Junaliikenne: Poh­joi­sen kau­ko­ju­nat rajusti myö­häs­sä – ra­ta­töi­den vii­väs­ty­mi­nen hei­jas­tuu koko maan ju­na­lii­ken­tee­seen

Naton huippukokous: Suomen, Ruotsin ja Turkin joh­ta­jat ta­paa­vat tiis­tai­na

Kolumni: Mitä ja kenen pitää pyytää an­teek­si

Pääkirjoitus
Tilaajille

Kai­vos­ve­ron suun­taa­mi­nen osin kai­vos­paik­ka­kun­nil­le on mer­kit­tä­vä ja ter­ve­tul­lut päätös

Pääkirjoitus // 11.9.2021

Suomi tunnetaan maailmalla maana, jossa kaivosyhtiöillä on erinomaiset toimintaedellytykset. Maaperässä on arvokkaita mineraaleja, niitä on tutkittu verraten paljon, infrastruktuuri on kunnossa, luvitus toimii ja kaivosten verotus on keveää. Tämä yhtälö on houkutellut Suomeen lukuisia ulkomaisia kaivosyhtiöitä.

Kaivokset on otettu pääosin vastaan myönteisesti. Syrjäseuduilla ei ole ylitarjontaa hyvistä työpaikoista.