jääkiekon mm: Jukka Jalonen luottaa Suomen pe­li­ta­van jau­ha­van lopulta voiton – "Kyllä me läh­de­tään siitä, että kun 60 minsaa on tau­lus­sa, me ollaan pa­rem­pia"

tulvat: Kaa­re­su­van­nos­sa tulviva Muo­nion­jo­ki saattaa kat­kais­ta Ruotsin ra­ja­tien maa­nan­tai­na tai tiis­tai­na

Budjettiriihi 2021
Tupakka-askin hinta nousee 50 sentillä ja keskituloisella jää palkasta 90 euroa enemmän käteen – näin hallituksen budjetti vaikuttaa ihmisten arkeen

Tu­pak­ka-as­kin hinta nousee 50 sen­til­lä ja kes­ki­tu­loi­sel­la jää pal­kas­ta 90 euroa enemmän käteen – näin hal­li­tuk­sen bud­jet­ti vai­kut­taa ih­mis­ten arkeen

12.09.2021 18:02 4
Kaivosveron suuntaaminen osin kaivospaikkakunnille on merkittävä ja tervetullut päätös
Pääkirjoitus

Kai­vos­ve­ron suun­taa­mi­nen osin kai­vos­paik­ka­kun­nil­le on mer­kit­tä­vä ja ter­ve­tul­lut päätös

10.09.2021 14:00 3
Tilaajille
Lentoliikenne Kemi-Tornion lentoasemalle jatkuu ainakin elokuuhun 2022

Len­to­lii­ken­ne Ke­mi-Tor­nion len­to­ase­mal­le jatkuu ainakin elo­kuu­hun 2022

10.09.2021 09:59
Tilaajille
Näin Lapin kansanedustajat kommentoivat hallituksen budjettiesitystä – Keräämme tähän juttuun kommentit kansanedustajilta

Näin Lapin kan­san­edus­ta­jat kom­men­toi­vat hal­li­tuk­sen bud­jet­ti­esi­tys­tä – Ke­rääm­me tähän juttuun kom­men­tit kan­san­edus­ta­jil­ta

09.09.2021 16:30 12
Tilaajille
Työvoimapula on täällä – hallituksen on kaivettava itselleen epämieluisatkin korjaustoimet käyttöön budettiriihessä
Pääkirjoitus

Työ­voi­ma­pu­la on täällä – hal­li­tuk­sen on kai­vet­ta­va it­sel­leen epä­mie­lui­sat­kin kor­jaus­toi­met käyt­töön bu­det­ti­rii­hes­sä

05.09.2021 15:00 8
Tilaajille
Budjetin veroratkaisuja kasataan nyt — hallitus aikoo löytää veronkorotuksia 100–150 miljoonaa euroa

Bud­je­tin ve­ro­rat­kai­su­ja ka­sa­taan nyt — hal­li­tus aikoo löytää ve­ron­ko­ro­tuk­sia 100–150 mil­joo­naa euroa

24.08.2021 18:30 4
Tilaajille