Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 6. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: De­mo­met­sät kas­va­vat kai­vat­tua tietoa – Ro­va­nie­mel­le pe­rus­tet­tu­ja alueita aiotaan tutkia seu­raa­vat sata vuotta

Itsenäisyyspäivä: Suomi juhlii tänään 105-vuo­tis­ta it­se­näi­syyt­tään – Lapin Kansa seuraa juhlia paikan päällä

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Vätsärin erämaa
Virolaiset selvisivät nopeiten Vätsärin louhikoista ja koskista – jopa kilpailun järjestäjä ihmetteli, miten hyvävoimaisia voittajat olivat maalissa

Vi­ro­lai­set sel­vi­si­vät no­pei­ten Vät­sä­rin lou­hi­kois­ta ja kos­kis­ta – jopa kil­pai­lun jär­jes­tä­jä ih­met­te­li, miten hy­vä­voi­mai­sia voit­ta­jat olivat maa­lis­sa

06.08.2022 12:27
Tilaajille
Koskisten melontavaelluksilla myötävirta pitää ansaita, joten alkumatka voi olla helvetillisen rankka – Caj ja Katja Koskiselle packraft-melonta on elämäntapa, joka vie kaiken liikenevän vapaa-ajan

Kos­kis­ten me­lon­ta­vael­luk­sil­la myö­tä­vir­ta pitää an­sai­ta, joten al­ku­mat­ka voi olla hel­ve­til­li­sen rankka – Caj ja Katja Kos­ki­sel­le pack­raft-me­lon­ta on elä­män­ta­pa, joka vie kaiken lii­ke­ne­vän va­paa-ajan

23.07.2022 11:00
Tilaajille
Inarissa Vätsärin erämaa-alueella kaadettiin täysikasvuinen karhu

Ina­ris­sa Vät­sä­rin erä­maa-alueel­la kaa­det­tiin täy­si­kas­vui­nen karhu

25.03.2022 12:55 4
Tilaajille
Vätsärin erämaa-alue on nyt lähes kokonaan syrjävyöhyke – "Alueelle ei aktiivisesti ohjata kävijöitä"

Vät­sä­rin erä­maa-alue on nyt lähes ko­ko­naan syr­jä­vyö­hy­ke – "A­lueel­le ei ak­tii­vi­ses­ti ohjata kä­vi­jöi­tä"

31.08.2021 19:30 3
Tilaajille
Kelirikon vangiksi vai kylille? Kevät on heikentänyt Inarin jäät, ja siksi erämaassa asuvan on tehtävä päätös, missä viettää toukokuu

Ke­li­ri­kon van­gik­si vai ky­lil­le? Kevät on hei­ken­tä­nyt Inarin jäät, ja siksi erä­maas­sa asuvan on tehtävä päätös, missä viettää tou­ko­kuu

07.05.2021 18:00 4
Tilaajille
Viikkoon ei vilaustakaan ihmisistä – keskitalvella Onnelan erämaatila Inarin itärannalla vasta syrjässä onkin

Viik­koon ei vi­laus­ta­kaan ih­mi­sis­tä – kes­ki­tal­vel­la Onnelan erä­maa­ti­la Inarin itä­ran­nal­la vasta syr­jäs­sä onkin

06.03.2021 09:54 5
Tilaajille
Rannassa pilkkijäät, selällä vielä sulaa – Petri Kokkonen näkee Onnelassa Inarijärven vastakohdat

Ran­nas­sa pilk­ki­jäät, selällä vielä sulaa – Petri Kok­ko­nen näkee On­ne­las­sa Ina­ri­jär­ven vas­ta­koh­dat

19.12.2020 06:30 2
Tilaajille
Keskeltä erämaata löytyi Onnela

Kes­kel­tä erä­maa­ta löytyi Onnela

23.11.2020 16:10 11
Ennennäkemätön ultrapitkä vaelluskilpailu Vätsärin ja Kaldoaivin erämaassa elokuun alussa - radan pituus lyhintä reittiä 500 kilometriä

En­nen­nä­ke­mä­tön ult­ra­pit­kä vael­lus­kil­pai­lu Vät­sä­rin ja Kal­doai­vin erä­maas­sa elokuun alussa - radan pituus lyhintä reittiä 500 ki­lo­met­riä

13.07.2020 18:11
Tilaajille
Poronhoitoa keväällä 2020 Inarijärvellä
Lukijalta

Po­ron­hoi­toa ke­vääl­lä 2020 Ina­ri­jär­vel­lä

08.05.2020 16:14
Inari vastustaa jyrkästi Vätsärin erämaan kelkkauran lakkauttamista, mikä pakottaisi liikenteen epävarmoille jäille

Inari vas­tus­taa jyr­käs­ti Vät­sä­rin erämaan kelk­ka­uran lak­kaut­ta­mis­ta, mikä pa­kot­tai­si lii­ken­teen epä­var­moil­le jäille

04.02.2020 21:33
Tilaajille