ahdistus
Terveyskeskuslääkäri poisti vaikeasta ahdistuksesta kärsivän potilaan rauhoittavan lääkityksen – lääkärien näkemykset ja hoitosuositukset ovat usein ristiriidassa potilaiden tahdon kanssa

Ter­veys­kes­kus­lää­kä­ri poisti vai­keas­ta ah­dis­tuk­ses­ta kär­si­vän po­ti­laan rau­hoit­ta­van lää­ki­tyk­sen – lää­kä­rien nä­ke­myk­set ja hoi­to­suo­si­tuk­set ovat usein ris­ti­rii­das­sa po­ti­lai­den tahdon kanssa

05.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta: Ei masennuta, hienoja hetkiä on vielä tulossa
Lukijalta Mielipide Ilkka Kuha

Lu­ki­jal­ta: Ei ma­sen­nu­ta, hienoja hetkiä on vielä tulossa

31.03.2020 13:26 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pertti Simula

Lu­ki­jal­ta: Miten kohdata ah­dis­tus­ta ja pelkoa?

31.03.2020 06:02 0
Tilaajille
Päiväkirja: Jouluahdistuksesta voi parantua
Kolumni Taru Salo

Päi­vä­kir­ja: Jou­lu­ah­dis­tuk­ses­ta voi pa­ran­tua

18.12.2019 20:10 0
Tilaajille