Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Tilaajille

Alle 15-vuo­tiaat tehneet kym­me­niä pa­hoin­pi­te­ly­jä Oulussa – Po­lii­si: "Meille sa­no­taan, että löin kun se ärsytti ja mulla paloi hermot"

Lue myös kahden oululaisäidin kertomukset lastensa kohtaamasta väkivallasta.

Marjo Partanen on työskennellyt rikoksista epäiltyjen oululaisnuorten parissa yli kymmenen vuotta. Hän pitää itseään eräänlaisena "sentraalisantrana" sekä lastensuojelun että poliisin suuntaan. Partanen pyrkii lähestymään asioita toivon ja valon näkökulmasta. "Kaikesta selvitään, kun tehdään yhteistyötä."
Marjo Partanen on työskennellyt rikoksista epäiltyjen oululaisnuorten parissa yli kymmenen vuotta. Hän pitää itseään eräänlaisena "sentraalisantrana" sekä lastensuojelun että poliisin suuntaan. Partanen pyrkii lähestymään asioita toivon ja valon näkökulmasta. "Kaikesta selvitään, kun tehdään yhteistyötä."
Kuva: Pekka Peura

Alaikäisten tekemät pahoinpitelyt ovat lisääntyneet Oulussa.

Poliisin tietoon tuli viime vuonna yhteensä 141 Oulussa tehtyä lievää pahoinpitelyä, pahoinpitelyä tai törkeää pahoinpitelyä, joissa teosta epäilty oli alle 18-vuotias.