pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Ko­ti­mai­nen tuu­li­voi­ma kasvaa rä­jäh­dys­mäi­ses­ti, mutta joko rajat tulevat vas­taan?

Voimaloita rakennetaan parhaillaan miljardeilla ja uusia tuulihankkeita on vireillä ennätysmäärä. Kokosimme oheen keskeisiä kysymyksiä isosta murroksesta.

Kemi
Kuinka paljon Suomeen rakennetaan lisää tuulivoimaa?

Tällä hetkellä näyttää siltä, että tuulivoiman määrä kolminkertaistuu tällä vuosikymmenellä. Suomessa on nyt reilut 800 voimalaa. Jo lähivuosina rakennetaan arviolta 200–300 uutta voimalaa lisää vuosittain. Pelkästään vuosina 2021–2023 puhutaan 3,5–4 miljardin euron investoinneista.

Onko se paljon vai vähän?

Riippuu näkökulmasta. Ennustettu kasvu on nopeaa, mutta osapuilleen Suomen kokoisessa Saksassa on jo nyt noin 30 000 tuulivoimalaa toiminnassa. Siihen verrattuna Suomen luvut ovat pieniä. Lisäksi ennustettu kasvutahti tarkoittaa, että vain joka kymmenes vireille tullut tuulivoimahanke toteutuu.