Kolumni: Vietän van­huu­te­ni put­kas­sa

Työllisyys: Työt­tö­myys on vä­hen­ty­nyt Lapissa – avoin­ten työ­paik­ko­jen määrä kas­vus­sa

Tilaajille

Yk­si­tyi­nen sektori kas­vat­ta­nut osuut­taan ikä­ih­mis­ten pal­ve­lu­asu­mi­ses­sa Ro­va­nie­mel­lä –"Tähän on enemmän tai vä­hem­män ajau­dut­tu"

Yksityisten yritysten tarjoamien palvelujen suuri määrä suhteessa kaupungin omaan tuotantoon, paheneva työntekijäpula ja palvelun hinta. Nämä seikat nousivat päällimmäisiksi, kun Rovaniemen kaupunginvaltuutetut pohtivat maanantaina Hyvä elämä ikääntyneille -raportin antamaa kuvaa vanhusten oloista Rovaniemellä.

Valtuutettu Vesa Puurosen (vas.) mielestä raportissa on paljon yleisiä toiveita, mutta konkreettisia ehdotuksia voisi olla enemmän. Raportista puuttuu Puurosen mielestä uskottava analyysi ongelmista, joita viime aikoina on noussut usealla tavalla esille.