Metsästys: Poliisi valvoo kauden aloi­tus­ta – aseiden kul­jet­ta­mi­nen moot­to­ri­ajo­neu­vois­sa eri­tyis­tark­kai­lus­sa

Kolumni: Laipni lūdzam lat­via­lai­set, mutta ko­ru­pu­heis­ta huo­li­mat­ta ul­ko­maa­lais­jouk­kue ei kehitä Suo­mi-kiek­koa

Viihde: Ro­va­nie­men kau­pun­ki arpoo lippuja Antti Tuiskun sta­dion­kei­koil­le

Ylitornio
Filippiiniläishoitajat sulattivat sydämet ylitorniolaisessa hoivakodissa – ”Tästä on tullut meidän toinen perhe”

Fi­lip­pii­ni­läis­hoi­ta­jat su­lat­ti­vat sydämet yli­tor­nio­lai­ses­sa hoi­va­ko­dis­sa – ”Tästä on tullut meidän toinen perhe”

13.11.2021 06:30 2
Tilaajille
Juomavesi on edelleen keitettävä Jolangin vedenjakelualueella

Juo­ma­ve­si on edel­leen kei­tet­tä­vä Jo­lan­gin ve­den­ja­ke­lu­alueel­la

10.09.2021 20:06 1
Tilaajille
Rovaniemi valvoo rakentamista Ylitorniolla vuoden loppuun

Ro­va­nie­mi valvoo ra­ken­ta­mis­ta Yli­tor­niol­la vuoden loppuun

29.06.2021 09:33
Tilaajille
18-vuotias kaahasi vahvassa humalassa ojaan Ylitorniolla, kaksi sairaalaan tarkistettavaksi

18-vuo­tias kaahasi vah­vas­sa hu­ma­las­sa ojaan Yli­tor­niol­la, kaksi sai­raa­laan tar­kis­tet­ta­vak­si

06.02.2021 09:52
Tilaajille
Moottorikelkkailijat pelastivat heikkokuntoisen ja eksyneen kookkaan sorsan Sodankylässä – pilkkasiiven tarina sai onnellisen lopun

Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat pe­las­ti­vat heik­ko­kun­toi­sen ja ek­sy­neen kook­kaan sorsan So­dan­ky­läs­sä – pilk­ka­sii­ven tarina sai on­nel­li­sen lopun

26.01.2021 14:26 1
Tilaajille
Yrittäjät päivystävät korona-ajan harvoja hotelliasiakkaita - Joinakin kuukausina jopa 80 prosenttia liikevaihdosta on lähtenyt, sanoo hotelliyrittäjä Ylitorniolta

Yrit­tä­jät päi­vys­tä­vät ko­ro­na-ajan harvoja ho­tel­li­asiak­kai­ta - Joi­na­kin kuu­kau­si­na jopa 80 pro­sent­tia lii­ke­vaih­dos­ta on läh­te­nyt, sanoo ho­tel­li­yrit­tä­jä Yli­tor­niol­ta

18.01.2021 06:30
Tilaajille
Poliisi tutkii törkeää varkautta Ylitorniolla – parivaljakon pakomatka anastetulla autolla päättyi poliisin haaviin

Poliisi tutkii törkeää var­kaut­ta Yli­tor­niol­la – pa­ri­val­ja­kon pa­ko­mat­ka anas­te­tul­la autolla päättyi po­lii­sin haaviin

25.10.2020 09:52 1
Ylitorniolaisia huolettaa koulujen avaaminen, kunta kertoo seuraavansa tilannetta tarkasti

Yli­tor­nio­lai­sia huo­let­taa kou­lu­jen avaa­mi­nen, kunta kertoo seu­raa­van­sa ti­lan­net­ta tar­kas­ti

07.05.2020 14:19
Tilaajille
Ylitornion kunnanjohtaja: Koronatilanne on huolestuttava ja epidemia on toden teolla päällä – rajoituksista lipsutaan ja alueella on useita tartuntaketjuja

Yli­tor­nion kun­nan­joh­ta­ja: Ko­ro­na­ti­lan­ne on huo­les­tut­ta­va ja epi­de­mia on toden teolla päällä – ra­joi­tuk­sis­ta lip­su­taan ja alueel­la on useita tar­tun­ta­ket­ju­ja

29.04.2020 14:28
Tilaajille
Ylitorniolla supermarketin henkilökuntaan kuuluvalla koronavirustartunta – iso joukko henkilökuntaa karanteeniin, mutta kauppa käy jälleen

Yli­tor­niol­la su­per­mar­ke­tin hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­val­la ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – iso joukko hen­ki­lö­kun­taa ka­ran­tee­niin, mutta kauppa käy jälleen

28.04.2020 11:22
Tilaajille

Miestä syy­te­tään kah­des­ta murhan yri­tyk­ses­tä – epäil­lään yrit­tä­neen polttaa kaksi ihmistä Yli­tor­niol­la viime elo­kuus­sa

17.02.2020 11:15
Tilaajille
Ylitornion uusi päiväkoti alkuun ja Aavasaksan ja Ainiovaaran kehittäminen vauhtiin ensi vuonna

Yli­tor­nion uusi päi­vä­ko­ti alkuun ja Aa­va­sak­san ja Ai­nio­vaa­ran ke­hit­tä­mi­nen vauh­tiin ensi vuonna

11.12.2019 10:23
Tilaajille
Ylitornion palkittu koneurakoitsija ei kaihda vaikeita urakoita

Yli­tor­nion pal­kit­tu ko­ne­ura­koit­si­ja ei kaihda vai­kei­ta ura­koi­ta

11.11.2018 06:00