Nuorten mielenterveys
Korona-aika haastoi nuoria, ilmoitukset peruskouluista lisääntyivät kevään aikana – "Ei voi sanoa, että tilanne olisi riistäytynyt käsistä, mutta mielenterveysoireilua on enemmän"

Ko­ro­na-ai­ka haastoi nuoria, il­moi­tuk­set pe­rus­kou­luis­ta li­sään­tyi­vät kevään aikana – "Ei voi sanoa, että tilanne olisi riis­täy­ty­nyt kä­sis­tä, mutta mie­len­ter­veys­oi­rei­lua on enem­män"

26.08.2020 19:04 0
Tilaajille
Pohjoispohjalaisäidin tytär on yrittänyt itsemurhaa jo kymmenen kertaa alle vuoden aikana – Milloin alaikäinen voidaan määrätä pakkohoitoon?

Poh­jois­poh­ja­lais­äi­din tytär on yrit­tä­nyt it­se­mur­haa jo kym­me­nen kertaa alle vuoden aikana – Milloin ala­ikäi­nen voidaan määrätä pak­ko­hoi­toon?

14.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Koululaisilta: Masennus massatrendikö?
Lukijalta Mielipide Viivi Juntti

Kou­lu­lai­sil­ta: Ma­sen­nus mas­sat­ren­di­kö?

05.02.2020 16:53 0
Tilaajille
Lukijalta: Varhainen tuki vaikuttaa työkykyyn aikuisena
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Var­hai­nen tuki vai­kut­taa työ­ky­kyyn ai­kui­se­na

11.01.2020 11:51 0
Tilaajille
Lukijalta: Mitä sinulle kuuluu?
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Mitä sinulle kuuluu?

14.11.2019 05:00 0
Tilaajille