Ilmasto: Ark­ti­nen alue on läm­men­nyt neljä kertaa no­peam­min kuin maa­pal­lo kes­ki­mää­rin

Kuvagalleria: 80 vuoden ta­kai­sia ja­lan­jäl­kiä pitkin – va­la­mars­si vie Ivalon ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian alok­kaat et­si­mään ra­jo­jaan

Pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät päätti ottaa ai­ka­li­sän totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jatkon suhteen – ilman luot­ta­mus­ta ko­mis­sion työn jat­ka­mi­nen on mah­do­ton­ta

Tilaajille

Ai­heut­taa­ko vau­vat­to­muus­buu­mi väes­tö­ka­don Lap­piin? Asian­tun­ti­ja vastaa: "Syn­ty­vyys laski tun­tu­vas­ti 2010-lu­vul­la, nuo­ris­sa ikä­luo­kis­sa muuta maata enem­män"

Lapin kahden sairaanhoitopiirin tilastoista näkyvä trendi on selvä. Esikoisten määrä vähentyy alle 30–vuotiaiden ikäryhmissä. Onko kyseessä syntyvyyskato tai "vauvattomuusbuumi", kuten ilmiö on keventävästi julkisessa keskustelussa nimetty? Kyllä ja ei, analysoi Kelan erikoistutkija Anneli Miettinen.

– Lapin maakunnan kehitys syntyvyydessä oli hyvin samansuuntaista vuosina 2010 – 2020 kuin muuallakin Suomessa. Syntyvyys on laskenut erityisesti nuoremmissa, alle 30–vuotiaiden ikäryhmissä. Lapissa muutos on ollut muuta maata suurempaa erityisesti ikäryhmässä 25–29 –vuotiaat. Syntyvyyden lasku kuitenkin taittui neljä vuotta sitten. Ja nyt kyse on kokonaishedelmällisyysluvusta, eli syntyvyydestä suhteessa naisväestön kokoon.