pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Ra­ken­nus­urak­ka val­mis­tui ja Ra­ja-Joo­se­pis­sa muu­tet­tiin uusiin ti­loi­hin

Matkustajia pyydetäänkin huomioimaan, että tulli- ja raja-aseman alueella tehdään edelleen viimeisteleviä rakennustöitä ja liikennejärjestelyjä.

Raja-Joosepin uusi tulli- ja raja-asema on valmistunut.
Raja-Joosepin uusi tulli- ja raja-asema on valmistunut.
Kuva: Lapin rajavartiosto

Raja-Joosepin kansainvälisen rajanylityspaikan toiminnot siirtyvät uusin tiloihin keskiviikosta alkaen. Uudet tilat sijaitsevat noin 800 metriä aiemmalta rajanylityspaikalta länteen.

Uudella tulli- ja raja-asemalla työskentelevät Rajavartiolaitos ja Tulli. Tavoitteena on ollut saada terveet ja ajanmukaiset työskentelytilat.