Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Hal­li­tus arvioi Län­si-Poh­jan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen kaa­tu­van "suu­rel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä" – mutta ehkä vasta vuonna 2028

Eduskuntaan lähetetyssä sote-lakipaketissa Länsi-Pohjan ulkoistus luetaan maan ainoaksi, joka mitätöityy kokonaisuudessaan.

Hallitus arvioi tiistaina hyväksymässään lopullisessa sote-lakipaketissa, että Länsi-Pohjan terveyspalveluiden ulkoistussopimus tulee ”suurella todennäköisyydellä” mitätöitymään.

Laajojen ulkoistusten purkamista perustellaan sillä, että ne muodostavat riskin hyvinvointialueille, jotka ottavat palveluiden järjestämisen vastuulleen. Riskinä nähdään se, onko hyvinvointialueilla riittävää omaa palveluntuotantoa sekä kysymys siitä, ulottuvatko julkinen valta ja demokratia palveluihin.