Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Nuorten mielenterveys
Nuorten ja aikuisten ahdistuksella on vissi ero – Terapeutti-Ville eli kansanedustaja Merinen kertoo, mikä se on ja kolme syytä ahdistukseen

Nuorten ja ai­kuis­ten ah­dis­tuk­sel­la on vissi ero – Te­ra­peut­ti-Vil­le eli kan­san­edus­ta­ja Merinen kertoo, mikä se on ja kolme syytä ah­dis­tuk­seen

13.11.2023 06:30
Tilaajille
"Oli pakko kysyä apua, koska rahaa ei ollut" – rovaniemeläinen Anni Pehkonen, 20, tahtoisi kuntoutua harrastusten avulla, mutta palveluasumisesta jäävä käyttövara ei siihen riitä

"Oli pakko kysyä apua, koska rahaa ei ollut" – ro­va­nie­me­läi­nen Anni Peh­ko­nen, 20, tah­toi­si kun­tou­tua har­ras­tus­ten avulla, mutta pal­ve­lu­asu­mi­ses­ta jäävä käyt­tö­va­ra ei siihen riitä

13.04.2023 07:00
Tilaajille
Nuorten mielenterveyskriisi näyttäytyy karuna todellisuutena 21-vuotiaan ystäväpiirissä – unelmoin päivästä, jona en jatkuvasti huolehtisi ystävieni hengen puolesta
Kolumni

Nuorten mie­len­ter­veys­krii­si näyt­täy­tyy karuna to­del­li­suu­te­na 21-vuo­tiaan ys­tä­vä­pii­ris­sä – unel­moin päi­väs­tä, jona en jat­ku­vas­ti huo­leh­ti­si ys­tä­vie­ni hengen puo­les­ta

01.08.2022 06:00
Tilaajille
Läpi meni sittenkin! – Vielä vuosi sitten Ylen dokumenttisarjasta Tytöt 18 tuttu Aliisa ajatteli, ettei hänestä tule koskaan ylioppilasta: "Vaikeuksia on ollut paljon, mutta menin väkisin sen muurin läpi"

Läpi meni sit­ten­kin! – Vielä vuosi sitten Ylen do­ku­ment­ti­sar­jas­ta Tytöt 18 tuttu Aliisa ajat­te­li, ettei hänestä tule koskaan yliop­pi­las­ta: "Vai­keuk­sia on ollut paljon, mutta menin väkisin sen muurin läpi"

02.06.2022 19:21
Tilaajille
Korona lisännyt nuorten ahdistusta –  "Koronan vaikutukset ovat alkaneet näkyä kouluarjessa"

Korona li­sän­nyt nuorten ah­dis­tus­ta – "Ko­ro­nan vai­ku­tuk­set ovat al­ka­neet näkyä kou­luar­jes­sa"

16.12.2021 07:00
Tilaajille
Korona-aika haastoi nuoria, ilmoitukset peruskouluista lisääntyivät kevään aikana – "Ei voi sanoa, että tilanne olisi riistäytynyt käsistä, mutta mielenterveysoireilua on enemmän"

Ko­ro­na-ai­ka haastoi nuoria, il­moi­tuk­set pe­rus­kou­luis­ta li­sään­tyi­vät kevään aikana – "Ei voi sanoa, että tilanne olisi riis­täy­ty­nyt kä­sis­tä, mutta mie­len­ter­veys­oi­rei­lua on enem­män"

26.08.2020 19:06
Tilaajille
Pohjoispohjalaisäidin tytär on yrittänyt itsemurhaa jo kymmenen kertaa alle vuoden aikana – Milloin alaikäinen voidaan määrätä pakkohoitoon?

Poh­jois­poh­ja­lais­äi­din tytär on yrit­tä­nyt it­se­mur­haa jo kym­me­nen kertaa alle vuoden aikana – Milloin ala­ikäi­nen voidaan määrätä pak­ko­hoi­toon?

14.07.2020 06:00
Tilaajille
Koululaisilta: Masennus massatrendikö?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lai­sil­ta: Ma­sen­nus mas­sat­ren­di­kö?

05.02.2020 16:53
Tilaajille
Lukijalta: Varhainen tuki vaikuttaa työkykyyn aikuisena
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Var­hai­nen tuki vai­kut­taa työ­ky­kyyn ai­kui­se­na

11.01.2020 11:51
Tilaajille
Lukijalta: Mitä sinulle kuuluu?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mitä sinulle kuuluu?

14.11.2019 05:00
Tilaajille