronavirukselle torstai-iltapäivänä

Tornion Lid­lis­sä on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le tors­tai-il­ta­päi­vä­nä

10.06.2021 18:35
Tilaajille
Rovaniemellä on viikonlopun aikana voinut altistua koronavirukselle Kauppayhtiöllä ja Kansan Pubissa

Ro­va­nie­mel­lä on vii­kon­lo­pun aikana voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Kaup­pa­yh­tiöl­lä ja Kansan Pubissa

07.06.2021 16:54 8
Tilaajille
Tiistain koronaseuranta: Lapin sairaanhoitopiirissä palataan pandemian perustasolle, Länsi-Pohjassa viisi uutta tartuntaa – Näätsaaren koulu Torniossa siirtyy etäopetukseen tartuntojen vuoksi, Lapin sairaanhoitopiirissä kolme tartuntaa ja Suomessa 331

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä pa­la­taan pan­de­mian pe­rus­ta­sol­le, Län­si-Poh­jas­sa viisi uutta tar­tun­taa – Näät­saa­ren koulu Tor­nios­sa siirtyy etä­ope­tuk­seen tar­tun­to­jen vuoksi, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kolme tar­tun­taa ja Suo­mes­sa 331

06.04.2021 21:35 4
Kolari sulki kunnantalon koronatartunnan takia – Virukselle on voinut altistua kirkonkylällä kaupassa

Kolari sulki kun­nan­ta­lon ko­ro­na­tar­tun­nan takia – Vi­ruk­sel­le on voinut al­tis­tua kir­kon­ky­läl­lä kau­pas­sa

19.02.2021 10:43 3
Tilaajille
Koronavirukselle on voinut altistua Kolarin Äkäslompolossa kahvilassa, pubissa ja kaupassa

Ko­ro­na­vi­ruk­sel­le on voinut al­tis­tua Kolarin Äkäs­lom­po­los­sa kah­vi­las­sa, pubissa ja kau­pas­sa

18.02.2021 15:02 3
Korona sulki Pellon ovet – pienessä kunnassa tieto liikkuu nopeasti ja ihmiset toimivat ripeästi, mutta myös "Stasi-into" nostaa päätään

Korona sulki Pellon ovet – pie­nes­sä kun­nas­sa tieto liikkuu no­peas­ti ja ihmiset toi­mi­vat ri­peäs­ti, mutta myös "S­ta­si-in­to" nostaa päätään

18.02.2021 16:07 4
Tilaajille
Ravintolan musiikki-illasta useita tartuntoja ja jatkotartuntoja Pyhätunturilla – alueella yhteensä 13 koronavirustartuntaa viimeisen viikon aikana

Ra­vin­to­lan mu­siik­ki-il­las­ta useita tar­tun­to­ja ja jat­ko­tar­tun­to­ja Py­hä­tun­tu­ril­la – alueel­la yh­teen­sä 13 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa vii­mei­sen viikon aikana

17.02.2021 18:35 5
Pyhätunturilla ja Luostolla on voinut altistua koronalle useissa ravintoloissa ja muissa sisätiloissa

Py­hä­tun­tu­ril­la ja Luos­tol­la on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le useissa ra­vin­to­lois­sa ja muissa si­sä­ti­lois­sa

16.02.2021 20:36
Pellon kunnanviraston työntekijällä todettiin koronatartunta – ovet pannaan kiinni helmikuun ajaksi

Pellon kun­nan­vi­ras­ton työn­te­ki­jäl­lä to­det­tiin ko­ro­na­tar­tun­ta – ovet pannaan kiinni hel­mi­kuun ajaksi

15.02.2021 20:00 3
Mahdollisia altistumisia Liikku-kuntokeskuksessa Rovaniemellä, kaikkien tiettyinä aikoina asioineiden pitää ottaa yhteys tartuntaviranomaisiin

Mah­dol­li­sia al­tis­tu­mi­sia Liik­ku-kun­to­kes­kuk­ses­sa Ro­va­nie­mel­lä, kaik­kien tiet­tyi­nä aikoina asioi­nei­den pitää ottaa yhteys tar­tun­ta­vi­ran­omai­siin

25.01.2021 17:27
Rovaniemen Vesihiidessä käyneet ovat saattaneet altistua koronalle maanantaina

Ro­va­nie­men Ve­si­hii­des­sä käyneet ovat saat­ta­neet al­tis­tua ko­ro­nal­le maa­nan­tai­na

10.12.2020 15:49
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiiri sai perjantaina tiedon kolmesta koronatartunnasta, joilla on yhteys Levin maailmancup -viikonloppuun

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri sai per­jan­tai­na tiedon kol­mes­ta ko­ro­na­tar­tun­nas­ta, joilla on yhteys Levin maail­man­cup -vii­kon­lop­puun

27.11.2020 14:56 2
Tilaajille
Pieni vinkki, jolla voi auttaa koronajäljityksen työruuhkaa: Kirjaa muistiin, keitä päivän aikana tapaat

Pieni vinkki, jolla voi auttaa ko­ro­na­jäl­ji­tyk­sen työ­ruuh­kaa: Kirjaa muis­tiin, keitä päivän aikana tapaat

04.11.2020 12:18