Pääkirjoitus: Suden kan­nan­hoi­dol­li­nen jahti on aloi­tet­ta­va Suo­mes­sa mah­dol­li­sim­man pian

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Akateemista arkea
Akateemista arkea: Opiskelijoiden unelmia toteuttamassa – Päivi Martin tietää, että opiskeluvuosi ulkomailla voi olla jopa elämän käännekohta

Aka­tee­mis­ta arkea: Opis­ke­li­joi­den unelmia to­teut­ta­mas­sa – Päivi Martin tietää, että opis­ke­lu­vuo­si ul­ko­mail­la voi olla jopa elämän kään­ne­koh­ta

17.12.2019 13:08
Akateemista arkea: Työkaverit pitävät yksin puurtavan tutkijan järjissään – moni oivallus syntyy kahvikupin ääressä

Aka­tee­mis­ta arkea: Työ­ka­ve­rit pitävät yksin puur­ta­van tut­ki­jan jär­jis­sään – moni oi­val­lus syntyy kah­vi­ku­pin ääressä

10.12.2019 14:15
Akateemista arkea: Paula Perttunen kohtaa työssään hienoja persoonia – "Toivon, että opiskelijat löytävät mielekkäitä elämänpolkuja"

Aka­tee­mis­ta arkea: Paula Pert­tu­nen kohtaa työs­sään hienoja per­soo­nia – "Toi­von, että opis­ke­li­jat löy­tä­vät mie­lek­käi­tä elä­män­pol­ku­ja"

04.12.2019 08:15
Akateemista arkea: Toni Raja-Hanhelan mielestä kiire on usein turhaa, sillä hosumatta tulee parempaa jälkeä

Aka­tee­mis­ta arkea: Toni Ra­ja-Han­he­lan mie­les­tä kiire on usein turhaa, sillä ho­su­mat­ta tulee pa­rem­paa jälkeä

26.11.2019 15:14
Akateemista arkea: Nauru raikuu kahvihuoneessa – Raili Heikkilä nauttii työkavereiden seurasta myös vapaa-aikana

Aka­tee­mis­ta arkea: Nauru raikuu kah­vi­huo­nees­sa – Raili Heik­ki­lä nauttii työ­ka­ve­rei­den seu­ras­ta myös va­paa-ai­ka­na

20.11.2019 08:45
Akateemista arkea: Matkailututkija rakastui Lappiin – José-Carlos García-Rosell arvostaa puhdasta ilmaa ja luonnonläheisyyttä

Aka­tee­mis­ta arkea: Mat­kai­lu­tut­ki­ja ra­kas­tui Lappiin – José-Car­los García-Ro­sell ar­vos­taa puh­das­ta ilmaa ja luon­non­lä­hei­syyt­tä

13.11.2019 09:16
Akateemista arkea: Manu Pajuluoma iloitsee näköalapaikasta – opiskelijoista näkee, mihin suuntaan maailma on menossa

Aka­tee­mis­ta arkea: Manu Pa­ju­luo­ma iloit­see nä­kö­ala­pai­kas­ta – opis­ke­li­jois­ta näkee, mihin suun­taan maailma on menossa

05.11.2019 14:07
Akateemista arkea: Henna Kokko kokee palkitsevana, kun opiskelija saa opintonsa päätökseen ja tulee hörppäämään lähtökahvit

Aka­tee­mis­ta arkea: Henna Kokko kokee pal­kit­se­va­na, kun opis­ke­li­ja saa opin­ton­sa pää­tök­seen ja tulee hörp­pää­mään läh­tö­kah­vit

30.10.2019 08:48
Akateemista arkea: Jukka Mettiäinen tekee työtä omalla persoonalla – ihmisten kohtaaminen ja vuorovaikutus parasta antia

Aka­tee­mis­ta arkea: Jukka Met­tiäi­nen tekee työtä omalla per­soo­nal­la – ih­mis­ten koh­taa­mi­nen ja vuo­ro­vai­ku­tus parasta antia

22.10.2019 13:45
Akateemista arkea: Maria Huhmarniemeä itketti, kun hän kertoi luennolla Pajalan kaivoksesta

Aka­tee­mis­ta arkea: Maria Huh­mar­nie­meä it­ket­ti, kun hän kertoi luen­nol­la Pajalan kai­vok­ses­ta

16.10.2019 09:33
Akateemista arkea: Lakeerikengissä lenkille – Lapin yliopiston tuleva rehtori Antti Syväjärvi kuntoilee ulkona sisätyön vastapainoksi

Aka­tee­mis­ta arkea: La­kee­ri­ken­gis­sä len­kil­le – Lapin yli­opis­ton tuleva rehtori Antti Sy­vä­jär­vi kun­toi­lee ulkona si­sä­työn vas­ta­pai­nok­si

09.10.2019 09:13