Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Ala­ikäi­set myivät kan­na­bis­ta poik­keuk­sel­li­ses­sa huu­maus­ai­ne­ko­ko­nai­suu­des­sa – mukana joukko nuoria Oulusta ja Ro­va­nie­mel­tä

Kellään epäillyistä ei ole aikaisempaa rikostaustaa, vaan he ovat työssäkäyviä ja opiskelevia nuoria, poliisi kertoo.

Lapin poliisilaitoksen kenttävalvonnassa paljastui joulukuun aikana poikkeuksellinen huumausainekokonaisuus, jossa epäillään 17–20-vuotiaiden miesten käyttäneen ja välittäneen kannabista.

Tutkinnan aikana takavarikoitiin noin 400 grammaa kannabista ja noin 4000 euroa käteistä rahaa.