Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Pääkirjoitus

Poh­joi­sen oh­jel­man käyn­nis­tä­mi­sel­lä alkaa olla jo kiire – kyse on puh­taas­ta siir­ty­mäs­tä ja kes­tä­väs­tä kas­vus­ta, joka hyö­dyt­täi­si koko Suomea

Lapissa ja muuallakin Pohjois-Suomessa on odoteltu kesästä lähtien sitä, milloin hallitusohjelmaan jo keväällä kirjattu "Pohjoinen ohjelma" alkaa muuttua sanoista teoksi. Minkäänlaisia merkkejä sellaisesta ei ole toistaiseksi ollut näkyvissä.

Hallitusohjelman mukaan "hallitus käynnistää valtioneuvoston kanslian johdolla Pohjoisen ohjelman ja perustaa sen työn tueksi neuvottelukunnan". Pääministeri Petteri Orpo antoi lokakuussa Oulussa vieraillessaan ymmärtää, että ohjelman toteutus oli jo lähtenyt liikkeelle, mikä on paljastunut sittemmin vääräksi tiedoksi.

Nyt valtioneuvoston kansliasta kerrotaan (LK 20.1.), että se sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat vasta valmistelemassa nimeämispyyntöjä eri tahoille. Tarkoituksena on koota erillinen valmisteluryhmä asioita valmistelemaan ja ohjausryhmä valmistelua ohjaamaan. Lisäksi tarvitaan laaja-alainen neuvottelukunta.

Rautatieyhteyksien parantaminen on olennainen osa Pohjoista ohjelmaa.
Rautatieyhteyksien parantaminen on olennainen osa Pohjoista ohjelmaa.
Kuva: Anssi Jokiranta

Pohjoisen ohjelma syntyi vuosi sitten – eduskuntavaalien alla – pohjoissuomalaisten kaupunkien, maakuntaliittojen, oppilaitosten ja yrittäjäjärjestöjen toimesta. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen geopoliittista asemaa ja kestävää kasvua investoinneilla, jotka lisäävät puhdasta energiatuotantoa sekä parantavat Suomen kansainvälisiä yhteyksiä, huoltovarmuutta ja turvallisuutta.

Kyse on Pohjois-Suomen, -Ruotsin ja -Norjan sekä EU:n yhteishankkeista, joiden arvo lähentelee 200 miljardia euroa. Kyseisten, pääosin yksityisvaroin toteutettavien investointien aikaikkuna yltää vuoteen 2030.

Esimerkiksi Ruotsissa on jo tehty päätökset yli 110 miljardin euron investoinneista pohjoiseen – Ruotsin Lapin osuus niistä on 70 miljardia. Listalta löytyy muun muassa akku-, teräs- ja vetykaasutehtaita sekä infrahankkeita, kuten rauta- ja maanteiden sekä satamien täysremontteja.

Investoinnit on mahdollista toteuttaa, kunhan esteet – muun muassa puutteelliset liikenneyhteydet ja työvoimapula – niiden tieltä saadaan raivatuksi. Pelkästään Ruotsissa on arvioitu, että pohjoiseen tarvitaan 100 000 uutta asukasta tulevan 20 vuoden aikana. Pohjois-Suomessa ja -Norjassakin tarve lienee vähintäänkin kymmenissä tuhansissa.

Ilman työperäistä maahanmuuttoa iso osa investoinneista jää toteutumatta. Pohjoisen ohjelmaan sisältyykin rajat ylittävän yhteistyön lisääminen myös tältä osin, mikä sekin edellyttää maiden hallitusten osallistumista hankkeisiin.

Pohjoisen ohjelman etenemistä on hidastanut osaltaan Itä-Suomeen iskenyt Venäjä-talousshokki, mikä on pakottanut hallituksen toimiin. Vireillä on Itä-Suomen ohjelma, jota hallituksen on tarkoitus alkaa valmistella Pohjoisen ohjelman rinnalla. Valtioneuvostosta vakuutellaan, etteivät ohjelman kilpaile keskenään, mutta myönnetään, että kahden ohjelman virittely voi viivyttää Pohjoisen ohjelman käynnistymistä.

Viivästys on herättänyt huolta Pohjois-Suomessa, missä odotukset puhtaan siirtymän investointeja kohtaan ovat olleet suuret. Vaarana on, että vähintäänkin osa pohjoiseen kaavailluista investoinneista siirtyy hidastelun myötä sinne, missä päätökset syntyvät nopeammin ja vähemmän byrokraattisesti.

Hallituksella onkin edessään näytön paikka. Pohjoisen ohjelma on saatava käyntiin ensitilassa, jotta varsinaisia hankkeitakin ehditään edistää vielä kuluvan hallituskauden aikana.

P.S.

Hallitusohjelma sisältää lupauksen Pohjoisen ohjelman käynnistämisestä, mutta epäselväksi jää, mitä siihen loppupelissä sisältyy. Ohjelmasta löytyy maininta Kolarin radan sähköistämisestä, muttei Jäämeren radasta tai edes sen edistämisestä, vaikka Ruotsin Kiirunan kautta Norjan Narvikiin johtava rata tiedetään paitsi pohjoisen investointien myös Suomen huoltovarmuuden ja turvallisuuden kannalta elintärkeäksi yhteydeksi. Ehkäpä rata nousee ohjelmaan, kunhan työryhmät saadaan kokoon.