Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Pääkirjoitus
Tilaajille

Uudella Poh­jo­lan Osuu­pan­kil­la on edes­sään lu­paus­ten lu­nas­ta­mi­sen aika – Lapissa odo­tel­laan en­tis­ten pal­ve­lu­jen ja oman kont­to­rin säi­ly­mis­tä

Pääkirjoitus // 24.9.2022

Pohjois-Suomeen syntyy ensi keväänä uusi, entistä suurempi Pohjolan Osuuspankki – maan toiseksi suurin OP heti Helsingin Seudun Osuuspankin jälkeen. Tämä varmistui, kun Oulun ja Tornion Osuuspankki sekä Rovaniemeltä käsin toimiva Pohjolan Osuuspankki päättivät yhdistymisestään torstaina.

Sen sijaan neljäs fuusioneuvotteluissa mukana ollut, Kemin Seudun Osuuspankki (KSO), jäi ulos suurpankista.